sobota, 29. december 2012

STATISTIKA V ŽUPNIJI SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2012Povprečno število nedeljnikov v naši župniji je okoli 300 na  posamezno nedeljo.

V letošnjem letu smo razdelili  okoli 10. 000 obhajil.

Na prvi petek obiskujemo ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske na  mesec.

V letu 2012 smo imeli  4  poroke, kar je dve več kot v letu 2011.

Krsti v letu 2012

V letu 2012 smo imeli le 8 krstov, v letu 2011 smo imeli 13 krstov. Glede na leto 2011 se je število krstov zmanjšalo za 5,  kar je veliko.
Krstili smo 5 dečkov in 3 deklice.
Sedem krščenih otrok je bilo rojenih izven zakona, eden pa v zakonu.

Pogrebi v letu 2012

V naši župniji smo pokopali 15 faranov, nekaj pogrebov je bilo drugod.
Umrlo je 6 moških in 9 žensk.
Najstarejši umrli moški je imel 78 let, to je bil Šabeder Jože.
Najstarejša umrla ženska je imela 96 let, to je bila Škrlec Helena.

Naročnikov Družine v letu 2012 je bilo  38, predlani 45.
Naročnikov Ognjišča je bilo 78,  predlani 85.
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 4, predlani 5.

V župniji smo opravili  nekaj vzdrževalnih del, v Slomškovem domu in župnišču smo uredili kanalizacijo oziroma izvedli priklop na javno kanalizacijo.

V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško-mladinski pevski zbor ter vokalno – instrumentalna skupina Iskrice.

V naši župniji poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije Lenart oz. Slovenjegoriških skavtov.

Imamo tudi mladinsko veroučno skupino, ki jo v večini sestavljajo  animatorji, ki so pripravili oratorij. Oratorija se je v letu 2012 udeležilo 55 otrok.

V župniji deluje župnijska Karitas, ki dvakrat na leto razdeli prehrambene pakete pomoči potrebnim občanom, pomaga otrokom v šoli s kosili ali pri plačilu stroškov šole v naravi. Pomagali so tudi družini, ki je v požaru izgubila gospodarsko poslopje.

Župnija se predstavlja tudi na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.

Župnija dobro sodeluje z občino, šolo in različnimi društvi.

Vsem se zahvaljujem za trud,  ki ga vlagate v razvoj župnije in kraja. 

OZNANILA OD 30. 12. 2012 DO 6. 1. 2013Danes je nedelja svete družine.  
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Silvester – staro leto,
T. Novo leto 2013; goduje, Marija sveta božja mati,
S. Sv. Gregor Nacijanški,
Č. Sv. Genovefa,
P. Sv. Angela Fotinjska,
S. Sv. Janez Nepomuk,
N. SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – blagoslov vode krede in kadila;

Mašni nameni od 30. 12. 2012 do 6. 1. 2013

Ned. Nedelja svete družine – blagoslov otrok;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Alojza Mlakar obl. in Genovefo

Pon. 
Ob 8h + Dominika Fluher obl. in + starše

Tor. Marija sveta božja Mati – Novo Leto 2013.
Ob 8h + Genovefo Jarc in Milana Vuzem
Ob 10h + Draškovič Amalijo obl. in Alojza ter rodbino

Sre. Ob 17h + Vincenca obl. Majcenič in Frančiško

Čet. Ob 8h + Ano obl. in Vinka Zelenko ter starše Zelenko - Živko

Pet. Ob 8h + za vaše rajne

Sob. Ob 8h + Marijo in Ano Mihelič in + Mihelič - Šuman

Ned. Gospodovo razglašenje – Sv. Trije kralji – blagoslov vode, krede in kadila;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Marijo obl. in Avgusta Bohl in sestro Marijo – po maši kratek koncert mešanega zbora iz Cerkvenjaka

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sr.Gasteraja 17 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Zg.Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Na Božič smo pri darovanju za kurjavo nabrali za okoli 2000 litrov kurilnega olja, tako imamo dolg še za slabih 2000 litrov. Bog plačaj vsem ki ste darovali.

V četrtek je prvi četrtek, ko molimo za duhovniške poklice, v petek je 1. v mesecu, ko prejmemo blagoslov z najsvetejšim in molimo za domovino, v soboto je 1. v mesecu pa molimo za Slomškovo beatifikacijo.
Ker smo bolnike obiskali pred božičem, obiska bolnikov ta prvi petek ne bo.

Prihodnjo nedeljo na Sv. tri kralje bomo pobirali stolnino. Prispevek za sedežnino znaša toliko kot lani 17 eu.

Hvala Jager Jožetu in Branku za dela.

