sobota, 24. februar 2018

OZNANILA OD 25. DO 4. 3. 2018


OZNANILA OD 25. DO 4. 3. 2018

Danes je 2. Postna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Aleksander,
T. Sv. Baldomer,
S. Sv. Roman,
Č. Sv. Albin,
P. Sv. Neža Praška,
S. Sv. Kunigunda
N. 3. Postna nedelja.

Mašni nameni od 25. do 4. 3. 2018

Nedelja; 2. Postna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Kranar Romana obl. in starše Kranar

Ponedeljek: 
Ob 17h + Genovefo obl. Mlakar

Torek: 
Ob 17h + Golob Marijo 30 dan

Sreda: 
Ob 17h + Rajšp Marijo obl.

Četrtek: 
Ob 17h + Zaletinger Ano obl.

Petek: 
Ob 17h + Rozalijo in Janjo obl. ter dva Stanislava Lavrenčič  

Sobota: 
Ob 8h + Ajhmajer Marijo in Franca ter vse sorodnike
Ob 11h V zahvalo za 80 let in + Franca Lorbek, Marico Šenekar in
             starše Lorbek – Toš

Nedelja; 3. Postna nedelja;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Stipar Avgusta obl. in Marijo


Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Partinja 1, 37€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 2, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Vuzem Jasmin in Štaner Matjaž
2.    Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec
V četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu. V petek blagoslov z najsvetejšim. Vabljeni!
Vse, ki razmišljajo o poroki vabimo, da se udeležijo tečaja – priprava na zakon. Začetek bo v petek, 2. marca 2018ob 1900 v župniji Sv. Benedikt. Srečanja bodo tri zaporedne petke: 2., 9. in 16. marca 2018 ob 1900 uri. Vsi ki razmišljate, da se boste letos poročili lepo povabljeni, da ta tečaj opravite!
Naročniki naj odnesejo družino in Ognjišče.

nedelja, 18. februar 2018

OZNANILA OD 18. DO 25. 2. 2018


OZNANILA OD 18. DO 25. 2. 2018

Danes je 1. Postna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Konrad,
T. Sv. Frančišek in Jacinta,
S. Sv. Irena,
Č. Sv. Maksimiljan,
P. Sv. Polikarp,
S. Sv. Matija - apostol
N. 2. Postna nedelja.

Mašni nameni od 18. do 25. 2. 2018

Nedelja; 1. Postna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Alojza obl. Vuzem in + starše
Ob 13h pogreb + Belec Marije iz Ploderšnice – novo pokopališče

Ponedeljek:
Ob 17h + Šauperl Milana obl.

Torek:
Ob 17h + Špindler Tomaža in Berto in Ivana

Sreda:
Ob 17h + Alojza Knuplež in sina Ivana in Marjana

Četrtek:
Ob 17h + Križan Ivana obl. in Marijo

Petek:
Ob 8h + Belec Marijo osmina
Ob 17h + Jovanovič Zorana

Sobota:
Ob 8h + Emilijana in Frančiško Šenveter ter sina Milana in snaho Mileno

Nedelja; 2. Postna nedelja;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Kranar Romana obl. in starše Kranar
Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Malne, 23€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.    Maša: Kojc Agnes in Mirko
V četrtek 22. Februarja ob 17h bo potekalo srečanje voditeljev molitvenih skupin in molitvene zveze za duhovne poklice. Vsi molivci za duhovne poklice lepo povabljeni na srečanje v Trnovsko Vas. Vabljeni!

Vse, ki razmišljajo o poroki vabimo, da se udeležijo tečaja – priprava na zakon. Začetek bo v petek, 2. marca 2018ob 1900 v župniji Sv. Benedikt. Srečanja bodo tri zaporedne petke: 2., 9. in 16. marca 2018 ob 1900 uri. Vsi ki razmišljate, da se boste letos poročili lepo povabljeni, da ta tečaj opravite!
Naročniki naj odnesejo družino.

sobota, 10. februar 2018

OZNANILA OD 11. DO 18. 2. 2018


OZNANILA OD 11. DO 18. 2. 2018

Danes je 6. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Aleksij,
T. Sv. Kristina,
S. Sv. Valentin – Pepelnica – začetek postnega časa,
Č. Sv. Klavdij,
P. Sv. Onezim,
S. Sv. Aleš
N. 1. Postna nedelja.

