sobota, 28. december 2013

STATISTIKA ZA LETO 2013Povprečno število nedeljnikov je bilo okoli 250 na nedeljo
Obhajil smo razdelili okoli 10.000

Na 1. Petek obiskujemo bolnike, ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske.

V letu 2013 smo imeli 4 poroke, to je enako število kot leta 2012

Krstov smo imeli 22, v letu 2012 pa samo 8. Povečalo se jih je za 14.
Krstili smo: 9 deklic in 13 dečkov.
Krstili smo 10 zakonskih in 12 nezakonskih otrok.

Pogrebi v letu 2013
V letu 2013 smo imeli 21 pogrebov. V letu 2012 smo imeli 15 pogrebov.
Pokopali smo 10 moških in 11 žensk.
Najstarejši moški je bil star 92  let, to je bil + Babosek Franc.
Najstarejša ženska je bila stara 89 let, to je + Brunčič Marija.
Najmlajša pokojna je imela 53 let, to je bila + Črnčec Cvetka.

Naročnikov družine smo v letu 2013, imeli 33,  predlani 38.
Naročnikov ognjišča smo v letu 2013, imeli 75, predlani 78.
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 2, predlani 4.
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško mladinski zbor ter vokalno instrumentalna skupina Iskrice.
V naši župniji, poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije oziroma Slovenjegoriških skavtov.
Imamo skupino animatorjev, ki vsako leto pripravi oratorij. V letu 2013 se je oratorija udeležilo čez 50 otrok.
V Župniji deluje Župnijska Karitas pod vodstvom predsednice Marice Fanedl. Nekaj krat na leto Karitas deli živila pomoči potrebnim, pomaga socialno šibkim otrokom v šoli.
Župnija se predstavlja na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.
Župnija sodeluje z občino, šolo in društvi, še posebej hvala društvu kmečkih gospodinj za pomoč pri pogostitvah.
Hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ključarjem, mežnarju, ministrantom, organistkama, ga Ivanki za krašenje cerkve, Fanedl Marici in Ivanu za delo v kuhinji, Kurnik Pepci in Brunčič Mimiki za čiščenje župnišča, katehistinji Barbari in v prejšnjem šolskem letu Cirili za poučevanje verouka, prof. Janji Kojc za pripravo miklavževanja in božičnice, ga. Vidi Ornik za pripravo 1. Obhajila in drugih prireditev, g. Črnčec Franciju za vsestransko pomoč pri pomoči raznih organizacij dogodkov. Hvala Verbošt Branku in Satler Vladotu za kvalitetni gril na pikniku pevcev. Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam priskočili na pomoč pri delih. Hvala Maksu Krautič za fotografiranje. Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog Plačaj.


OZNANILA OD 29. 12. 2013 DO 5. 1. 2014


Danes je nedelja Svete družine; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Feliks 1. papež,
T. Sv. Silvester: Staro Leto
S. Novo leto; Marija Božja mati,
Č.Sv. Bazilij Veliki – cerkveni učitelj,
P. Sv. Genovefa Praška,
S. Sv. Angela Folijska,
N. 2. Nedelja po božiču.

Mašni nameni od 29. 12. 2013 do 5. 1. 2014

Ned. Nedelja Sv. družine;
Ob 7h  za žive in pokojne farane
Ob 10h + Švarc Miroslava obl. in Marijo in stare starše 

Pon. ob 8h + Alojza obl. in Genovefo Mlakar

Tor. Ob 8h + Dominika obl. Fluher in + starše

Sre. Novo Leto 2014; Marija Božja mati
Ob 8h + Ivacij Stijepana in Marijo, Igrec Antona in Katarino ter Divjak Zaliko in Veroniko
Ob 10h + Marijo in Ano obl. Mihelič, + rod Mihelič – Šuman ter + Krautič Maksimiljana

Čet. Ob 8h + Šuman Jožefa 30. dan

Pet. Ob 8h + Ano Zelenko obl. in Vincenca ter rodbino Zelenko - Živko  

Sob. ob 8h + Genovefo Jarc ter Karoliko in Milana Vuzem

Ned. 2, nedelja po božiču;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Draškovič Amalijo obl. in Alojza in rod Lorber

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 2. 13 €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraj, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraj.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.                         Maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2.                         Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Verouka ta teden ne bo.