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 44 eu.
Mohorjev koledar: 15 eu
Družine danes ni, ker je bila prejšnja dvojna.

sobota, 22. december 2012

OZNANILA OD 23. 12. DO 30. 12. 2012Danes je 4. adventna nedelja; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Adam in Eva – sveti večer,
T. BOŽIČ,
S. Sv. ŠTEFAN – prvi mučenec – blagoslov vode in soli ter konjev,
Č. Sv. JANEZ EVANGELIST – apostol – blagoslov vina,
P. Sv. Nedolžni otroci - pametva,
S. Sv. Tomaž Beket - škof,
N. SVETA DRUŽINA – blagoslov otrok pri obeh mašah;

Mašni nameni od 23. 12. do 30. 12. 2012

Ned. 4. adventna nedelja;
  Ob 7h + za farane
  Ob 10h + Emeršič Veroniko obl.
Pon. 
  Ob 21h polnočnica + zlatomašnika Ornik Friderika in sestro Marijo
Tor. BOŽIČ; Nabirka za kurjavo.
  Ob 7h + Šenveter Janeza obl. in Marijo
  Ob 10h Režonja Marijo
Sre. Sv Štefan, blagoslov vode in soli, po 10. maši blagoslov konjev.
  Ob 7h + Potočnik Alojza obl.
  Ob 10h Miroslava obl. in Marijo Švarc
  Ob 15h božični koncert Jurovskega okteta
Čet. 
  Ob 17h + Ano in Alojza Vuzem ter 3. sine in hčerko Anico
Pet. 
  Ob 8h + Ivacij Stijepana in Marijo ter Igrec Antona in Katarino in Divjak Veroniko in Zaliko
Sob. 
  Ob 8h + Franca obl. in Marijo Kraner ter rodbino Kraner - Korošec
Ned. SVETA DRUŽINA – BLAGOSLOV OTROK;
  Ob 7h za farane
  Ob 10h + Alojza Mlakar obl. in Genovefo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sp Gasteraja 28 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sr. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Zg. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Anita in Martina Sarjaš
2. maša: Andreja Vuzem in Martina Škrlec

Danes, v nedeljo bodo Slovenjegoriški skavti prinesli v našo cerkev luč miru iz Betlehema. Po obeh mašah vam bodo v zakristiji, ponudili skavtske svečke v katerimi boste ponesli luč miru v svoje domove.

Polnočnica bomo imeli ob 21h. Najprej bo kratka božičnica, nato pa sveta maša. Vabljeni k polnočnici in na Božič k svetim mašam.

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 44 eu.
Mohorjev koledar: 15 eu
Naročniki naj odnesejo novo številko družine.


nedelja, 16. december 2012

OZNANILA OD 16. 12. DO 23. 12. 2012Danes je 3. adventna nedelja; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Viviana,
T. Sv. Gacijan,
S. Sv. Urban 5. - papež,
Č. Sv. Vincencij Romano - duhovnik,
P. Sv. Peter Kanizij,
S. Sv. Frančiška Cabrini,
N. 4. adventna nedelja;

Mašni nameni od 16. 12. do 23. 12. 2012

Ned. 3. adventna nedelja;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Markuš Viktorja obl. in Kristino ter Emo in Konrada Dokl

Pon. Ob 8h + Škrlec Heleno

Tor. Ob 17h + Križan Ivana

Sre. Ob 17h + Markuš Milana

Čet. Ob 17h + Karla in Alojzijo Šabeder ter hčerko Marijo

Pet. Ob 8h + Črnčec Ano obl.

Sob. Ob 16h spoved
Ob 17h + Ornik Janeza in starše Hager ter hčerko Anico

Ned. 4. adventna nedelja;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Emeršič Veroniko obl.

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 2. 35 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraja.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Urška Štaner in Helena Reisman
2. maša: Anja Zorjan Vesna Zemljič

Danes v nedeljo 16. 12. 2012, imajo ŽPS on 18,30h sejo. Vabljeni

V soboto ob 16h bo sveta spoved. Vabljeni, da pred božičem opravite sveto spoved.

Prijavite obisk bolnikov za spoved na domu. Obisk bomo opravili v četrtek dopoldne.

Prihodnjo nedeljo bodo Slovenjegoriški skavti prinesli v našo cerkev luč miru iz Betlehema. Po obeh mašah vam bodo v zakristiji, ponudili skavtske svečke v katerimi boste ponesli luč miru v svoje domove.