Mašni nameni od 11. do 18. 2. 2018

Nedelja; 6. Nedelja med letom, Lurška mati božja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Venčeslava Toplak in sina Jožefa ter rodbino Toplak - Kraner

Ponedeljek: 
Ob 17h + Golob Marijo

Torek: 
Ob 8h + Marijo Šenekar   

Sreda: 
Ob 8h + Mirka in Karolino Zorjan

Četrtek: 
Ob 17h + Jožefa obl. Štandeker in sorodnike

Petek: 
Ob 17h + Julijano Senekovič in starše Ploj, Lovrenčič in Albina Senekovič

Sobota: 
Ob 8h + Žunko Jožefa obl. in + starše

Nedelja; 1. Postna nedelja;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Alojza obl. Vuzem in + starše

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola, 45€. Bog plačaj, danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 1.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.    Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Danes imajo člani župnijskega sveta in ključarji sejo ob 18h v župnišču. Vabljeni!
Postna postava: Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.
Naročniki naj odnesejo družino.

sobota, 03. februar 2018

OZNANILA OD 4. DO 11. 2. 2018

OZNANILA OD 4. DO 11. 2. 2018

Danes je 5. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Agata,
T. Sv. Vietnamski mučenci,
S. Sv. Koleta,
Č. Sv. Hieronim,
P. Sv. Apolonija,
S. Sv. Sholastika
N. 6. Nedelja med letom.

Mašni nameni od 4. do 11. 2. 2018

Nedelja; 5. Nedelja med letom
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Antona in Ljudmilo Fras ter dvojne pokojne starše

Ponedeljek: 
Ob 17h + Črnčec Cvetko

Torek: 
Ob 17h + Golob Marijo   

Sreda: 
Ob 10h + župnika Janka Rojhta 
Somaševanje: +   Lorbek Rudolfa 30. dan

Četrtek: 
Ob 8h + starše Lorber - Arcet

Petek: 
Ob 17h + Ljudmilo in Martina Škrlec in sina Martina ter hčerko Marijo in njenega moža Miroslava Švarc

Sobota: 
Ob 8h + Knuplež Alojzijo obl. in Antona ter starše in brate Berlič

Nedelja; 6. Nedelja med letom;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Venčeslava Toplak in sina Jožefa ter rodbino Toplak - Kraner

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Varde, 30€. Bog plačaj, danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo darujejo iz Malne.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
Hvala društvu aktiva kmečkih žena, da so pospravile jaslice.
Prihodnjo nedeljo imajo člani župnijskega sveta in ključarji sejo ob 18h v župnišču. Vabljeni!
V sredo 7. Februarja bo v kulturnem domu proslava ob kulturnem prazniku ob 18h. Vabljeni!

Naročniki naj odnesejo družino.

sobota, 27. januar 2018

OZNANILA OD 28. 1. DO 4. 2. 2018

OZNANILA OD 28. 1. DO 4. 2. 2018

Danes je 4. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Valerij,
T. Sv. Jacinta,
S. Sv. Janez Bosko,
Č. Sv. Brigita Irska,
P. Jezusovo darovanje – svečnica; blagoslov sveč,
S. Sv. Blaž, blagoslov Sv. Blaža
N. 5. Nedelja med letom.

Mašni nameni od 28. 1. do 4. 2. 2018

Nedelja; 4. Nedelja med letom - svetopisemska
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Krajnc Alojza obl. in hčerko Ireno Haler

Ponedeljek: 
Ob 17h + Jaušovec Martina

Torek: 
Ob 8h + Marijo Šenekar  

Sreda: 
Ob 17h + Vinka obl. in Petro Majcenič in rodbino Jarc   

Četrtek: 
Ob 17h + Golob Marijo osmina

Petek: 
Ob 8h + Koročec Johana in rodbino Korošec  
Ob 17h + Bogomirja obl. in Ljudmilo Ornik dve hčerki in sina

Sobota: 
Ob 8h + Bauman Terezijo obl. in Jožefa

Nedelja; 5. Nedelja med letom;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Antona in Ljudmilo Fras ter dvojne pokojne starše

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Žitenc in Žic, 20€. Bog plačaj, danes darujejo iz Varde, prihodnjo nedeljo darujejo iz Jurovskega Dola.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Matjaž Štaner in Jasmin Vuzem
2.     Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec
Danes je svetopisemska nedelja. Učenci bodo vsem delili svetopisemske citate, ki jih boste lahko prebrali in o njih premišljevali.
Naročniki naj odnesejo družino in Ognjišče.
Prosim, da obnovite naročnino za verski tisk!