V četrtek, petek in sobota sta prva v mesecu. Ker imamo pri blagoslovu domov najsvetejše s seboj, obisk bolnikov v petek odpade.

Prihodnjo nedeljo bomo pobirali stolnino pri obeh mašah. Prispevek za stolnino je 18€.

V župnijski pisarni je na voljo:

Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;

Naročnina za verski tisk:
Celoletna naročnina družine je 90€
Celoletna naročnina za Ognjišče je 27,50€
Mohorjeve knjige 45€
Mohorjev koledar 15.50€

Nadaljevali bomo z blagoslovom družin in domov.

-         Ponedeljek: Zg. Partinje od Ferka
-         Torek: Zg. Partinje, če bo v ponedeljek in prejšnje dneve kaj ostalo
-         Četrtek: Partinje po dolini
-         Petek: Partinje – dugo in široko
-         Sobota: ostanek Partinja in Varda

-         Nedelja: Malna

petek, 20. december 2013

OZNANILA OD 22. 12. DO 29. 12. 2013

Danes je 4. adventna nedelja; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Janez Kancij - duhovnik,
T. SVETI VEČER, godujeta Adam in Eva
S. BOŽIČ – zapovedan praznik,
Č.Sv. Štefan – prvi mučenec; blagoslov vode in soli, po 10 maši pa še konjev.
P. Sv. Janez evangelist- blagoslov vina,
S. Nedolžni otroci,
N. Nedelja Sv. Družine – blagoslov otrok.

Mašni nameni od 22. 12. do 29. 12. 2013

Ned. 4. Adventna nedelja;
        Ob 7h  za žive in pokojne farane
        Ob 10h + Purgaj Kristino in sina Karla ter stare starše
Pon. Ob 8h + Lorber Viktorijo in starše Lorber - Fartek
Tor. Ob 8h + Babosek Franca osmina smrti
        Ob 21h polnočnica + duhovnika Friderika Ornik ter sestro Marijo
Sre. BOŽIČ;  darovanje za kurjavo
        Ob 8h + Karla in Alojzijo Šabeder in hčerko Marijo
        Ob 10h + Šenveter Janeza in Marijo
Čet. Sv Štefan – 1. mučenec
       Ob 8h + Štefana in Marico Brunčič
       Ob 10h + Pezdiček Elizabeto obl. in Jožefa
Pet. Ob 17h + Janeza Ornik – blagoslov vina
Sob. Ob 8h + Franca Kraner obl.
Ned. Nedelja Sv. družine;
        Ob 7h za žive in pokojne farane
        Ob 10h + Švarc Miroslava obl. in Marijo in stare starše

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 1. 38 €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 2, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraj.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.                         Maša: Anita in Martina Sarjaš
2.                         Maša: Andreja Vuzem in Martina Škrlec

Hvala društvu kmečkih gospodinj za postavitev jaslic.

V Četrtek ob 15h bo v cerkvi, božični koncert Jurovskega okteta. Kulturni program bo sooblikovala vokalna skupina Iskrice. Vabljeni!

V župnijski pisarni je na voljo:

Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;

Naročnina za verski tisk:
Celoletna naročnina družine je 90€
Celoletna naročnina za Ognjišče je 27,50€
Mohorjeve knjige 45€
Mohorjev koledar 15.50€

Naročniki naj odnesejo, zadnjo številko v letošnjem letu, tednika Družine.

Na razpolago pa je že prva številka ognjišča za leto 2014. Kateri so jo že poravnali jo dobijo v zakristiji, ostali v župnišču, ko pridejo podaljšat naročnino.  

