sobota, 07. marec 2015

OZNANILA OD 8. 3. DO 15. 3. 2015

OZNANILA OD 8. 3. DO 15. 3. 2015

Danes je 3. Postna nedelja; Svete maše so ob nedeljah in zapovedanih praznikih ob 7h in 10h. Med tednom so maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Frančiška Rimska,
T. 40. mučencev,
S. Sv. Aleš - mučenec,
Č. Sv. Gregor,
P. Sv. Kristina,
S. Sv. Matilda,
N. 4. postna nedelja;

Mašni nameni od 8. 3. do 15. 3. 2015

Nedelja; 3. postna
Ob 7h + Grager Alojza in Otilijo in sina Alojza in Julijano ter družino Verbošt
Ob 10h + župnika Antolin Alojza obl. in farane

Pon.
Ob 18h +  Rozalijo in 2 Stanislava ter Janjo Lavrenčič in Malekove

Tor.
Ob 18h + Pivec Kristino

Sre.
Ob 18h + Stipar Avgusta in Marijo ter Januš Stanislava

Čet.
Ob 18h + Pivec Štefanijo obl.

Pet.
Ob 8h + Planer Leona
Ob 18h + Alojzijo Senekovič in + starše

Sob.
Ob 8h + Šuman Jožefa in rod Šuman - Mihelič

Nedelja; 4. postna.

Ob 7h  za žive in pokojne farane
Ob 10h + Žnofl Olgo obl. in  Alojza ter Notburgo in Ivana Žnofl.

Za čiščenje so v nedeljo darovali iz Malne 18€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1., prihodnjo nedeljo pa iz Partinje 2.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.  Maša: Urška Štaner in Helena Reizman
2. Maša: Barbara Oder in Martina Berlič

V nedeljo 1. 3. 2015, so bili izvoljeni naslednji člani Župnijskega sveta:

Za Partinje: Kurnik Janko, Andreja Ornik in Krautič Maksimiljan.
Za Jurovski Dol: Vida Ornik, Barbara Oder Berlič, Mirko Kojc.
Za Sp. In Sr. Gasteraj: Štefka Komperšak in Ana Žnofl.
Za Vardo: Dominik Rajšp.
Za Malno: Breznik Vesna.
Zg. Gasteraj: Štefan Sarjaš.
Za Žitence in Žice: Branko Lorbek.  

Župnijski svet še sestavljajo ključarji:
Kurnik Milan, Kraner Jože, Žugman Ivan in Šnajder Ivan.

Imenovana je tudi predstavnica mladih – animatorjev in skavtov:
To je Kauran Klavdija.
Skupaj cerkveni svet šteje 17 članov.

Prihodnjo nedeljo: 15. 3. 2015, bo že prva seja župnijskega sveta, v Slomškovem domu ob 18, 30h. Vsi izvoljeni člani lepo vabljeni!


Naročniki naj odnesejo družino.