petek, 19. januar 2018

OZNANILA OD 21. 1. DO 28. 1. 2018

OZNANILA OD 21. 1. DO 28. 1. 2018

Danes je 3. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Vincencij,
T. Sv. Henrik,
S. Sv. Frančišek Saleški,
Č. Sv. Spreobrnenje apostola Pavla,
P. Sv. Robert,
S. Sv. Angela Merici,
N. 4. Nedelja med letom - svetopisemska.

Mašni nameni od 21. 1. do 28. 1. 2018

Nedelja; 3. Nedelja med letom
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Elizabeto obl. in Franca Zorjan

Ponedeljek: 
Ob 17h + Leona obl. in Emilijo Planer ter vnukinjo Niko

Torek: 
Ob 17h + Marijo in Franca Mlakar ter dva sina  

Sreda: 
Ob 17h + Danijela Fras    

Četrtek: 
Ob 17h + Senekovič Ludvika in Angelo, sina Ludvika ter Antonijo Masauer

Petek: 
Ob 17h + Breznik Antona ter Jožefa in Jožefo   

Sobota: 
Ob 8h + Bezjak Marijo obl. in Janeza

Nedelja; 4. Nedelja med letom - svetopisemska;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Krajnc Alojza obl. in hčerko Ireno Haler

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Zg. Gasteraja, 37,50€. Bog plačaj, danes darujejo iz Žiten in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Tina Brunič in Patricija Kotar
2.     Maša: Kojc Agnes in Mirko
Prihodnja nedelja je svetopisemska. Učenci, ki so že bili pri birmi bodo vsem delili svetopisemske citate, ki jih boste lahko prebrali in o njih premišljevali.
V tem tednu poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Molimo za edinost v naših sredinah in tudi med verstvi.
Kulturno društvo vabi danes ob 15h na satirično prireditev: Zašpilaj in zakrikaj. Vabljeni!
V četrtek, 25. januarja 2018 bo ob 18,30h v Domu svetega Jožefa v Voličini dekanijsko predavanje o vzgoji za vrednote v družini. Vabljeni.
Naročniki naj odnesejo družino.
Prosim, da obnovite naročnino za verski tisk!

Prosim, da sporočite ali boste še imeli naročnino saj moramo na uredništva javiti število naročnikov.

nedelja, 14. januar 2018

OZNANILA OD 14. 1. DO 21. 1. 2018

OZNANILA OD 14. 1. DO 21. 1. 2018

Danes je 2. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Absalon,
T. Sv. Ticijan,
S. Sv. Anton puščavnik,
Č. Sv. Marjeta Ogrska,
P. Sv. Suzana,
S. Sv. Ciprijan,
N. 3. Nedelja med letom.

Mašni nameni od 14. 1. do 21. 1. 2018

Nedelja; 2. Nedelja med letom
Ob 7h Za farane in + Lorbek Rudolfa osmina
Ob 10h + Ornik Janeza in starše Hager in sestro Anico

Ponedeljek: 
Ob 17h + Rokavec Marijo in Franca, nečaka Davorina in Dušana ter brata Ignaca

Torek: 
Ob 17h + Šenekar Marijo 30. dan  

Sreda: 
Ob 17h + Zofijo obl. in Franca Kurnik ter sorodnike Kurnik Repa    

Četrtek: 
Ob 17h + Špindler Ivana obl. ženo Berto in vnuka Tomaža

Petek: 
Ob 17h + Heleno obl. Roškar in Slavka Brunčič   

Sobota: 
Ob 8h + Ornik Franca

Nedelja; 3. Nedelja med letom;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Elizabeto obl. in Franca Zorjan