Po Božiču bomo začeli z blagoslovom družin in domov
-         Četrtek: bloki in Jurovski dol od šole do Knupleža. Prosim, da stanovalci bloka obisk prijavijo.
-         Petek: Jurovski Dol – naselje
-         Sobota Jurovski Dol po dolu
-         Nedelja Jurovski Dol ( po vrhu ) in del Partinjasobota, 14. december 2013

OZNANILA OD 15. 12. DO 22. 12. 2013


Danes je 3. adventna nedelja; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h. Med tednom bodo maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Adela – začetek božične devetdnevnice,
T. Sv. Viviana,
S. Sv. Gacijan,
Č.Sv. Urban 5. papež,
P. Sv. Vincencij Romano,
S. Sv. Peter Kanizij,
N. 4. Adventna nedelja.

Mašni nameni od 15. 12. do 22. 12. 2013

Ned. 3. Adventna nedelja;
Ob 7h  za žive in pokojne farane
Ob 10h + Markuš Viktorja obl. in Kristino, sina Milana ter Emo in Konrada Dokl

Pon. V odsotnosti za + Valner Janeza

Tor. Ob 17h + Jožefa in Marijo Erman, sina Jožefa in ženo Marijo, ter družini Erman - Šenveter

Sre. Ob 17h + Antonijo in Frančiško Matjašičobl.

Čet. Ob 17h + Korošec Karla

Pet. Ob 8h + Rotvein Jožefa

Sob. Ob 16h spoved
        Ob 17+ Črnčec Ano obl.       

Ned. 4. Adventna nedelja;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Purgaj Kristino in sina Karla ter stare starše

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Malne 10 €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinje 2.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1.                         Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.                         Maša: Anja Zorjan in Vesna Zemljič

Danes v nedeljo 15. 12. 2013, bo seja župnijskega sveta ob 1830 v Slomškovem domu. Vabljeni!

Po sveti maši vam bodo člani Župnijske Karitas ponudili koledarje. Prostovoljni prispevek gre za dobrodelne namene.

V soboto bomo imeli spoved pred božičem. Od 16h ure naprej bo na razpolago tuji spovednik, pater Beno iz Maribora. Vabljeni, da pred božičem opravite sveto spoved.

Prihodnjo nedeljo bodo Slovenjegoriški skavti v našo cerkev prinesli luč miru iz Betlehema. Povabim vas, da luč miru ponesete na svoje domove.

Društvo kmečkih gospodinj prosim, da postavijo jaslice.

V župnijski pisarni je na voljo:

Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;

Naročnina za verski tisk:
Celoletna naročnina družine je 90€
Celoletna naročnina za Ognjišče je 27,50€
Mohorjeve knjige 45€
Mohorjev koledar 15.50€


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine. 

nedelja, 08. december 2013

OZNANILA OD 8. 12. DO 15. 12. 2013


Danes 2. adventna nedelja; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h. Med tednom bodo maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Valerija,
T. Sv. Loretska mati božja,
S. Sv. Danijel,
Č.Sv. Finlan,
P. Sv. Lucija,
S. Sv. Janez od Križa,
N. 3. Adventna nedelja.

Mašni nameni od 8. 12. do 15. 12. 2013

Ned. 2. Adventna nedelja – brezmadežno spočetje device Marije;
        Ob 7h  za žive in pokojne farane
        Ob 10h + Marijo in Dominika Fluher in sina Dominika

Pon. Ob 17h + Bauman Stanislava in Marijo

Tor. Ob 17h + Janeza Repa in Julijano ter Alojza Senekovič

Sre. Ob 8h + Marijo Kraner obl.

Čet. Ob 17h + Vuzem Karolino

Pet. Ob 17h + Kurnik Zofijo

Sob. Ob 8h + Kerenc Franca   

Ned. 3. Adventna nedelja;
         Ob 7h za žive in pokojne farane
       Ob 10h + Markuš Viktorja obl. in Kristino, sina Milana ter Emo in Konrada Dokl

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola 37€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinje 1.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.                         Maša: Urška Štaner in Helena Raizman
2.                         Maša: Barbara Oder in Martina Berlič

Danes v nedeljo 8. 12. 2013, bo naše otroke obiskal Miklavž. Ob 10h bo kratka sveta maša, nato srečanje z Miklavžem. Za pridne otroke bi imel Miklavž darila, za starejše pa bombonček.