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 44eu.
Mohorjev koledar: 15 eu
Naročniki naj odnesejo novo številko družine in Mohorjeve knjige.

nedelja, 09. december 2012

OZNANILA OD 9. 12. DO 16. 12. 2012Danes je 2. adventna nedelja; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Loretska mati božja,
T. Sv. Damaz 1. - papež,
S. Sv. Finin,
Č. Sv. Lucija,
P. Sv. Janez od križa,
S. Sv. Marija di Rossa - redovnica,
N. 3. adventna nedelja;

Mašni nameni od 9. 12. do 16. 12. 2012

Ned. 1. adventna nedelja;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Jager Julijano in Blaža, tri sine ter hčerko Marijo

Pon. Ob 17h +  Jožefa in Valerijo Caf, sestro Berto ter brata Franca in Janeza

Tor. Ob 17h + Ražonja Marijo

Sre. Ob 8h + Kurnik Rozo

Čet. Ob 17h +  Markuš Milana

Pet. Ob 8h + Karla in Matildo Gonza ter rodbino

Sob. Ob 17h + 3. brate in starše Šauperl

Ned. 3. adventna nedelja;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Markuš Viktorja obl. in Kristino ter Emo in Konrada Dokl

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja1 26 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 2., prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Martina in Cirila Robič
2. maša: Barbara Oder in Martina Berlič

Družina Gajzler – Majer se zahvaljuje vsem društvom in posameznikom, da ste jim priskočili na pomoč ob požaru. Vsem iskreno Bog plačaj!

Prihodnjo soboto 15. 12. 2012, bo ob 18h, srečanje mladine in animatorjev. Vsi mladi vabljeni!

Prihodnjo nedeljo 16. 12. 2012, ob 18,30 bo v Slomškovem domu seja župnijskega sveta. Člani ŽPS vabljeni!

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 44eu.
Mohorjev koledar: 15 eu
Naročniki naj odnesejo novo številko družine in Mohorjeve knjige.

sobota, 01. december 2012

Jurijev glas Advent 2012

Odpri Jurijev glas

OZNANILA OD 2. 12. DO 9. 12. 2012

Danes je 1. adventna nedelja; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Frančišek Ksaver,
T. Sv. Janez Damaščan,
S. Sv. Sava,
Č. Sv. Miklavž – prijatelj otrok,
P. Sv. Ambrož,
S. Brezmadežno spočetje device Marije,
N. 2. adventna nedelja;

Mašni nameni od 2. 12. do 9. 12. 2012

Ned. 1. adventna nedelja;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Stipar Marijo in Ivana ter hčerko Marijo

Pon. Ob 17h + Maksa in Antonijo Ornik ter hčerki Ano in Marijo

Tor. Ob 17h + Ljudmilo in Bogomira Ornik ter dve hčerki

Sre. Ob 17h + Markuš Milana

Čet. Ob 17h + Bauman Stanka in Marijo

Pet. Ob 8h + Štefana in Marijo Fluher ter Marijo in Rudolfa Kozar in Jožefo Lorenčič ter Julijano Kokol

Sob. ob 8h + Belna Ivana in Alojzijo ter vnuka Marka ter starše Šabeder
Ob 18h + Kraner Marijo obl in Franca ter rodbino Kraner - Korošec

Ned. 2. adventna nedelja;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Jager Julijano in Blaža ter 3. sinove in hčerko Marijo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Malne 25 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1., prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2. maša: Simona Bauman in Janja Kojc

Slovenjegoriški skavti vam bodo danes pri obeh mašah ponudili adventne venčke, katere bomo pri obeh mašah blagoslovili. Prispevek za venček je 7eu.

Rdeči križ Sv. Jurij, obvešča, vse občane, da se bodo danes v nedeljo 2. 12. 2012 med 7.30 in 11.30h, v gostilni Špindler, zbirala finančna in druga sredstva, za pomoč družini Gajzler – Majer iz Sp. Gasteraja 59, ki so v požaru izgubili gospodarsko poslopje s krmo. RK prosi, da se odzovete prošnji, saj nesreča nikoli ne počiva in lahko prizadene vsakega izmed nas. Priporočamo se vaši dobroti!

V četrtek je 1. četrtek, ko molimo za nove duhovniške in redovniške poklice, v petek pa je 1. petek, ko obiščemo bolnike, pri maši bo blagoslov z nasvetejšim in litanije za rajne. Vabljeni!

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 44eu.
Naročniki naj odnesejo novo številko družine in Mohorjeve knjige.

