sobota, 10. januar 2015

OZNANILA OD 11. 1. DO 18. 1. 2015


Danes je nedelja Jezusovega krsta; Svete maše so ob nedeljah in zapovedanih praznikih ob 7h in 10h. Med tednom so maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Tatjana,
T. Sv. Veronika,
S. Sv. Oton,
Č. Sv. Pavel - puščavnik,
P. Sv. Marcel,
S. Sv. Anton - puščavnik,
N. 2. Nedelja med letom;

Mašni nameni od 11. 1. do 18. 1. 2015

Nedelja; Jezusovega krsta  
Ob 7h + Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Zofijo obl. in Franca Kurnik ter sorodnike

Pon. 
Ob 17h + Lorber Maksa in Roziko ter sina Davorina

Tor. 
Ob 17h + Feliksa obl. Čuček in Jožefa obl. Kraner ter Ano Čuček in rod Kraner Čuček

Sre. 
Ob 17h + Štraus Marijo obl. in Jožefa ter sina Dragota

Čet. 
Ob 17h + Starše Šilc- Fišer ter brata Metoda

Pet. 
Ob 17h + Julijano in Alojza Senekovič

Sob. 
Ob 8h + Franca Ornik in Jauk Franca

Nedelja; 2. Nedelja med letom
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Ivana in Julijano Muršec in sorodnike

Za čiščenje in krašenje so v nedeljo darovali iz Partinja 2. Darovali so 36€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1., prihodnjo nedeljo pa iz Sp. Gasteraja

      Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1.     Maša: Urška Štaner in Helena Reizman
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič

Prihodnjo nedeljo bo seja župnijskega sveta ob 18, 30h, v Slomškovem domu.

Verouk bo ta teden po ustaljenem urniku!

Vabljeni da obnovite naročnino za verski tisk.
-         Celoletna naročnina družine znaša  94 €.
-         Celoletna naročnina mesečnika Ognjišče znaša 29 €.
-         Zbirka Mohorjevih knjig 45€.
-         Mohorjev koledar 16€.

Naročniki naj odnesejo družino.


nedelja, 04. januar 2015

OZNANILA OD 4. 1. DO 11. 1. 2015

Danes je 2. Nedelja po božiču ; Svete maše ob nedeljah, ob 7h in 10h. Med tednom bodo maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Simon - puščavnik,
T. Sv. Trije kralji – Gospodovo razglašenje; blagoslov vode krede in kadila,
S. Sv. Rajmund - duhovnik,
Č. Sv. Erhard - škof,
P. Sv. Hadrijan - opat,
S. Sv. Viljem - škof,
N. Nedelja Jezusovega krsta;

Mašni nameni od 4. 1. do 11. 1. 2015

Nedelja; 2. Nedelja po božiču  
Ob 7h + Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Škrlec Martina obl. in starše Ornik

Pon. 
Ob 17h + Alojza in Kristino Divjak ter
                        Maksimiljana in Elizabeto Berlič in + rod

Tor. Gospodovo razglašenje, blagoslov vode, kadila in krede.
Ob 8h + Marijo obl. in Avgusta Bohl ter sorodnike Bohl – Sarjaš
Ob 17h + Koser Janeza obl.

Sre. 
Ob 17h + Vincenca obl. Frančiško Majcenič in sina Vinka

Čet. 
Ob 17h + Ornik Ljubo in + starše

Pet. 
Ob 17h + Terezijo obl. Mulec in Antonijo

Sob. 
Ob 8h + Marijo in Ano Mihelič obl. ter rodbine Mihelič – Šuman ter Krautič Maksimiljana starejšega

Nedelja; Jezusovega krsta
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Zofijo obl. Kurnik in Franca ter sorodnike

Danes darujejo iz Partinja 2., prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 1, saj prejšnjo nedeljo je bil nabiralnik prazen.


      Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc

Danes pobiramo prispevek za stolnino.

Verouka ta teden še ne bo.

Vabljeni da obnovite naročnino za verski tisk.
-         Celoletna naročnina družine znaša  94 €.
-         Celoletna naročnina mesečnika Ognjišče znaša 29 €.
-         Zbirka Mohorjevih knjig 45€.
-         Mohorjev koledar 16€.

Naročniki naj odnesejo 1. Številko družine, seveda kdor je še ni vzel na novo leto.


Statistika za leto 2014

STATISTIKA ZA LETO 2014

Povprečno število nedeljnikov je bilo okoli 200 na nedeljo
Obhajil smo razdelili okoli 9.000

Na 1. Petek obiskujemo bolnike, ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske.
Poroke v letu 2014
V letu 2014 smo imeli 4 poroke, to je enako število kot leta 2013
Krsti v letu 2014:      
V letu 2014 smo imeli 9 krstov, v letu 2013 pa 22. Zmanjšalo se jih je z 13.
Krstili smo: 5 deklic in 4 dečke
Krstili smo 2 zakonska in 7 nezakonskih otrok

Pogrebi v letu 2014 
V letu 2014 smo imeli 28 pogrebov. V letu 2013 smo imeli 21 pogrebov
Pokopali smo 12 moških in 16 žensk
Najstarejši moški je bil star 86 let, to je bil Kranar Roman
Najstarejša ženska je bila stara 99 let, to je + Zorjan Elizabeta
Najmlajša pokojna je imela 24 let, to je bila + Jankovič Nika

Verski tisk v letu 2014
Naročnikov družine smo v letu 2014, imeli 28, predlani 33
Naročnikov ognjišča smo v letu 2014, imeli 70, predlani 75
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 2, predlani 2

Delujoče skupine v župniji Sv. Jurija v Slov. Goricah:
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško mladinski zbor.
V naši župniji, poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije oziroma Slovenjegoriških skavtov.
Imamo skupino animatorjev, ki vsako leto pripravi oratorij. V letu 2014 se je oratorija udeležilo 40 otrok.
V Župniji deluje Župnijska Karitas pod vodstvom predsednice Tanje Škrlec in podpredsednika Branka Lorbek. Par krat na leto Karitas deli živila pomoči potrebnim, pomaga socialno šibkim otrokom v šoli.

Predstavitev župnije v medijih;
Župnija se predstavlja na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.
Pomembne dogodke smo objavljali v tedniku Družina in Ovtarju.

Sodelovanje župnije s javnim življenjem
Župnija sodeluje z občino, šolo in društvi.
Zahvala
Hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ključarjem, mežnarju, ministrantom, organistkama: Tadeji in Vesni, ga Ivanki za krašenje cerkve, Fanedl Marici in Ivanu za delo v kuhinji, Kurnik Pepci in Brunčič Mimiki za čiščenje župnišča, katehistinji Cirili Robič in v prejšnjem šolskem letu prof. Barbari Oder za poučevanje verouka, prof. Janji Kojc za pripravo miklavževanja in božičnice, ga. Vidi Ornik za pripravo 1. Obhajila in drugih prireditev, g. Črnčec Franciju za vsestransko pomoč pri pomoči raznih organizacij dogodkov.
Hvala Verbošt Branku in Satler Vladotu za kvalitetne storitve pogostitve ob srebrni maši prav tako društvu žena, animatorjem in skavtom.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam priskočili na pomoč pri delih.
Hvala Maksu Krautič za fotografiranje in urejanje spletne strani.
Hvala društvi kmečkih žena za postavljanje jaslic in pomoč pri prireditvah.
Hvala sodelavcem župnijske Karitas za pomoč in sodelovanje.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog Plačaj.

Statistika za prejšnja leta je dosegljiva na naslovu:
https://sites.google.com/site/zupnijasvetijurijvslg/statistika