Hvala vsem, ki ste pomagali pri spravilu drv. Bratom Črnčec, Romanu, Franciju in Janku, Divjak Ivanu, Ornik Iveku, za žaganje, Kraner Jožefu in njegovemu sinu Tilenu, Štaner Marjažu, Robič Luku, Berlič Simonu ter prevozniku Janku Kurnik. Iskrena Hvala.

Prihodnjo soboto popoldne imajo ministranti srečanje. Vabljeni!

Društvo kmečkih gospodinj prosim, da postavijo jaslice.

V župnijski pisarni je na voljo:
Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;
Koledar na enem listu po 0,80 €.

Naročnina za verski tisk:
Celoletna naročnina družine je 90€
Celoletna naročnina za Ognjišče je 27,50€
Mohorjeve knjige 45€
Mohorjev koledar 17€


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine. sobota, 30. november 2013

OZNANILA OD 24. 11. DO 1. 12. 2013


Danes je 33. navadna nedelja; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Katarina Aleksandrijska,
T. Sv. Leonard,
S. Sv. Modest in Virgil,
Č.Sv. Elijan,
P. Sv. Filomen,
S. Sv. Andrej - apostol,
N. 1. Adventna nedelja;

Mašni nameni od 24. 11. do 1. 12. 2013

Ned. Kristusa kralja vesoljstva;
Ob 7h  za žive in pokojne farane
Ob 10h + Potočnik Alojza ( obl. )

Pon. ob 17h + Belna Jožefo obl. in Franca ter sina

Tor. Ob 17h + Ornik Ljudmilo in očeta Bogomira in 2. hčerki

Sre. Ob 17h + Marijo obl. Planer in rod Planer - Berlič

Čet. Ob 17h + Črnčec Marijo obl. in Karla

Pet. Ob 17h + Marijo obl. in Franca Divjak ter Marijo Žugman

Sob. ob 8h + Veroniko Emeršič

Ned. 1. Adventna nedelja;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Črnčec Štefanijo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Žitenc in Žic 20, €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Varde, prihodnjo nedeljo darujejo iz Jurovskega Dola.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.                         Maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2.                         Maša: Branko Lorbek in Viktor ŠkrlecKrajevna organizacija rdečega križa Sveti Jurij obvešča, da bo merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, danes v nedeljo 24.11.2013 od 8.00 do 11.30 v prostorih Občine, tako kot običajno. Pridite tešči!
Lepo vabljeni!

V ponedeljek po maši, to je ob 1730 imajo člani župnijske Karitas sestanek v župnišču. Člani vabljeni!

V petek 29. 11. 2013, bo Karitasov dobrodelni koncert v kulturnem domu ob 18h Vabljeni!

Prihodnjo nedeljo je prva adventna nedelja, naši skavti vam bodo ponudili adventne venčke.

V župnijski pisarni je na voljo:

CD od prenosa maše po Tv. Lahko ga dobite po 5 €.
Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;
Koledar na enem listu po 0,80 €.


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine in Ognjišča. Prosim, da verski tisk vzamejo samo naročniki, saj dodatnih izvodov nimamo.

