sobota, 27. april 2013

PRIJAVNICA ZA PRVO SVETO OBHAJILO


ŽUPNIJA SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Jurovski Dol 5
2223 Jurovski Dol


PRIJAVNICA ZA PRVO SVETO OBHAJILO

Ime in Priimek prvoobhajanca: ...……………………………..………………………………….…..
Rojen. ( datum in kraj rojstva prvoobhajanca):……………………………………………………….
Krščen ( datum krsta prvoobhajanca):………………………………………………………………...
Kraj krsta prvoobhajanca:……………………………………………………………………………..
Priimek in ime staršev prvoobhajanca:………………………………………………………………..
Bivališče:…………………………………………………………………………………...................

Prijavljam svojega otroka k prvemu Sv. obhajilu.

Jurovski Dol: ………….………………      Podpis staršev:…………………………………..
                      ( datum )

PROSIM, DA PRIJAVNICO IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI!
………………………………………………………………………………………………….


OBVESTILO:
Priprava na prvo sveto obhajilo bo: 8. maja, 10 maja, 13. maja, 15 maja, 2013, ob 17.15 v  učilnici.
V petek 17. maja ob 17h bo sveta spoved, po šmarnicah imajo otroci z voditeljico generalko, starši pa so povabljeni k sv. spovedi.
Priprava ob 17.15h, in obisk šmarnic ob 18h so te dneve obvezni in pogoj za prejem 1. sv. obhajila.
                                                                                                            
ŽupnikOZNANILA OD 28. 4. DO 5. 5. 2013Danes je 5. velikonočna nedelja; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Katarina Sienska,
T. Sv. Pavlina,
S. Sv. Jožef delavec,
Č. Sv. Atanazij,
P. Sv. Filip in Jakob,
S. Sv. Florjan,
N. 6. velikonočna nedelja.

Mašni nameni od 28. 4. do 5. 5. 2013

Ned. 5. velikonočna nedelja;
        Ob 7h + za farane
        Ob 10h + Viktorja in Marijo Berič ibl.

Pon. Ob 8h + Diemat Julijano
        Ob 19h + Ivana in Angelo Caf

Tor.  Ob 8h + Brunčič Marijo, 8 dan pogreba

Sre.  Ob 8h + Ornik Ljubo in Hudič Janka in Drago; začetek šmarnic

Čet.  Ob 8h + Regino Kos in Henrika Fanedl ter rodbino  Grager - Fanedl

Pet.  Ob 8h + Franca in Štefanijo Lešnik in Rozo Kurnik

Sob. Ob 8h + Cvetko Črnčec
        Ob 9h maša za žive in pokojne čebelarje. Ob 10h blagoslov čebelnjaka

Ned. 6. velikonočna nedelja;
        Ob 7h + Za farane
        Ob 10h + Berlič Ivana obl. in 2 brata in starše ter Toneta Knuplež. 
        Pri tej maši bomo molili za vse gasilce in se priporočili Sv. Florjanu.

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja, 29 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sr. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Zg. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

V sredo se začne šmarnična pobožnost v cerkvi in pri Gorjupovi kapeli v Partinju. Pri Gorjupovi kapeli bodo šmarnice ob 20h, v cerkvi pa po oznanilih.

V nedeljo 5. maja bomo pri 10. maši počastili god Sv. Florjana, zavetnika gasilcev in priprošnjika zoper elementarne nesreče. Vabljeni.

Naročniki naj odnesejo Družino in Ognjišče.