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja,10€. Bog plačaj, danes darujejo iz Zg. Gasteraja. prihodnjo nedeljo darujejo iz Žiten in Žic.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Danes bomo pobirala prispevek za stolnino, ki je isti kot lani 15€.
Danes imajo člani župnijskega sveta in ključarji sestanek v župnišču. Vabljeni!
V petek 19. Januarja ob 18h, bo v kulturnem domu Lenart predavanje zakoncev Sitar o zakonskem življenju. Vabljeni!
Kulturno društvo vabi na satirično prireditev: Zašpilaj in zakrikaj, ki bo v nedeljo 21. 1. 018 ob 15h. Vabljeni!
Naročniki naj odnesejo družino.
Naročnina za verski tisk:
-         Celoletna naročnina za družino 102€;      Naročnina za Ognjišče je 32€.
-         Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                 Mohorjev koledar: 18€
Prosim, da sporočite ali boste še imeli naročnino saj moramo na uredništva javiti število naročnikov.

sobota, 06. januar 2018

OZNANILA OD 7. 1. DO 14. 1. 2018

OZNANILA OD 7. 1. DO 14. 1. 2018

Danes je nedelja Jezusovega krsta – goduje Lucijan; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Severin,
T. Sv. Hadrijan,
S. Sv. Viljem,
Č. Sv. Teodozij,
P. Sv. Tatjana,
S. Sv. Veronika,
N. 2. Nedelja med letom.

Mašni nameni od 7. 1. do 14. 1. 2018

Nedelja; nedelja Jezusovega krsta
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Marijo in Avguština Bohl in sorodnike Bohl - Sarjaš

Ponedeljek: 
Ob 17h + Škrlec Martina obl. in sina Martina obl. ter + starše

Torek: 
Ob 17h + Janeza obl. Koser

Sreda: 
Ob 17h + Mulec Terezijo obl. in Antonijo   

Četrtek: 
maša v odsotnosti

Petek: 
Ob 17h + Jožefa Kraner, starše in sorodnike  

Sobota: 
Ob 8h + Feliksa obl. in Ano Čuček ter rodbino Čuček - Kraner

Nedelja; 2. Nedelja med letom;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Ornik Janeza in starše Hager in sestro Anico

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja, 33€. Bog plačaj, danes darujejo iz Sr. Gasteraja. prihodnjo nedeljo darujejo iz Zg. Gasteraja.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
Prihodnjo nedeljo bomo pobirala prispevek za stolnino, ki je isti kot lani 15€.
Prihodnjo nedeljo imajo člani župnijskega sveta in ključarji sestanek v župnišču. Vabljeni!
Verouk bo ta teden po urniku za vse razrede!
Naročniki naj odnesejo družino.
Naročnina za verski tisk:
-         Celoletna naročnina za družino 102€;      Naročnina za Ognjišče je 32€.
-         Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                 Mohorjev koledar: 18€

BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV:
V nedeljo Žitence in Žice
Ponedeljek in torek: Zg Gasteraj
Če je bil kdo odsoten, ko smo blagoslavljali in bi želel blagoslov naj javi in se bomo dogovorili. 

Hvala za lep sprejem ob božičnem blagoslovu.

torek, 02. januar 2018

STATISTIKA ZA LETO 2017

STATISTIKA ZA LETO 2017

Povprečno število nedeljnikov je bilo okoli 200 na nedeljo
Obhajil smo razdelili okoli 9.000
Pred Božičem in Veliko nočjo smo obiskali bolnike in onemogle.

Poroke v letu 2017
V letu 2017 smo imeli 3 poroke v letu 2016 pa smo imeli 2 poroki.

Krsti v letu 2017:                         
V letu 2017 smo imeli 22 krstov, v letu 2016 pa smo imeli 26 krstov.
Krstili smo: 10 deklic in 12 dečke; Krstili smo 7 zakonskih in 15 nezakonskih otrok.

Pogrebi v letu 2017
V letu 2017 smo imeli 13 pogrebov v 2016 smo imeli 16 pogrebov. Zmanjšalo se je za 3 pogrebe. Pokopali smo 7 moških in 6 žensk.
Najstarejši moški je bil star 87 let, to je bil + Kranar Bogomir. 
Najmlajši pa je bil star 49 let, to je bil + Jaušovec Martin, ki je umrl v delovni nesreči.
Najstarejša ženska je bila stara 90 let, to je + Rotar Regina. 
Najmlajša umrla ženska pa je bila stara 36 let, to je bila + Bratuša Mirjana iz Zg. Gasteraja .
Najpogostejši vzrok smrti je odpoved srca.
Pokojnih, ki so sprejeli pred smrtjo zakramente so trije.