OZNANILA OD 1. 12. DO 8. 12. 2013


Danes je 1. adventna nedelja; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Natalija,
T. Sv. Frančišek Ksaver,
S. Sv. Janez Damaščan,
Č.Sv. Saba,
P. Sv. Miklavž,
S. Sv. Ambrož,
N. 2. Adventna nedelja – Brezmadežno spočetje device Marije;

Mašni nameni od 1. 12. do 8. 12. 2013

Ned. 1. Adventna nedelja;
        Ob 7h  za žive in pokojne farane
        Ob 10h + Črnčec Štefanijo

Pon. Ob 14h pogreb + Šuman Jožefa iz Gasteraja
        Ob 17h + Marijo Mihelič

Tor. Ob 8h + Rotvein Jožefa

Sre. Ob 17h + Majcenič Frančiško obl. in vincenca

Čet. Ob 17h + Ivana Kurnik in Ano ter zeta Ivana in rod Pivec

Pet. Ob 17h + Šunam Jožefa osmina

Sob. Ob 8h + Ivana in Alojzijo Belna ter vnuka Marka

Ned. 2. Adventna nedelja – Brezmadežno spočetje device Marije;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Marijo in Dominika Fluher in sina Dominika

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Varde 27, €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo darujejo iz Malne.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.      Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
V četrtek, petek in sobota sta prva v mesecu. V petek obisk bolnikov, pri maši blagoslov z najsvetejšim. Birmanci in ostali lepo povabljeni.

V petek po maši ob 1730 imajo člani župnijske Karitas sestanek in pomagali bodo Miklavžu pripraviti darila za otroke.

V nedeljo bo naše otroke obiskal Miklavž. Ob 10h bo kratka sveta maša, nato srečanje z Miklavžem. Za pridne otroke bi imel Miklavž darila, za starejše pa bombonček.

Danes na prvo adventno nedeljo, vam bodo skavti ponudili adventne venčke.

V župnijski pisarni je na voljo:
Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;
Koledar na enem listu po 0,80 €.

Celoletna naročnina družine je 90€
Celoletna naročnina za Ognjišče je 27,50€
Mohorjeve knjige 45€
Mohorjev koledar 17€


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine. 

nedelja, 24. november 2013

Tradicionalni dobrodelni koncert Karitas "Verjamem vate"

"VERJAMEM VATE"

Karitas v župniji Sveti Jurij v Slovenskih goricah
tudi letos pripravlja tradicionalni dobrodelni koncert, ki bo v

petek,  29.11.2013,  ob 18.00

v kulturnem domu v Jurovskem Dolu.

V imenu dobrote  bodo nastopili:

·       Skupina Sončki iz vrtca Jurovski Dol
·       Vokalna skupina IL DIVJI
·       Skupina Amulet
·       Ansambel Trubadurji
·       Jurovski oktet
·       Ljudske pevke DU Lenart
·       Otroški cerkveni pevski zbor
·       Gartrože
·       Šolski ansambel
·       Ansambel Klapovühi


Upanje vedno živi, verjamemo v ljudi. To je naše sporočilo vsem tistim, ki upajo, da bo jutrišnji dan bolj prijazen in da jih v sivini današnjega dne nismo pozabili.

Darove, ki jih bomo zbrali v okviru dobrodelnega koncerta,  bomo  namenili za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Vljudno vabljeni. Skupaj zmoremo več!


»V svojem življenju ne moremo narediti velikih stvari,
lahko pa naredimo male stvari z veliko ljubezni.« 
(bl. Mati Terezija)
Fotografije dobrodelnega koncerta

sobota, 09. november 2013

OZNANILA OD 10. 11. DO 17. 11. 2013


Danes je 32. navadna nedelja; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Martin,
T. Sv. Jozafat,
S. Sv. Stanislav Kostka,
Č. Sv. Nikolaj Tavelič,
P. Sv. Leopold,
S. Sv. Marjeta Škotska,
N. 33. navadna nedelja;

Mašni nameni od 10. 11. do 17. 11. 2013

Ned. 32. navadna nedelja;
Ob 7h  za žive in pokojne farane
Ob 10h + Bračič Martina in starše Bračič

Pon. Ob 17h + Škrlec Martina ml.

Tor. Ob 17h + Predan Stanislava obl.

