sobota, 19. maj 2018

OZNANILA OD 20. DO 27. 5. 2018


OZNANILA OD 20. DO 27. 5. 2018

Danes je Binkoštna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

    Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Marija mati cerkve,
T. Sv. Vladimir,
S. Sv. Socerb,
Č. Sv. Marija pomočnica,
P. Sv. Gregor 7. - papež,
S. Sv. Filip Neri,
N. Sveta Trojica.

Mašni nameni od 20. do 27. 5. 2018

Nedelja; Binkoštna.
Ob 7h + Črnčec Cvetko obl. in farane
Ob 10h + Terezijo in Karla Muhič, hčerki Angelo in Ljudmilo ter rodbino Muhič - Šamperl

Ponedeljek: 
Ob 8h + Amalijo obl. in Ivana Žugman
Ob 18h + Marijo in Jožefa Jarc, brata Franca in Jožefo Toplak                     
Torek: 
Ob 18h + Leš Franca obl.
Sreda: 
Ob 18h + Jovanovič Zorana obl.
Četrtek:
Ob 18h + Šabeder Jožefa in Marijo ter sina Milana in Ivano ter Albina Škof
Petek: 
Ob 18h + Vinka obl. in Ano Zelenko
Sobota: 
Ob 8h + Elizabeto in Ivana Mihelič
Nedelja; Sveta Trojica
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Alojza obl. Horvat, Zareta, Jožefa in starše Horvat – Kmetič

Za čiščenje so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja; 16€. Bog plačaj. Prihodnjo nedeljo pa Zg. Gasteraja.  

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.    Maša: Kojc Agnes in Mirko
Hvala staršem prvoobhajancev, za čiščenje in krašenje cerkve.
Hvala ga. Vidi Ornik za bližnjo pripravo prvoobhajancev.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.


nedelja, 13. maj 2018

OZNANILA OD 13. DO 20. 5. 2018


OZNANILA OD 13. DO 20. 5. 2018

Danes je 7. Velikonočna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

    Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Bonifacij,
T. Sv. Zofija,
S. Sv. Janez Nepomuk,
Č. Sv. Jošt,
P. Sv. Erik,
S. Sv. Urban 1. - papež,
N. Binkoštna nedelja – prvo sveto obhajilo.

Mašni nameni od 13. do 20. 5. 2018

Nedelja; 7. Velikonočna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Gornik Ivana obl. in starše Gornik - Lorber

Ponedeljek:
Ob 18h + Krivec Franca obl. in brata Janka - šmarnice
Ob 19h + Šabeder Jožefa 30. dan                        
Torek:
Ob 18h + Antona in Marijo Šilc in Matildo
Sreda:
Ob 18h + Mihaela in Marijo Šenekar in Jerneja in Antonijo Pavalec
Četrtek:
Ob 18h + Jakoba obl. Jež ter Heleno obl. in Franca Škrlec
Petek:
Ob 18h + Starše Breznik ter brate in sestre
Sobota:
Ob 8h + Črnčec Milana in Kristino ter starše Eder – Črnčec
Ob 19h + Krajnc Franca
Nedelja; Binkoštna nedelja; Prvo sveto obhajilo
Ob 7h + Črnčec Cvetko obl. in farane
Ob 10h + Terezijo in Karla Muhič, hčerki Angelo in Ljudmilo ter rodbino Muhič - Šamperl
Za čiščenje so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja; 48€. Bog plačaj, danes darujejo iz Sr. Gasteraja.  

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Lorber Klemen in Nuša Brunčič
2.    Maša: Starši prvoobhajancev

7. razred bo imel verouk v četrtek po pouku ostali pa imajo verouk po urniku.

V nedeljo bo prvo sveto obhajilo prvoobhajanci s starši se zberejo na Jurijevem trgu ob 9,45h.

Cerkev počistijo in okrasijo starši prvoobhajancev.

Prvoobhajanci imajo vaje v ponedeljek 14. Maja po šmarnicah in sredo 16. Maja. V petek 18. maja ob 17h pa imajo spoved. Nato vabljeni k spovedi starši in sorodniki prvoobhajancev. Po šmarnicah v petek imajo prvo-obhajanci generalko skupaj s starši.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.


nedelja, 06. maj 2018

OZNANILA OD 6. 5. DO 13. 5. 2018


OZNANILA OD 6.5. DO 13. 5. 2018

Danes je 6. Velikonočna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

    Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Gizela,
T. Sv. Bonifacij,
S. Sv. Ludovika,
Č. Gospodov vnebohod,
P. Sv. Estela,
S. Sv. Pankracij,
N. 7. Velikonočna nedelja, goduje Sv. Servacij.

