sobota, 31. marec 2012

Obvestila

petek
30.3.2012
Sveta spoved pred Veliko nočjo in birmo. Vabljeni vsi starši birmancev, botri in vsi župljani.  Na voljo bo tuji spovednik od 18h – 20h .
sobota
31.3.2012
Od 9h  - Spoved za ostarele in vse, ki ne morejo priti v petek.
Ob 10h - Maša in priložnost prejema zakramenta bolniškega maziljenja za starejše in bolne. Po maši skromna pogostitev za ostarele.
nedelja 1.4.2012
Cvetna nedelja – Ob 7h bo po maši blagoslov presmecev v cerkvi.
Pri 10 maši bo slovesni blagoslov presmecev pred cerkvijo in nato sv. maša. Vabljeni !
5.4.2012
Veliki četrtek – Začetek devetdnevnice za birmance ob 19h!
Vabljeni tudi starši,  botri in vsi župljani!
6.4.2012
Veliki petek  - STROGI POST . Ob 19h obredi velikega petka in križev pot.
7.4.2012
Velika sobota – Blagoslov velikonočnih jedi bo ob 10., 12., 14. in 16. uri.
Med blagoslovi bo čaščenje pri božjem grobu po naslednjem redu:

  9:00 – 10:00 – Zg. Partinje
10:15 – 11:00 – Jurovski Dol
11:00 – 12:00 – Malna
12:15 – 13:00 – Žitence, Žice
13:00 – 14:00 – Varda
14:15 – 15:00 – Sp. Gasteraj
15:00 – 16:00 – Sr. Gasteraj
16:15 – 17:00 – Zg. Gasteraj
Ob 19h Velikonočna Vigilija in sv. maša 
8.4.2012
Velika noč – Vstajenjska procesija bo zjutraj ob 7h, nato bo velikonočna sv. maša. Druga sv. maša bo ob 10h. 
Po obeh mašah bo darovanje za potrebe naše župnije.
9.4.2012
Velikonočni ponedeljek – Sv. maši ob 7:00 in 10:00.
22.4.2012
Jurjevo žegnanje – Sv. maši ob 7:00 in 10:00. Voditelj slovesne maše ob 10h bo rojak Sebastijan Valentan. Po maši bo blagoslov konjev.
23.4.2012
Na praznik Sv. Jurija  bo ob 18h srečanje birmancev z nadškofom, ob 19h bo nadškofova maša, po maši srečanje nadškofa s župnijskim svetom.
4.5.2012
Birmanci pri maši in šmarnicah prejmejo birmanske listke.
5.5.2012
Sveta birma ob 10h.
20.5.2012
Prvo sveto obhajilo ob 10h.
27.5.2012
Ob 10h - Slovesna Sv. maša ob zaključku veroučnega leta.

V velikem tednu bo obisk bolnikov in onemoglih na domu.
Šmarnice v mesecu maju bodo po ustaljenem razporedu.

OZNANILA OD 1. 4. DO 8. 4. 2012Danes je cvetna nedelja
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 19h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Frančišek Paolski
T. Sv. Rihard.
S. Sv. Izidor.
Č. Veliki četrtek.
P. Veliki petek – strogi post.
S. Velika sobota.
N. VELIKA NOČ – dan Jezusove zmage nad smrtjo.

Mašni nameni od 1. 4. do 8. 4. 2012

Ned. ob 7h za farane
Ob 10h + Gustiko Topolnik in starše Grager obl.

Pon. ob 19h + Genovefo Jarc in dva Ludvika ter Elizabeto Stanič

Tor. Ob 19h + Ido Krajnc obl

Sre. Ob 8h + Julijano Ornik obl. in + starše

Čet. ob 19h + Vincenca in Ano Zelenko in družine Zelenko, Živko; Obredi velikega četrtka. Birmanci začnejo devetdnevnico.

Pet. Ob 19h Obredi velikega petka in križev pot za vaše rajne

Sob. Ob 19h Velikonočna Vigilija in maša za + Stanislava Predan in vse sorodnike

Ned. VELIKA NOČ;
 ob 7h za farane; Vstajenjska procesija
Ob 10h + Starše Perko, 2. brata obl. in sestro Marijo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 1, 45 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 2, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2. maša: Simona Bauman in Janja Kojc

V ponedeljek, lepo povabljeni na čistilno akcijo, postavili bomo božji grob, očistili lestence, okna in oltarje. Prosim tudi moške, da priskočijo na pomoč. Kakor očistimo pred prazniki svoje stanovanje. Tako je prav, da očistimo našo božjo hišo. Vabljeni od 9h naprej. Dopoldne bomo stvar uredili, če se nas bo zbralo več. 

Prosim, da prijavite obisk bolnikov in ostarelih na domu za prejem zakramentov pred veliko nočjo. Obiskali jih bomo danes, na cvetno nedeljo, popoldne, če pa kateri danes ne bodo mogli pa jutri dopoldne.

Na veliki četrtek tretjemu razredu verouk odpade, drugi razredi imajo verouk po urniku.

Člane župnijske Karitas vabim v Četrtek po obredih na sejo. Vabljeni!

Na veliki četrtek začnejo birmanci z devet-dnevnico. Udeležba birmancev je obvezna, vabljeni tudi starši, botri in vsi farani.

Češčenje božjega groba bo po ustaljenem redu, katerega ste dobili po pošti v Jurjevem glasu. Prosim, da vasi organizirajo molilce rožnega venca pri božjem grobu. Pri organizaciji molitve pri božjem grobu naj se angažirajo člani ŽPS in ključarji.

Blagoslov jedil bo v soboto ob 10h, 12h, 14h in 16h.

Na veliko noč bo vstajenjska procesija pri prvi maši, če bo vreme dopuščalo.

Naročniki naj odnesejo Družino in Ognjišče.