Jurijev glas Advent 2012

sobota, 24. november 2012

OZNANILA OD 25. 11. DO 2. 12. 2012
Danes je nedelja Kristusa kralja vesoljstva; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Leonard - redovnik,
T. Sv. Modest in Virgil,
S. Sv. Katarina Labore,
Č. Sv. Filomen - mučenec,
P. Sv. Andrej - apostol,
S. Sv. Eligij,
N. 1. adventna nedelja;

Mašni nameni od 25. 11. do 2. 12. 2012

Ned. nedelja Kristusa kralja vesoljstva;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Krajnc Frančiško in Leona ter 2. sina in hčerko Roziko

Pon. Ob 17h + Cegnar Adolfa 30. dan

Tor. Ob 17h + Marijo Planer in + rodbino Planer

Sre. Ob 17h + Črnčec Marijo obl. in Karla

Čet. Ob 17h + Franca in Marijo Divjak ter Marijo Žugman

Pet. Ob 17h + Ivana Kurnik in Ano ter zeta Ivana

Sob. Ob 8h + Črnčec Štefanijo

Ned. 1. adventna nedelja;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Stipar Marijo in Ivana ter hčerko Marijo

 Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola 50 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 1.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Sodelavce župnijske Karitas vabim v petek po maši, da Miklavžu pomagajo pripraviti darila.

Prihodnjo nedeljo bo naše otroke obiskal Miklavž pri 10 maši. Vabimo vse otroke, da se srečanja z Miklavžem udeležijo. Pridni otroci bodo prejeli darila, odrasli pa bonbonček. Vabljeni!

Slovenjegoriški skavti vam bodo v nedeljo pri obeh mašah ponudili adventne venčke, katere bomo pri obeh mašah blagoslovili. Vabljeni, da si nabavite adventni venček ali ga prinesete blagoslovit.

Krajevni odbor RK Sv. Jurij obvešča, da bo v nedeljo 25.11.2012 od 8.00 do 11.30 ure merjenje krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov v krvi. Meritve bomo izvajali v prostorih RK v občinski stavbi. Lepo vabljeni in pridite tešči!
Rdeči križ Sv. Jurij, obvešča, vse občane, da se bodo v nedeljo 2. 12. 2012 med 7.30 in 11,30h, v gostilni Špindler, zbirala finančna in druga sredstva, za pomoč družini Gajzler – Majer iz Sp. Gasteraja 59, ki so v požaru izgubili gospodarsko poslopje s krmo. RK prosi, da se odzovete prošnji, saj nesreča nikoli ne počiva in lahko prizadene vsakega izmed nas. Priporočamo se vaši dobroti!

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 45eu.
Naročniki naj odnesejo novo številko družine in ognjišča.


sobota, 17. november 2012


OZNANILA OD 18. 11. DO 25. 11. 2012

Danes je 33. nedelja med letom; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Matilda - redovnica,
T. Sv. Edmund,
S. Sv. Maver,
Č. Sv. Cecilija zavetnica cerkvene glasbe,
P. Sv. Klemen 1. - papež,
S. Sv. Vietnamski mučenci,
N. nedelja Kristusa kralja vesoljstva;

Mašni nameni od 18. 11. do 25. 11. 2012

Ned. 33. nedelja med letom;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Komperšak Ivana obl.

Pon. Ob 17h + Bauman Alojzijo 30 dan

Tor. Ob 8h + Matildo Gonza obl. in Karla

Sre. Ob 17h + Šalamun Marijo obl.

Čet. Ob 17h + Krajnc Franca obl.  

Pet. Ob 17h + Pušenjak Jožico in + rodbino Pušenjak

Sob. Ob 8h + Lorber Viktorijo in sorodnike Lorber
Ob 17h + Markuš Milana

Ned. Nedelja Kristusa kralja vesoljstva;

Ob 7h za farane
Ob 10h + Krajnc Frančiško in Leona ter 2. sina in hčerko Roziko

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Varde 43 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo darujejo iz Malne.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Urška Štaner in Helena Reisman
2. maša: Anja Zorjan in Vesna Zemljič

Danes v nedeljo 18. 11. 2012 bo ob 18,30h, seja župnijskega sveta v Slomškovem domu. Člani ŽPS vabljeni!

V četrtek zvečer vabljeni k maši cerkveni pevci, po maši pogostitev za vse pevce, bralce beril, mežnarja in pobiralce. Vabljeni!

V soboto in nedeljo bo sklep Slomškovega leta v mariborski stolnici. Vabljeni v mariborsko stolnico!

V soboto 24. 11. 2012, ob 18h bo srečanje animatorjev in mladincev. Lepo povabljeni.

Slovenska Karitas vas vabi, da pomagate prizadetim v poplavah. Nakaznice za prostovoljne prispevke so na voljo v cerkvi. Nekateri naši mladi so se že odzvali s prostovoljnim delom, v Dupleku in Gorišnici, kjer je bilo najhuje. Ta njihova plemenita dejanja so vredna pohvale in se jim zahvaljujemo. Naša župnija je ponosna, na njihova dejanja.

