nedelja, 13. marec 2016

OZNANILA OD 13. 3. DO 20. 3. 2016

OZNANILA OD 13. 3. DO 20. 3. 2016

Danes je 5. Postna - tiha nedelja; Svete maše so ob nedeljah ob 7h in 10h. Med tednom ob 8h ali zvečer ob 18h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Matilda,
T. Sv. Klenem,
S. Sv. Herbert,
Č. Sv. Jedert (Jerica),
P. Sv. Anzelm,
S. Sv. Jožef – Jezusov rednik,
N. Cvetna nedelja;

Mašni nameni od 13. 3. do 20. 3. 2016

Nedelja; 5. postna – tiha nedelja.
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Olgo obl. in Alojza Žnofl ter Ivana in Notburgo Šnofl

Pon. 
Ob 18h  + Ornik Ljubo obl. in + starše Ornik - Hudič

Tor. 
Ob 18h + Župnika Alojza Antolin

Sre. Ob 8h + Krajnc Mirka obl. iz Partinja in starše Krajnc - Lorenčič

Čet. 
Ob 18h + Martina in Ljudmilo Škrlec ter Veroniko in Švarc Marijo in Miroslava ter Martina Škrlec

Pet. 
Ob 18h + Kraner Jožefa in rodbino Kraner

Sob. Sv. Jožef
7,30h spoved – tuji spovednik
Ob 8h + Eder Vinkota in Bajsič Jožefo ter Boštjana
             Somaševanje + Babosek Marijo osmina
Ob 10h + Karla Babšek, sestro Jožefo in + starše. Med mašo spoved za
     starejše in vse ostale, med mašo bolniško maziljenje, po maši pogostitev
     starejših.

Nedelja; Cvetna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Jožefa Vajnhanda in Alojza Tajhman

Za cvetje so v nedeljo darovali iz Jurovskega Dola,42€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo pa iz Partinja 1.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič

Danes v nedeljo 13. marca popoldne ob 15h, bo dekanijski križev pot v svetem letu božjega usmiljenja pri Sv Trojici. Vabljeni vsi še posebej pa člani župnijske sveta in župnijske Karitas. Dobimo se ob 15h pri jezeru v Sv. Trojici. V primeru slabega vremena bo križev pot v cerkvi Sv. Trojice. Po križevem potu bo priložnost za spoved. Vabljeni!

V soboto na praznik Sv. Jožefa, bo pri obeh mašah priložnost za sveto spoved. Na razpolago bo tuj spovednik. K maši ob 10h še posebej vabljeni starejši.

Na cvetno nedeljo bomo pri obeh mašah blagoslovili presmece in zelenje. Pri prvi maši bo blagoslov v cerkvi, pri drugi maši pa se zberemo pred cerkvijo, kjer bomo blagoslovili zelenje in nato slovesno vstopili v cerkev. Vabljeni!

V nedeljo 20. Marca 2016 bo ob 1830 h seja župnijskega sveta v Slomškovem domu. Vabljeni.

Prosim, da naročite obisk bolnikov in onemoglih na domu pred prazniki. Obiskali jih bomo na cvetno nedeljo popoldne in v ponedeljek po cvetni nedelji dopoldne. Prosim, da omogočite ostarelim prejem zakramentov pred veliko nočjo.

Naročniki naj odnesejo Družino.


Obvestila iz dogajanja v našem kraju;
-         Danes ob 18h bo koncert Staneta Vidmarja v kulturnem domu. Pel bo pesmi o materah.
-         V četrtek 17. Marca bo posvet o kmetijstvu v kulturnem domu ob 18h.