Verski tisk v letu 2016
Naročnikov družine smo v letu 2017, imel 23, predlani 24.
Naročnikov ognjišča smo v letu 2017 imeli 63, , predlani 65
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 1, predlani 1.

Delujoče skupine v župniji Sv. Jurija v Slov. Goricah:
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško mladinski zbor.
V župniji, poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije oziroma Slovenjegoriških skavtov.
Imamo skupino animatorjev, ki vsako leto pripravi oratorij. V letu 2017 se je oratorija udeležilo 45 otrok.
V Župniji deluje Župnijska Karitas pod vodstvom predsednice Tanje Škrlec in podpredsednika Branka Lorbek. Nekaj - krat na leto župnijska Karitas deli živila pomoči potrebnim, pomaga socialno šibkim otrokom v šoli in uresničuje socialne programe. V letu 2017 je prejela priznanje državnega sveta prva in sedaj častna predsednica Župnijske Karitas ga. Marica Fanedl.

Predstavitev župnije v medijih;
Župnija se predstavlja na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.
Pomembne dogodke smo objavljali v tedniku Družina in medobčinskem glasilu Ovtar, Za to področje je poskrbela ga. Vida Ornik.

Sodelovanje župnije s javnim življenjem
Župnija sodeluje z občino, šolo in društvi.

Gospodarski projekti v letu 2016
Na gospodarskem področju smo namestili novo spovednico in obnovili ter namestili prižnico. Hvala Vogrin Juriju za montažo prižnice.

Zahvala
Hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ključarjem, mežnarju, ministrantom, organistkama: Vesni in Jasmini. Gospe Ivanki za krašenje cerkve in gospodinjstvo, ga. Jalici Vogrin za delo v kuhinji, ga. Kurnik Pepci in ga. Brunčič Mimiki za čiščenje župnišča, katehistinji prof. Senekovič Bredi za pomoč pri poučevanju verouka. Hvala ga. Komperšak Štefki in njeni pomočnici za čiščenje cerkve. Zahvala prof. Janji Kojc in njeni hčerki Agnes za pripravo miklavževanja in božičnice, ga. Vidi Ornik za pripravo 1. Obhajila in drugih prireditev.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam priskočili na pomoč pri delih.
Hvala Maksu Krautič za fotografiranje in urejanje spletne strani.
Hvala društvu kmečkih žena za postavljanje adventnega venca in jaslic in pomoč pri prireditvah.
Hvala sodelavcem župnijske Karitas za pomoč in sodelovanje.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog plačaj.


OZNANILA OD 31. 12. 2017 DO 7. 1. 2018

OZNANILA OD 31. 12. 2017 DO 7. 1. 2018

Danes je nedelja Sv. družine – goduje Silvester; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Marija Božja mati – NOVO LETO 2018,
T. Sv. Bazilij,
S. Sv. Genovefa,
Č. Sv. Angela - redovnoca,
P. Sv. Elilijana,
S. Gospodovo razglašenje – Sv. trije kralji; blagoslov vode, krede in kadila,
N. Nedelja Jezusovega krsta.

Mašni nameni od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018

Nedelja; nedelja Sv. družine; blagoslov otrok  
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Marijo in Feliksa  Slaček in hčerko Miliko

Ponedeljek: Novo leto 2018; Marija sveta božja mati
 Ob 8h + Genovefo in Milana Jarc ter Karolino Vuzem
Ob 10h + Štefanijo Breznik

Torek: Ob 8h + Dominika obl. Fluher in + starše

Sreda: Ob 8h + Ano in Vinka Zelenko ter starše Zelenko - Živko   

Četrtek: 8h + Šenekar Marijo

Petek: ob 18h + Marijo obl. in Ano obl. Mihelič ter rodbino Mihečič - Šuman

Sobota: ob 8h + Vincenca obl. in Frančiško Majcenič ter sina Vinka; Blagoslov vode, krede in kadila.