Krajevni odbor RK Sv. Jurij obvešča, da bo krvodajalska akcija v sredo, 21.11.2012 od 7.30 do 10.00 ure v prostorih Osnovne šole. Prisrčno vabljeni! Obveščajo tudi, da bo v nedeljo 25.11.2012 od 8.00 do 11.30 ure merjenje krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov v krvi. Meritve bomo izvajali v prostorih RK v občinski stavbi. Lepo vabljeni in pridite tešči!˝
Naročniki naj odnesejo novo številko družine.

sobota, 10. november 2012OZNANILA OD 11. 11. DO 18. 11. 2012

Danes je 32. nedelja med letom - Martinova; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Jozafat - mučenec,
T. Sv. Stanislav Kostka,
S. Sv. Lovrenc Irski - škof,
Č. Sv. Leopeld,
P. Sv. Marjeta Škotska,
S. Sv. Elizabeta Ogrska,
N. 33. nedelja med letom;

Mašni nameni od 11. 11. do 18. 11. 2012

Ned. 32. nedelja med letom - Martinova;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Senekovič Ludvika in Angelo

Pon. Ob 17h + Stanislava Predan obl.

Tor. Ob 8h + Ferdinanda Rajšp ter rodbino Rajšp - Kraner

Sre. Ob 17h + Senekovič Friderika

Čet. Ob 17h + Jožefa Ornik obl. in + starše Ornik ter sestro Veroniko  

Pet. Ob 17h + Antona Šilc in Marijo ter sina Metoda

Sob. Ob 17h + Režonja Marijo

Ned. 33. nedelja med letom;

Ob 7h za farane
Ob 10h + Komperšak Ivana obl.

 Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Žitenc in Žic 29 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Varde, prihodnjo nedeljo darujejo iz Jurovskega Dola.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Martina in Cirila Robič
2. maša: Barbara Oder in Martina Berlič

Danes 11. 11. 2012, bo po 10 maši blagoslov vina na Jurjevem trgu, po blagoslovu bo kulturni program in pokušnja novega vina.


V petek 16. novembra bo v telovadnici osnovne šole Karitasov dobrodelni koncert. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni del za socialno šibko družino, večji del pa za kritje stroškov kosil v šoli, kjer starši zaradi krize ne morejo omogočiti kosila otroku. Celoletna cena kosila za enega otroka pride nekaj čez 400 Eu. Z vašim prostovoljnim darom želimo omogočiti vsaj za 2 – 3 otrokom kosilo. 
Vabljeni na dobrodelni koncert!

Prihodnjo nedeljo 18. 11. 2012 bo ob 18.30h, seja župnijskega sveta v Slomškovem domu. Člani ŽPS vabljeni!

Na nadškofijski ravni bodo duhovne vaje za dekleta od petka 16. 11. 2012 do nedelje 18. 11. 2012 na Brinjevi gori nad Zrečami. Podrobnosti lahko preberete na plakatu.

Od ponedeljka 12. novembra do četrtka 15. novembra bodo v Slomškovi dvorani v Mariboru ob 19.30h, Nikodemovi večeri. To so predavanja in okrogle mize na temo vere, duhovnosti in etike. Vabljeni!

Naročniki naj odnesejo novo številko družine.

sobota, 03. november 2012

OZNANILA OD 4. 11. DO 11. 11. 2012Danes je 31. nedelja med letom - zahvalna; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Zaharija in Elizabeta,
T. Sv. Lenart,
S. Sv. Ernest,
Č. Sv. Bogomir,
P. Obletnica posvetitve lateranske bazilike,
S. Sv. Leon veliki - papež,
N. 32. nedelja med letom, Sv. Martin;

Mašni nameni od 4. 11. do 11. 11. 2012

Ned. 31. nedelja med letom - zahvalna;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Škrlec Martina ml. iz Sp. Gasteraja

Pon. Ob 17h + starše Kukovec, brate in sestro ter rodbino

Tor. Ob 17h + Markuš Milana

Sre. Ob 17h + Urbanič Olgo in Jožefa obl.

Čet. Ob 17h + Škrlec Franca in Viktorijo ter sina Feliksa  

Pet. Ob 17h + Franca in Štefanijo Lešnik

Sob. Ob 8h + Roškar Romana obl. in + starše ter sina Romana

Ned. 32. nedelja med letom - Martinova;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Senekovič Ludvika in Angelo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Zg. Gasteraja 36 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Žitenc in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2. maša: Simona Bauman in Janja Kojc

Danes po 10 maši bo postavitev temeljnega kamna ob obnovi kulturnega doma.

Prihodnjo nedeljo bo po 10 maši blagoslov vina na Jurjevem trgu, po blagoslovu bo kulturni program in pokušnja novega vina.

Verouk bo po urniku. 4. razred ima verouk zopet po strem v ponedeljek po pouku.