Sre. Ob 17h + Bajsič Jožefo obl. in Eder Vinka

Čet. Ob 17h + Senekovič Friderika obl.
Ob 1730 + Jožefa obl. Ornik in starše in sestro

Pet. Ob 8h + Rotvein Jožefa 30. dan

Sob. Ob 8h + Romana Roškar sina Romana in vnuka Jurija

Ned. 33. navadna nedelja;
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Ivana Komperšak in rod Komperšak - Zelenko

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja 19, €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Zg. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.   Maša: Urška Štaner in Helena Reisman
2.    Maša: Barbara Oder in Dr. Martina Berlič

Danes je Martinova nedelja. Po 10. Maši blagoslov vina.

Prihodnjo nedeljo bo naš Jurovski oktet praznoval 10. Obletnico. Zato vas vabijo v nedeljo 17. 11. 2013, ob 15h v kulturni dom, kjer bo koncert. Poleg našega okteta bodo še sodelovali oktet Tinje in oktet iz Dornave. Vabljeni!

V župnišču je na voljo DVD prenosa maše po Tv.  

V župnijski pisarni je na voljo:

Marijanski koledar po 2€;
Družinska Pratika po 5,20 €;
Koledar na enem listu po 0,80 €.


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.

sobota, 02. november 2013

OZNANILA OD 3. 11. DO 10. 11. 2013


Danes je 31. navadna nedelja - Zahvalna; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Karel Boromejski,
T. Sv. Bernard,
S. Sv. Lenart,
Č. Sv. Vincenc Grossi - duhovnik,
P. Sv. Bogomir,
S. Sv. Teodor,
N. 32. navadna nedelja;

Mašni nameni od 3. 11. do 10. 11. 2013

Ned. 31. navadna nedelja - zahvalna;
        Ob 10h + Marijo Perko in + starše ter brata

Pon. Ob 8h + Raizberger Erno in Hildo

Tor. Ob 17h + Marijo in Jožefa ter Milana Šabeder in stare starše ter Škof Albina

Sre. Ob 17h + Urbanič Olgo obl. in Jožefa

Čet. Ob 17h + Škrlec Franca obl. in Viktorijo ter sina Feliksa

Pet. Ob 8h + Franca in Štefanijo Lešnik obl. in Rozo Kurnik

Sob. Ob 8h + Draškovič Julijano in Štefana

Ned. 31. navadna nedelja - Martinova
        Ob 7h za žive in pokojne farane
        Ob 10h + Bračič Martina in starše Bračič

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja 43, €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sr. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Zg. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1.                          Danica Sinič in Andreja Ornik
2.                         Simona Bauman in Janja Kojc

Prihodnjo nedeljo je Martinova nedelja. Po deseti maši bo blagoslov vina, nato pa vam bodo vinogradniki ponudili vino. Vabljeni!


Družine danes ni saj je bila prejšnja dvojna.

sobota, 26. oktober 2013

OZNANILA OD 27. 10. DO 3. 11. 2013


Danes je 30. navadna nedelja - Žegnanjska; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Simon in Juda Tadej - apostola,
T. Sv. Mihael Raul - redovnik,
S. Sv. Marcel - mučenec,
Č. Sv. Bolfenk,
P. VSI SVETNIKI – zapovedani praznik,
S. Spomin vseh vernih rajnih,
N. 31. navadna nedelja - zahvalna;

Mašni nameni od 27. 10. do 3. 11. 2013

Ned. 30. navadna nedelja - žegnanjska;
       Ob 7h + za farane
       Ob 10h + Tetičkovič Jožefo in Rudolfa

Pon. Ob 17h + Senekovič Vincenca in + starše

Tor. Ob 17h + Ido Krajnc

Sre. Ob 17h + Antona in Ljudmilo Fras obl.

Čet. Ob 8h + Cegnar Adolfa obl.
       Ob 17h + Korošec Karla

Pet. Ob 7h Valner Janeza 30. dan
       Ob 10h + Krajnc Mirka iz Partinja
       Ob 1330 molitev rožnega venca za rajne in priložnost za spoved
       Ob 14h za vse verne rajne; po maši blagoslov grobov, najprej na starem pokopališču nato še na novem. Vabljeni!

