petek, 03. februar 2012

OZNANILA OD 5. 2. DO 12. 2. 2012


Danes je 5. nedelja med letom.
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h v cerkvi, med tednom ob 8h ali 17h v kapeli Slomškovega doma.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Pavel in drugi japonski mučenci.
T. Sv. Koleta.
S. Sv. Hieronim Emiljani.
Č. Sv. Apolonija - mučenka.
P. Sv. Sholastika - redovnica.
S. Lurška mati božja.
N. 6. nedelja med letom

Mašni nameni od 5. 2. do 12. 2. 2012

Ned. ob 7h za farane
    Ob 10h + Zorec Jožefa in Marijo in Vrzel Marijo in Franca

Pon. Ob 8h + Draškovič Amalijo

Tor. Ob 17h + Bračič Martina obl.

Sre. Ob 8h + Štraus Jožefa obl. in Magdaleno

Čet. Ob 17h + Rafaela Fabjan in Mileno Volfand

Pet. Ob 17h + Verle Anico, 30. dan

Sob. Ob 8h + Dominika Fanedl obl. in Julijano

Ned. 6. nedelja med letom;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Venčeslava Toplak obl. in sina Jožefa

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 2, 35 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo Sr. Gasteraj.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2. maša: Simona Bauman in Janja Kojc

Na svečnico smo blagoslovili sveče. Na razpolago imate blagoslovljene sveče s Slomškovo sliko. Cena je prostovoljni prispevek.

Ker se je v šoli spremenil urnik oz začel urnik drugega polletja se je spremil urnik verouka za 9 razred, ki ima verouk v torek ob 7,10h in 4 razred, ki ima verouk v ponedeljek po pouku to je ob 12, 40h

Naročniki naj odnesejo Družino.

Starši birmancev imajo danes, v nedeljo 5. 2. 2012 sestanek v cerkvi ob 9,15h

Naročite lahko maše za rajne.

nedelja, 29. januar 2012

OZNANILA OD 29. 1. DO 5. 2. 2012


Danes je 4. nedelja med letom.
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h v cerkvi, med tednom ob 8h ali 17h v kapeli Slomškovega doma.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Hijacinta.
T. Sv. Janez Bosko.
S. Sv. Brigita Irska.
Č. Jezusovo darovanje – svečnica; blagoslov sveč.
P. Sv. Blaž; blagoslov Sv. Blaža.
S. Sv. Janez de Britto.
N. 5. nedelja med letom

Mašni nameni od 29. 1. do 5. 2. 2012

Ned. Ob 7h za farane
    Ob 10h + Krajnc Alojza obl. in starše

Pon. Ob 17h + Gregorc Jožefa in Žnidarič Ivota.

Tor. Ob 8h + Za uspeh v življenju in za zdravje.

Sre. Ob 10h Župnika Janka Rojht.

Čet. Ob 8h Za duhovniške poklice – blagoslov sveč.
       Ob 17h + Bogomira Ornik obl. in Ljudmilo ter 2 hčerki – blagoslov sveč.

Pet. Ob 17h + za vaše rajne – blagoslov Sv. Blaža

Sob. Ob 8h + Draškovič Amalijo 30. dan

Ned. 5. nedelja med letom;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Zorec Jožefa in Marijo in Verzel Marijo in Franca

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 1, 26 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 2, prihodnjo nedeljo darujejo Sp. Gasteraj.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

V sredo imamo v naši župniji dekanijsko konferenco,  katere se bo udeležil nadškof  Dr. Franc Kramberger. Lepo povabljeni v sredo k maši ob 10h.

Na svečnico bomo blagoslovili sveče. Na razpolago boste imeli sveče s Slomškovo sliko. Cena je prostovoljni prispevek.

V petek je prvi petek, ko bo obisk bolnikov, zvečer pri maši pa bomo opravili blagoslov Sv. Blaža. Vabljeni.

Za starše birmancev ( to je 8 in 9 razreda ) bo sestanek v farni cerkvi, ob 9.15h. Prosim, da se starši sestanka zanesljivo udeležijo.

Naročniki naj odnesejo Družino in Ognjišče. Tisk vzamejo samo tisti ki so ga obnovili, vse tiste, ki niso podaljšali naročnine ali sporočili podaljšanja smo jih izbrisali.

Naročite lahko maše za rajne.