Sodelavce Karitas vabim v torek ob 18h na sestanek v Slomškovem domu.

Na nadškofijski ravno bodo duhovne vaje za dekleta od petka 16. 11. 2012 do nedelje 18. 11. 2012 na Brinjevi gori nad Zrečami. Podrobnosti lahko preberete na plakatu.

Hvala ga. Vidi Ornik za krašenje cerkve s poljskimi pridelki.Družine danes ni, saj je bila prejšnja dvojna.

sobota, 27. oktober 2012

OZNANILA OD 28. 10. DO 4. 11. 2012Danes je 30. nedelja med letom - žegnanska; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Mihael - duhovnik,
T. Sv. Marcel - mučenec,
S. Sv. Bolfenk,
Č. VSI SVETNIKI – zapovedan praznik,
P. Spomin vseh vernih rajnih,
S. Sv. Viktorin Ptujski,
N. 31. nedelja med letom - zahvalna;

Mašni nameni od 28. 10. do 4. 11. 2012

Ned. 30. nedelja med letom - žegnanska;
      Ob 7h + za farane
      Ob 10h + Čuš Ljudmilo obl. in Leo ter Fekonja Ljudmilo
Pon. Ob 15h pogreb + Roškar Marije, sedaj živeče v Mariboru, 
        rojena pa je bila v naši župniji
        Ob 17h Škamlec Maksimiljana obl. in Marijo
Tor.  Ob 17h Vogrin Franca in rodbino
Sre.  Ob 8h + Ornik Janeza in + starše Ornik, sestro Marico in brata Slavka
Čet. VSI SVETI:
      Ob 7h + Cegnar Adolfa 7. dan
      Ob 10h + Marijo obl. Perko in 2 brata ter starše
      Ob 13.30 molitev za verne rajne. Priložnost za sveto spoved
      Ob 14h maša za verne rajne. 
            Po maši blagoslov grobov in molitve za rajne na obeh pokopališčih.
Pet. VERNIH DUŠ DAN
     Ob 8h maša po namenu svetega očeta in verne duše, 
           takoj za njo pa druga: + Kraner Ljudmilo in Roškar Jožefa.
Sob. Ob 8h + Krajnc Mirka iz Partinja
Ned. 31. nedelja med letom - zahvalna;
       Ob 7h za farane
      Ob 10h + Škrlec Martina ml. iz Sp. Gasteraja

Popolnega odpustka na praznik Vseh Svetih in dušni dan, bodo deležni tisti, ki bodo ta dva dneva molili po namenu sv. očeta in za rajne, ter prejeli zakrament svete spovedi in obhajilo. Zato lepo vabljeni na praznik vseh svetih ob 13.30 k molitvi rožnega venca za rajne. Priložnost bo za sveto spoved. Tudi doma ste lepo povabljeni, da molite rožni venec za rajne!

Darovanje na praznik vseh svetih bomo namenili za kurjavo v župnišču, cerkvi in Slomškovem domu. Stroški kurilnega olja so zelo visoki, zato se priporočamo, da darujete po svojih zmožnostih.

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja 26 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Zg. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.

Prihodnja nedelja je zahvalna, ko se bomo Bogu zahvalili za vse dobrote, ki smo jih bili deležni v tem letu. Zapeli bomo zahvalno pesem in prejeli blagoslov z najsvetejšim ( pri obeh mašah ) Prosim, da predstavniki ŽPS okrasijo cerkev s poljskimi pridelki.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.


sobota, 20. oktober 2012

OZNANILA OD 21. 10. DO 28. 10. 2012


Danes je 29. nedelja med letom - misijonska; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17.30h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Marija Saloma,
T. Sv. Janez Kapistran,
S. Sv. Anton – Maria Klaret,
Č. Sv. Tadej - škof,
P. Sv. Lucijan - mučenec,
S. Sv. Sabina Avilska
N. 30. nedelja med letom;

Mašni nameni od 21. 10. do 28. 10. 2012

Ned. 29. nedelja med letom - misijonska;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Bauman Janeza obl. in Antonijo ter Konrad Antona obl. in Ljudmilo
Ob 14h pogreb + Bauman Alojzije na novem pokopališču

Pon. maše ne bo

Tor. maše ne bo

Sre. Ob 17,30h + Kurnik Rozo 30 dan

Čet. Ob 17,30h + Franca obl. Kurnik in rodbino Kurnik - Repa

Pet. Ob 17h + Bauman Alojzijo 7. dan
Ob 17.30h + Franca in Ano Vake

Sob. Ob 8h + Senekovič Elizabeto obl. in Vincenca ter Julijano Dvoršak

Ned. 30. nedelja med letom;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Čuš Ljudmilo obl. in Leo ter Fekonja Ljudmilo

Prihodnji vikend se ura pomakne za 1 uro nazaj.