Prosim, da sporočite ali boste še imeli naročnino saj v torek je zadnji dan, ko moramo javiti število naročnikov.

petek, 19. januar 2018

OZNANILA OD 21. 1. DO 28. 1. 2018

OZNANILA OD 21. 1. DO 28. 1. 2018

Danes je 3. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Vincencij,
T. Sv. Henrik,
S. Sv. Frančišek Saleški,
Č. Sv. Spreobrnenje apostola Pavla,
P. Sv. Robert,
S. Sv. Angela Merici,
N. 4. Nedelja med letom - svetopisemska.

Mašni nameni od 21. 1. do 28. 1. 2018

Nedelja; 3. Nedelja med letom
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Elizabeto obl. in Franca Zorjan

Ponedeljek: 
Ob 17h + Leona obl. in Emilijo Planer ter vnukinjo Niko

Torek: 
Ob 17h + Marijo in Franca Mlakar ter dva sina  

Sreda: 
Ob 17h + Danijela Fras    

Četrtek: 
Ob 17h + Senekovič Ludvika in Angelo, sina Ludvika ter Antonijo Masauer

Petek: 
Ob 17h + Breznik Antona ter Jožefa in Jožefo   

Sobota: 
Ob 8h + Bezjak Marijo obl. in Janeza

Nedelja; 4. Nedelja med letom - svetopisemska;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Krajnc Alojza obl. in hčerko Ireno Haler

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Zg. Gasteraja, 37,50€. Bog plačaj, danes darujejo iz Žiten in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Tina Brunič in Patricija Kotar
2.     Maša: Kojc Agnes in Mirko
Prihodnja nedelja je svetopisemska. Učenci, ki so že bili pri birmi bodo vsem delili svetopisemske citate, ki jih boste lahko prebrali in o njih premišljevali.
V tem tednu poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Molimo za edinost v naših sredinah in tudi med verstvi.
Kulturno društvo vabi danes ob 15h na satirično prireditev: Zašpilaj in zakrikaj. Vabljeni!
V četrtek, 25. januarja 2018 bo ob 18,30h v Domu svetega Jožefa v Voličini dekanijsko predavanje o vzgoji za vrednote v družini. Vabljeni.
Naročniki naj odnesejo družino.
Prosim, da obnovite naročnino za verski tisk!

Prosim, da sporočite ali boste še imeli naročnino saj moramo na uredništva javiti število naročnikov.

nedelja, 14. januar 2018

OZNANILA OD 14. 1. DO 21. 1. 2018

OZNANILA OD 14. 1. DO 21. 1. 2018

Danes je 2. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Absalon,
T. Sv. Ticijan,
S. Sv. Anton puščavnik,
Č. Sv. Marjeta Ogrska,
P. Sv. Suzana,
S. Sv. Ciprijan,
N. 3. Nedelja med letom.

Mašni nameni od 14. 1. do 21. 1. 2018

Nedelja; 2. Nedelja med letom
Ob 7h Za farane in + Lorbek Rudolfa osmina
Ob 10h + Ornik Janeza in starše Hager in sestro Anico

Ponedeljek: 
Ob 17h + Rokavec Marijo in Franca, nečaka Davorina in Dušana ter brata Ignaca

Torek: 
Ob 17h + Šenekar Marijo 30. dan  

Sreda: 
Ob 17h + Zofijo obl. in Franca Kurnik ter sorodnike Kurnik Repa    

Četrtek: 
Ob 17h + Špindler Ivana obl. ženo Berto in vnuka Tomaža

Petek: 
Ob 17h + Heleno obl. Roškar in Slavka Brunčič   

Sobota: 
Ob 8h + Ornik Franca

Nedelja; 3. Nedelja med letom;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Elizabeto obl. in Franca Zorjan

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja,10€. Bog plačaj, danes darujejo iz Zg. Gasteraja. prihodnjo nedeljo darujejo iz Žiten in Žic.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Danes bomo pobirala prispevek za stolnino, ki je isti kot lani 15€.
Danes imajo člani župnijskega sveta in ključarji sestanek v župnišču. Vabljeni!
V petek 19. Januarja ob 18h, bo v kulturnem domu Lenart predavanje zakoncev Sitar o zakonskem življenju. Vabljeni!
Kulturno društvo vabi na satirično prireditev: Zašpilaj in zakrikaj, ki bo v nedeljo 21. 1. 018 ob 15h. Vabljeni!
Naročniki naj odnesejo družino.
Naročnina za verski tisk:
-         Celoletna naročnina za družino 102€;      Naročnina za Ognjišče je 32€.
-         Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                 Mohorjev koledar: 18€
Prosim, da sporočite ali boste še imeli naročnino saj moramo na uredništva javiti število naročnikov.