Mašni nameni od 6. do 13. 5. 2018

Nedelja; 6. Velikonočna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Starše Zorec in Verzel
Pri maši bodo gasilci počastili Sv. Florjana.
Ponedeljek:
Ob 18h + Predan Stanislava in sorodnike                        
Torek:
Ob 18h + Škerget Srečka obl.
Sreda:
Ob 18h + Firbas Regino in Ivana ter sorodnike
Četrtek:
Ob 8h + Čučko Antona in Rozalijo ter Kamenščak Antonijo in Janeza
Ob 18h + Franca in Elizabeto Zorjan
Petek:
Ob 18h + Maksa obl. Eder in + starše Eder - Pezdiček  
Sobota:
Ob 8h+ Sitar Marjana in družino Alt ter Srečka Friš
Nedelja; 7. Velikonočna nedelja;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Gornik Ivana obl. in starše Gornik - Lorber

Za čiščenje so v nedeljo darovali iz Partinja 2; 28€. Bog plačaj, danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.    Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
Verouk bo ta teden po urniku

V nedeljo bodo zaključili veroučno leto devetošolci pri 10. maši.

Prvoobhajanci imajo vaje v ponedeljek 7., sredo 9., in petek 11., maja ob 1710. Udeležba na vajah je za vse prvoobhajance obvezna.

V soboto 12. maja bo v kulturnem domu Jurijevo srečanje folklornih skupin ob 18.30h. Vabljeni!

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.


sobota, 28. april 2018

OZNANILA OD 29. 4. DO 6. 5. 2018


OZNANILA OD 29. 4. DO 6. 5. 2018

Danes je 5. Velikonočna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

    Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Pij 5. - papež,
T. Sv. Jožef delavec,
S. Sv. Atanazij,
Č. Sv. Filip in Jakob,
P. Sv. Florjan,
S. Sv. Angel,
N. 6. Velikonočna nedelja.

Mašni nameni od 29. 4. do 6. 5. 2018

Nedelja; 6. Velikonočna nedelja
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Rodbino Šefer – Šnajcer

Ponedeljek
Ob 18h + Brunčič Slavka in rodbino Brunčič - Roškar                        

Torek
Ob 8h + Terezijo Fanedl 30 dan

Sreda
Ob 8h + Divjak Antona obl.  
Ob 19h + Krajnc Franca 30 dan

Četrtek
Ob 18h + Amalijo in Ivano Majcenič ter + starše in brate

Petek
Ob 18h + Jager Marijo in + starše  

Sobota
Ob 8h+ Regino Kos in Henrika Fanedl inTerezijo Fanedl in rodbino Grager - Fanedl
Ob 19h + Šabeder Ivana 30 dan in brata Jožefa

Nedelja; 6. Velikonočna nedelja
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Starše Zorec in Verzel – Pri maši bodo gasilci počastili Sv. Florjana. Vabljeni gasilci in ostali!

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Partinja 1; 33€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 2, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Jasmin Vuzem in Matjaž Štaner
2.    Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec
Verouka ta teden ne bo.

V maju bodo šmarnice v cerkvi, na Vardi, Gorjupovi kapeli – Zg Partinje in na Dugem v Zg. Partinju. Vabljeni, da se udeležujete šmarnične pobožnosti.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine in Ognjišča.


nedelja, 22. april 2018

OZNANILA OD 22. DO 29. 4. 2018


OZNANILA OD 22. DO 29. 4. 2018

Danes je nedelja dobrega pastirja – Jurijeva nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

    Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Jurij - mučenec,
T. Sv. Fidelis,
S. Sv. Marko - apostol,
Č. Sv. Dominik in Gregor,
P. Sv. Hozana - devica,
S. Sv. Peter Chanel,
N. 5. Velikonočna nedelja.
Mašni nameni od 22. do 29. 4. 2018
Nedelja; 4. Velikonočna – Jurijeva nedelja.
Ob 7h + Cegnar Marijo in Lorbek Vincenca
Ob 10h + Verono in Jožefa Podletnik in + Podletnik Šauperl in farane
Somaševanje + Satler Jožefa in Lorbek Vincenca; Po maši blagoslov konjev

Ponedeljek: Ob 8h + Hudič Jurija
 Ob 19h + Jožefa in Ivano Kamenšak in rodbino Roškarič
Somaševanje: Črnčec Rudolfa in Terezijo ter hčerko Mimiko                                
Torek: Ob18h + Vincenca obl. Medved
Sreda: Ob 8h + Korošec Karolino obl.
Četrtek: ob 18h + Franca obl. in Frančiško Šnajder
Petek: Ob 8h + Ornik Ljubo sestro Dragico ter starše Ornik - Hudič
Ob 18h + Mlakar Jožeka
Sobota: ob 8h + Ornik Jožefo 30. dan;   
Ob 10h poroka Rajšp – Bračič

Nedelja; 5. Velikonočna nedelja;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Rodbino Šefer – Šnajder

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Malne, 26€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Anita in Martina Sarjaš
2.    Maša: Andreja Vuzem in Martina Škrlec

Karitas danes prireja interni srečelov ob farnem prazniku-žegnanju Priporočen dar za srečko je 2,5€.

Ključarji in gospod župan vabljeni v ponedeljek po večerni maši na večerjo.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.