Nedelja; Nedelja Jezusovega krsta;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Marijo in Avguština Bohl in sorodnike Bohl - Sarjaš

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Partinja 2, 20€. Bog plačaj, danes darujejo iz Sp. Gasteraja. prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraja.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Jasmin Vuzem in Matjaž Štaner
2.     Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec
Naročniki naj odnesejo družino in Ognjišče.
Naročnina za verski tisk:
-         Celoletna naročnina za družino 102€;      Naročnina za Ognjišče je 32€.
-         Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                 Mohorjev koledar: 18€
V župnijski pisarni je na voljo:
družinska pratika po 5,5€;                 Marijanski koledar po 2,5€
Koledar na enem listu po 1€.

BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV:
V torek: Partinje – Dugo in ostalo
Sreda: Varda
Četrtek: Malna
Petek: Malna in Sp. Gasteraj od Ornika in od križišča spodnji del.
Sobota: Sp. Gasteraj

Nedelja po 11h Žitence in Žice

sobota, 23. december 2017

OZNANILA OD 24. 12. DO 31. 12. 2017

OZNANILA OD 24. 12. DO 31. 12. 2017

Danes je 4. Adventna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. BOŽIČ,
T. Sv. Štefan,
S. Sv. Janez Evangelist,
Č. Sv. Nedolžni otroci,
P. Sv. Tomaž Beket,
S. Sv. Vincencija,
N. 4. Nedelja – svete družine – Sv. Silvester.
Mašni nameni od 24. 12. do 31. 12. 2017
Nedelja; 4. adventna;  
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Franca obl. in Ano Babosek
Ob 21h polnočnica za + duhovnika Friderika Ornik in sestro Marijo

Ponedeljek: BOŽIČ; Nabirka za kurjavo
Ob 8h + Šenveter Janeza obl. in Marijo
Ob 10h + Korošec Karolino in starše Škrlec

Torek: Sv Štefan: blagoslov vode in soli
Ob 8h + Potočnik Alojza obl.
Ob 10h + Štefana Brunčič in Marico
Ob 15h božični koncert Jurovskega okteta z gosti

Sreda: Sv. Janez evangelist: blagoslov vina
Ob 18h + Vincenca Medved  

Četrtek:
Ob 8h + Kranar Mirka

Petek:
Ob 8h + Alojza starejšega obl. Mlakar

Sobota:
Ob 8h + Franca obl. Kraner in Marijo ter rodbino Korošec - Kraner

Nedelja; Nedelja Sv. družine – blagoslov otrok;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Marijo in Feliksa  Slaček in hčerko Miliko

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Partinja 1., 33€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 2. prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Anita in Martina Sarjaš
2.     Maša: Andreja Vuzem in Martina Škrlec
Aktivu kmečkih gospodinj se zahvaljujem za  postavitev jaslic za božič.
Hvala Kolarič Janku za darovane smreke.
Hvala prof. Janji Kojc, njeni hčerki Agnes in celotni skupini za pripravo božičnice pred polnočnico. Posebna zahvala tudi članicam pevske skupine Iskrice, ki so pevsko obogatile božičnico. 
V torek na god Sv. Štefana ste ob 15h vabljeni na božični koncert, ki bo v cerkvi. Vsako leto ta koncert priredi Jurovski oktet z gosti. Vabljeni.
Danes družine ni saj je bila prejšnja dvojna.
Naročnina za verski tisk:
Naročnina za družino 102€;      
Naročnina za Ognjišče je 32€.
Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                 
Mohorjev koledar: 18€
V župnijski pisarni je na voljo:
Družinska pratika po 5,5€;                 
Marijanski koledar po 2,5€
Koledar na enem listu po 1€.

BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV:
V torek na Štefanovo: center do Knupleža. Stanovalci bloka naj prijavijo obisk.
Sreda: Jurovski dol naselje – gospod Sebastjan Valentan
Jurovski dol po dolu, nato ob glavni cesti do Jagra - župnik
Četrtek: Jurovski Dol in del Partinja po vrhu
Petek: Partinje do Gradca in naprej mimo Robiča do Babšeka ter par hiš Varde ob cesti.
Sobota: Partinje po dolini in vrh ob meji

Nedelja po 11h: Partinje široko, in zgoraj ob meji

nedelja, 17. december 2017

OZNANILA OD 17. 12. DO 24. 12. 2017

OZNANILA OD 17. 12. DO 24. 12. 2017

Danes je 3. Adventna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Teotim,
T. Sv. Urban 3. papež,
S. Sv. Evgen,
Č. Sv. Peter Kanizij,
P. Sv. Frančiška Fabrini,
S. Sv. Janez Kancij,
N. 4. Adventna nedelja – sveti večer.
Mašni nameni od 17. 12. do 24. 12. 2017
Nedelja; 3. adventna;  
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Markuš Viktorja in Kristino ter sina Milana in hčerko Emo

Ponedeljek:
Ob 17h + Šenekar Marijo

Torek: Ob 17h + Jaušovec Martina

Sreda:
Ob 17h + Ivana in Alojzijo Belna ter vnuka Marka

Četrtek:
Ob 17h + Črnčec Ano obl.

Petek:
Ob 16h spovedovanje pred božičem
Ob 17h + Mlakar Alojza obl.

Sobota:
Ob 8h + Šenekar Marijo osmina   

Nedelja; 4. Adventna nedelja – sveti večer;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Franca obl. in Ano Babosek
Ob 21h polnočnica za + duhovnika Friderika Ornik in sestro Marijo

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Malne 21€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 1. prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.     Maša: Kojc Agnes in Mirko
V petek bo spoved pred božičem. Na razpolago bo tuj spovednik pater Beno. Vabljeni, da opravite spoved pred božičem.
Ker je letos božični blagoslov družin, bomo bolnikom podelili zakramente med obiskom zato ni potrebno prijaviti obiska.
Aktiv kmečkih gospodinj prosim za postavitev jaslic za božič.
Naročniki naj odnesejo Družino.
Naročnina za verski tisk:
-         Celoletna naročnina za družino 102€;      Naročnina za Ognjišče je 32€.
-         Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                 Mohorjev koledar: 18€
V župnijski pisarni je na voljo:
družinska pratika po 5,5€;                 Marijanski koledar po 2,5€

Koledar na enem listu po 1€.

nedelja, 10. december 2017

OZNANILA OD 10. 12. DO 17. 12. 2017

OZNANILA OD 10. 12. DO 17. 12. 2017

Danes je 2. Adventna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Damaz,
T. Sv. Amalija,
S. Sv. Lucija,
Č. Sv. Janez od Križa,
P. Sv. Kristina,
S. Sv. Albina,
N. 3. Adventna nedelja.

Mašni nameni od 10. 12. do 17. 12. 2017

Nedelja; 2. adventna;  
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Štraus Katarino in Friderika ter Roškar Terezijo in Antona

Ponedeljek:
Ob 17h + Milana Jančar

Torek:
Ob 17h + Ornik Ignaca

Sreda:
Ob 8h + Görgner Frančiško in Franca in sorodnike

Četrtek:
Ob 8h + Slaček Milko

Petek:
Ob 8h + Kranar Mirka

Sobota:
Ob 8h + Jaušovec Martina 30 dan   

Nedelja; 3. Adventna nedelja;
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Markuš Viktorja in Kristino ter sina Milana in hčerko Emo

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola 35€. Bog plačaj, danes darujejo iz Malne prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 1.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Danes v nedeljo imajo člani župnijskega sveta in ključarji sejo v župnišču. Vabljeni!
Naročite lahko maše za rajne.
Naročniki naj odnesejo Družino in Ognjišče.
Naročnina za verski tisk:
-         Celoletna naročnina za družino 102€;     Naročnina za Ognjišče je 32€.
-         Zbirka Mohorjevih knjig: 46€;                Mohorjev koledar: 18€
V župnijski pisarni je na voljo:
Družinska pratika po 5,5€;                              Marijanski koledar po 2,5€
Koledar na enem listu po 1€.


Občina Sveti Jurij vabi v torek in sredo na predbožične prireditve na Jurjevem trgu. Vabljeni!