nedelja, 05. marec 2017

OZNANILA OD 5. 3. DO 12. 3. 2017

OZNANILA OD 5. 3. DO 12. 3. 2017

Danes je 1. Postna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Miroslav,
T. Sv. Perpetua in Felicita,
S. Sv. Janez od Boga,
Č. Sv. Frančiška Rimska,
P. Sv. 40 mučencev,
S. Sv. Aleš - mučenec,
N. 2. Postna nedelja, goduje Sv. Justina.

Mašni nameni od 5. 3. do 12. 3. 2017

Nedelja; 1. Postna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Olgo obl. in Alojza Žnofl ter Notburgo in Ivana Šnofl

Ponedeljek:
Ob 18h + Rozalijo obl. Lavrenčič in Janjo ter dva Stanislava in rodbino Malek

Torek:
Ob 18h + Ivanko obl. Črnko

Sreda:
Ob 18h + Ivana in Alojzijo Klemensberger in 3 hčere  

Četrtek:
Ob 8h + Zarnec Regino

Petek:
Ob 17h + Alojzijo Senekovič, Ljudmilo Gorjup ter Sholastiko in Tanjo Sniders

Sobota:
Ob 8h + Pivec Štefanijo

Nedelja; 2. postna nedelja.
Ob 7h Za + župnika Antolin Alojza obl. in farane
Ob 10h + Ano obl. in Franca Babosek in stare starše

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja: 21 €. Bog plačaj, danes darujejo iz Zg. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
Starši birmancev imajo prihodnjo nedeljo, 12. 3. 2017, ob 9h sestanek v cerkvi. Prosim, da s seboj prinesejo prijavnice za birmo, če jih niso že prej oddali pri verouku.

Člani župnijskega sveta imajo prihodnjo nedeljo 12. 3. 2017, ob 18h redno sejo v župnišču. Člani ŽPS in ključarji lepo povabljeni!

V soboto 4. Marca se je začel predzakonski tečaj ob 19h v Benediktu v župnijski učilnici. Tečaj bo trajal 3 zaporedne sobote. Tisti, ki načrtujete letos ali drugo leto poroko ste lepo povabljeni, da se tečaja udeležite. Zaročenci Vabljeni!

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.