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja 36 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sr. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Zg. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Urška Štaner in Helena Reisman
2. maša: Anja Zorjan in Vesna Zemljič

Danes v nedeljo 21. 10. 2012, bo v Lenartu ob 15h vseškofijsko misijonsko slavje. Slovesno mašo bo vodil nadškof Marjan Turnšek. Vabljeni

Prihodnjo nedeljo bo srečanje zakoncev jubilantov. Lepo vabljeni vsi, ki ste prejeli vabilo pa tudi tisti ki mogoče vabila niste prejeli. Ob 10h bo slovesna maša nato skromna pogostitev! Vabljeni!

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.

sobota, 13. oktober 2012

OZNANILA OD 14. 10. DO 21. 10. 2012Danes je 28. nedelja med letom; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17.30h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Terezija Velika,
T. Sv. Hedvika,
S. Sv. Ignacij Antiohijski - škof,
Č. Sv. Luka - apostol,
P. Sv. Pavel od križa,
S. Sv. Rozalija
N. 29. nedelja med letom – misijonska nedelja;

Mašni nameni od 14. 10. do 21. 10. 2012

Ned. 28. nedelja med letom;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Senekovič Majdo in Stanka

Pon. Ob 17.30h + Kristino Črnčec obl. in rodbino Eder - Črnčec

Tor. Ob 17.30h + Repa Ivana

Sre. Ob 17.30h + Marijo Fluher obl. in Dominika ter sina Dominika

Čet. Ob 17.30h + Antona in Ljudmilo Fras obl.

Pet. Ob 17.30h + Štaner Franca obl.

Sob. Ob 8h + Franca Ornik, Franca Jauk in Jožefo Lazbaher
Ob 18h + Milana Markuš 30 dan

Ned. 29. nedelja med letom - Misijonska;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Bauman Janeza obl. in Antonijo ter Konrad Antona obl. in Ljudmilo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinje 2. 58eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraja.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Martina in Cirila Robič
2. maša: Barbara in Martina Berlič

Ta teden bom odsoten, saj so mi podaljšali zdraviliško zdravljenje. Nadomeščal me bo duhovnik Zajnkovič Ivan.

Verouk bo potekal po urniku, odpadlo bo samo 9. razredu.

4. razred bo imel verouk v ponedeljek ob 7.30.

V primeru pogreba se za zvonjenje obrnite na sosedo Mimico Špindler in za pogreb na Lenarškega dekana.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.

nedelja, 07. oktober 2012

OZNANILA OD 7. 10. DO 14. 10. 2012Danes je 27. nedelja med letom - rožnovenska; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Benedikta - mučenka,
T. Sv. Dionizij,
S. Sv. Danijel - škof,
Č. Sv. Bruno - Kölnski škof,
P. Sv. Maksimiljan Celjski,
S. Sv. Koloman - mučenec
N. 28. nedelja med letom;

Mašni nameni od 7. 10. do 14. 10. 2012

Ned. 27. nedelja med letom;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Franca in Karolino Belna in 4 sinove

Pon. maše ne bo

Tor. 
Ob 18h + Jožefo obl. Toplak ter Marijo in Jožefa Jarc

Sre. maše ne bo

Čet. maše ne bo

Pet. 
Ob 18h + Grah Avgusta in družine Grah, Marks, in Črnčec

Sob. 
Ob 8h + Ljudmilo Kojc obl ter sorodnike

Ned. 28. nedelja med letom;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Senekovič Majdo in Stanka

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinje 1. 18,20 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 2, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2. maša: Simona Bauman in Janja Kojc


Urnik verouka je objavljen na oglasni deski in na internetu.

Ta teden bom odsoten, saj moram na zdraviliško zdravljenje. Nadomeščal me bo duhovnik Zajnkovič Ivan.

Verouk bo potekal po urniku, odpadlo bo samo 9. razredu.

V primeru pogreba se za zvonjenje obrnite na sosedo Mimico Špindler, in za pogreb na Lenarškega dekana.

Ta teden je teden za življenje. Tudi mi se z molitvijo in poslušanjem oddaj po radiu Ognjišče pridružimo temu tednu.

Slovenje-goriški skavti sporočajo, da ste vabljeni danes, v nedeljo 7. oktobra, ob 15h, na uvodno skavtsko mašo, ki bo pri cerkvici ob jezeru Radehova. Vabljeni vsi – mame, očetje, bratci, sestrice, babice, dedki, prijatelji in vsi tisti, ki bi se jim želeli pridružiti pri dogodivščinah v novem skavtskem letu.   