Sob. Ob 8h Po namenu Sv. Očeta; takoj za njo pa za + Vuzem Karolino

Ned. 31. navadna nedelja - zahvalna
       Ob 10h + Marijo Perko in + starše ter brata

V nedeljo bo TV prenos maše iz naše cerkve. Zaradi priprav bo v nedeljo samo ena maša. Vabim vas da se te maše udeležite. Prosim, da v cerkev pridete vsaj 5 min. pred mašo, da ne bomo motili prenosa. Birmanci zasedejo prve klopi.

Pevci in drugi sodelujoči pridejo v cerkev ob 9h ker bo generalka, saj morajo tehniki namestiti mikrofone in vse potrebno, da bo prenos lepo tekel.
Oznanila se bodo prebrala po maši, ko bodo kamere ugasnjene.

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 2. 35, €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraja.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Cerkev okrasijo s poljskimi pridelki člani Župnijskega sveta.

V četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu, vendar zaradi praznika: Vseh svetih ne bo obiska bolnikov.

Popolnega odpustka na praznik, Vseh svetnikov in vernih duš dan, bodo deležni vsi, ki bodo ta dneva molili po namenu sv. Očeta in za rajne, ter prejeli zakrament svete spovedi in obhajila. Lepo vabljeni na praznik vseh svetih ob 1330 k molitvi rožnega venca za rajne. Priložnost bo za sveto spoved. Povabim vas tudi, da doma molite rožni venec za rajne.

Darovanje na praznik vseh svetnikov bomo namenili za kurjavo v župnišču, cerkvi in Slomškovem domu. Prejšnjo zimo smo porabili 5850 litrov kurilnega olja. Ker so stroški kurilnega olja visoki vas povabim, da darujete po svojih zmožnostih.

Naročniki naj odnesejo Družino.


sobota, 19. oktober 2013

OZNANILA OD 20. 10. DO 27. 10. 2013


Danes je 29. navadna nedelja - misijonska; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Uršula,
T. Sv. Bl. Janez Pavel 2,
S. Sv. Roman,
Č. Sv. Anton Marija Klaret,
P. Sv. Krizant in Darja - mučenca,
S. Sv. Lucijan in Marcijan - mučenca,
N. 30. navadna nedelja - žegnanjska;

Mašni nameni od 20. 10. do 27. 10. 2013

Ned. 29. navadna nedelja - misijonska;
       Ob 7h + za farane
       Ob 10h + Štraus Katarino in Friderika obl. ter Roškar Antona in Terezijo

Pon. Ob 15h pogreb + Rotvein Jožefa iz Žitenc – novo pokopališče
        Ob 18h + Bauman Janeza obl. in Antonijo ter Konrad Antona obl. in Ljudmilo

Tor. Ob 18h +  dva Alojza Zelenko in Jožefo ter zdravje družine

Sre.  Ob 18h + Franca obl. in Zofijo Kurnik ter rodbino Kurnik Repa

Čet.  Ob 8h + Rotvein Jožefa osmina

Pet.  Ob 8h + Valner Janeza

Sob. Ob 8h + Rokavec Franca in Marijo

Ned. 30. navadna nedelja - žegnanjska
        Ob 7h + Za farane
        Ob 10h + Tetičkovič Jožefo in Rudolfa

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 1. 15, €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 2., prihodnjo nedeljo darujejo iz Sp. Gasteraja.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2. maša: Anja Zorjan in Vesna Zemljič

Danes v nedeljo 20. 10. 2013 bo seja župnijskega sveta v Slomškovem domu ob 1830. Vabljeni!

Prihodnjo nedeljo bo srečanje za zakonce jubilante. Vsi zakonci, ki imate okroglo obletnico poroke ste lepo vabljeni, da se udeležite maše ob 10h po maši pa bo druženje in skromna pogostitev v spodnjih prostorih kulturnega doma.

V soboto pa bo otvoritev kulturnega doma. Vabljeni.

Naročniki naj odnesejo Družino.

https://plus.google.com/photos/112160742020642246213/albums/5937263318289474145?banner=pwa