OKLIC:
Zakrament Sv. zakona želita prejeti:
Ženin: Rajšp Peter, samski, mehanik kmetijske mehanizacije, rojen 5. 4. 1981 v Mariboru, sin Franca in Magdalene roj. Ješovnik, bival je v Ihova 57, Benedikt.
Nevesta: Aleksandra Bračič, samska, fizioterapevtka, rojena 24. 8. 1981 v Mariboru, hči Viktorja in Karoline roj. Šabeder, biva Malna 35, Sv. Jurij.
Poroka bo pri Sv. Juriju v soboto 28. 4. 2018 ob 10h.

sobota, 14. april 2018

OZNANILA OD 15. DO 22. 4. 2018


OZNANILA OD 15. DO 22. 4. 2018

Danes je bela nedelja, božjega usmiljenja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.
    Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Bernardka,
T. Sv. Rudolf,
S. Sv. Evzebij,
Č. Sv. Leon 9 - papež,
P. Sv. Teotim,
S. Sv. Anastazija,
N. 4. Velikonočna nedelja – dobrega pastirja; Jurijeva nedelja.

Mašni nameni od 15. do 22. 4. 2018
Nedelja; 3. velikonočna.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Viktorja in Marijo Berič in brata Feliksa

Ponedeljek:
Ob 18h + Škrlec Brigito obl.                                                                                     

Torek:
Ob 8h + Lorbek Rudolfa
Ob 18h + Šabeder Ivana

Sreda:
Ob 18h + Otilijo in Karla Pavalec ter Jerneja in Antonijo Mlinarič in sina Milana

Četrtek:
Ob 8h + Terezijo Fanedl

Petek:
Ob 18h + Jaušovec Martina

Sobota:
Ob 8h + Jager Ivana

Nedelja; 4. Velikonočna – nedelja dobrega pastirja; Jurijeva nedelja;
Ob 7h + Cegnar Marijo in Lorbek Vincenca
Ob 10h + Verono in Jožefa Podletnik in + Podletnik Šauperl in farane
Somaševanje + Satler Jožefa in Lorbek Vincenca; Po maši blagoslov konjev
Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola, 42€. Bog plačaj, danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 1.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.    Maša: Kojc Agnes in Mirko

KO RK Sv. Jurij obvešča, da bodo danes meritve sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi od 8. do 11. ure, v prostorih Kulturnega doma. Lepo vabljeni. 

Občina Sv. Jurij vabi na občinsko proslavo, ki bo v petek ob 19h. Vabljeni!

Karitas prireja  srečelov ob farnem prazniku-žegnanju 22.4.2018. Priporočen dar za srečko bo 2,5€.
Sodelavci Karitas bodo hvaležni za vsak dar na internem srečolovu. Prostovoljni darovi za srečolov se bodo zbirali v petek in v soboto.
V svojo sredino pa vabijo tudi nove člane. Če ima kdo veselje pomagati, delati prostovoljno in se najde v tem, ga z veseljem sprejmejo med-se. Zainteresirani naj se oglasijo predsednici Tanji Škrlec ali kateremu članu Župnijske Karitas.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.


sobota, 07. april 2018

OZNANILA OD 8. DO 15. 4. 2018


OZNANILA OD 8. DO 15. 4. 2018

Danes je bela nedelja, božjega usmiljenja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

Godovi v belem tednu:
P. Sv. Hugo,
T. Sv. Apolonij,
S. Sv. Stanislav,
Č. Sv. Viktor,
P. Sv. Ida,
S. Sv. Valerijan,
N. 3. Velikonočna nedelja

Mašni nameni od 8. do 15. 4. 2018

Nedelja; Bela nedelja, božjega usmiljenja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Gustiko Topolnik in starše Grager

Ponedeljek: 
Ob 15h + pogreb + Šabeder Ivana
Ob 18h + Golob Marijo
                                                                                       
Torek: 
Ob 18h + Krajnc Franca

Sreda: 
Ob 8h + Ornik Jožefo

Četrtek
Ob 18h + Šabeder Ivana osmina smrti

Petek: 
Ob 18h + Mlakar Jožeka

Sobota: ob 8h + Genovefo obl. Jarc in Vuzem Milana obl.

Nedelja; 3. velikonočna;
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Viktorja in Marijo Berič in brata Feliksa

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Varde, 35€. Bog plačaj, danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo darujejo iz Malne.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Nuša Brunčič in Klemen Lorber
2.    Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Člani župnijskega sveta in ključarji imajo danes sejo v župnišču ob 18h. Vabljeni!

Verouk bo ta teden po urniku.

Člani Župnijske Karitas imajo v ponedeljek ob 18,30h sestanek v župnišču. Vabljeni!

Starši prvoobhajancev imajo v nedeljo ob 9h sestanek v cerkvi. Prvo obhajilo se bliža zato prosim starše, da se sestanka zanesljivo udeležite!

KO RK Sv. Jurij obvešča, da bo v petek, 13.4.2018 krvodajalska akcija v prostorih Osnovne šole, s pričetkom ob 7.30 uri. Meritve sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, pa v nedeljo 15.4.2018 od 8. do 11. ure, v prostorih Kulturnega doma Lepo vabljeni. 

Družine danes ni!