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.

petek, 28. september 2012

OZNANILA OD 30. 9. DO 7. 10. 2012Danes je 26. nedelja med letom; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Terezija deteta Jezusa,
T. Sv. Angeli varuhi,
S. Sv. Frančišek Borgia,
Č. Sv. Frančišek Asiški,
P. Sv. Marija Faustina Kovalska,
S. Sv. Bruno
N. 27. nedelja med letom - rožnovenska;

Mašni nameni od 30. 9. do 7. 10. 2012

Ned. 26. nedelja med letom;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Marijo in starše ter 2 brata Perko

Pon. ob 18h + Kurnik Rozo osmina

Tor. Ob 18h + Frančiško in Marijo Mlakar in Holc Jožefo

Sre. Ob 18h + Milana Markuš

Čet. Ob. 18h + Martina in Ljudmilo Škrlec in stare starše

Pet. Ob. 18h + Vogrin Elizabeto obl. in sestro Frančiško ter svaka Rudolfa Kraner

Sob. Ob 8h + Otilijo in Karla Pavalec obl.

Ned. 27. nedelja med letom - rožnovenska;    
Ob 7h za farane
Ob 10h + Franca in Karolino Belna in 4 sinove

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Malne 10 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorber in Viktor Škrlec

V četrtek je 1. četrtek, ko molimo za nove duhovniške poklice, v petek je 1. petek, blagoslov z najsvetejšim, obisk bolnikov bo odpadel zaradi odsotnosti, v soboto je 1. sobota, ko molimo za Slomškovo kanonizacijo.

Starši veroučencev od 6 do 9 razreda imajo danes 30. 9. 2012 ob 9.15 sestanek v cerkvi.

Urnik verouka je objavljen na oglasni deski in na internetu.

Ta in prihodnji teden bom odsoten, saj moram na zdraviliško zdravljenje. Nadomeščal me bo duhovnik Zajnkovič Ivan.

Verouk bo potekal po urniku, odpadlo bo samo 9 razredu.
V primeru pogreba se za zvonjenje obrnite na sosedo Mimico Špindler, in za pogreb na Lenarškega dekana.

Prihodnji teden se začne teden za življenje. Tudi mi se z molitvijo in poslušanjem oddaj po radiu Ognjišče pridružimo temu tednu.

Slovenje-goriški skavti sporočajo, da ste vabljeni v nedeljo 7. oktobra, ob 15h, na uvodno skavtsko mašo, ki bo pri cerkvici ob jezeru Radehova. Vabljeni vsi – mame, očetje, bratci, sestrice, babice, dedki, prijatelji in vsi tisti, ki bi se jim želeli pridružiti pri dogodivščinah v novem skavtskem letu.   

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine in Ognjišča.
sobota, 22. september 2012

Urnik verouka v šolskem letu 2012/13OZNANILA OD 23. 9. DO 30. 9. 2012Danes je 25. nedelja med letom - Slomškova nedelja.
  
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 19h v cerkvi.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Blaženi Anton Martin Slomšek,
T. Sv. Firmin - mučenec,
S. Sv. Kozma in Damjan - mučenca,
Č. Sv. Vincencij Pavelski,
P. Sv. Venčeslav - mučenec,
S. Nadangeli: Mihael, Gabrijel, Rafael
N. 26. nedelja med letom;

Mašni nameni od 23. 9. do 30. 9. 2012

Ned. 25. nedelja med letom - Slomškova;
             Ob 7h + za farane
             Ob 10h + Breznik Jakoba in Justino
Pon.      Ob 19h + Milana Markuš (osmina)

Tor.       Ob 19h + Daniela obl. Šeneker

Sre.       Ob 8h + Škrlec Heleno

Čet.       Ob  19h + Špindler Tomaža

Pet.        Ob 19h + Janeza Ornik

Sob.       Ob 8h + Divjak Kristino obl. in Alojza

Ned. 26. nedelja med letom;    
              Ob 7h za farane
              Ob 10h + Marijo in starše ter 2 brata Perko

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola 45 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 1..

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Anita in Martina Sarjaš
2. maša: Andreja Vuzem in Martina Škrlec

Starše veroučencev od 1. razreda do 5 razreda vabim danes 21. 9. 2012, ob 9.15 na sestanek ob začetku veroučnega leta. Prihodnjo nedeljo, 30. 9. 2012, vabim na sestanek starše od 6 do 9 razreda, ob 9.15 v cerkvi.

Danes ste povabljeni, da popoldne poromate v mariborsko stolnico, kjer bo ob 14.30 molitvena ura in pričevanja, ob 16h pa slovesna sveta maša. Vabljeni!

Ta teden se začne verouk: Urnik je objavljen na oglasni deski in na internetu.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.