sobota, 29. december 2012

STATISTIKA V ŽUPNIJI SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2012Povprečno število nedeljnikov v naši župniji je okoli 300 na  posamezno nedeljo.

V letošnjem letu smo razdelili  okoli 10. 000 obhajil.

Na prvi petek obiskujemo ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske na  mesec.

V letu 2012 smo imeli  4  poroke, kar je dve več kot v letu 2011.

Krsti v letu 2012

V letu 2012 smo imeli le 8 krstov, v letu 2011 smo imeli 13 krstov. Glede na leto 2011 se je število krstov zmanjšalo za 5,  kar je veliko.
Krstili smo 5 dečkov in 3 deklice.
Sedem krščenih otrok je bilo rojenih izven zakona, eden pa v zakonu.

Pogrebi v letu 2012

V naši župniji smo pokopali 15 faranov, nekaj pogrebov je bilo drugod.
Umrlo je 6 moških in 9 žensk.
Najstarejši umrli moški je imel 78 let, to je bil Šabeder Jože.
Najstarejša umrla ženska je imela 96 let, to je bila Škrlec Helena.

Naročnikov Družine v letu 2012 je bilo  38, predlani 45.
Naročnikov Ognjišča je bilo 78,  predlani 85.
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 4, predlani 5.

V župniji smo opravili  nekaj vzdrževalnih del, v Slomškovem domu in župnišču smo uredili kanalizacijo oziroma izvedli priklop na javno kanalizacijo.

V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško-mladinski pevski zbor ter vokalno – instrumentalna skupina Iskrice.

V naši župniji poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije Lenart oz. Slovenjegoriških skavtov.

Imamo tudi mladinsko veroučno skupino, ki jo v večini sestavljajo  animatorji, ki so pripravili oratorij. Oratorija se je v letu 2012 udeležilo 55 otrok.

V župniji deluje župnijska Karitas, ki dvakrat na leto razdeli prehrambene pakete pomoči potrebnim občanom, pomaga otrokom v šoli s kosili ali pri plačilu stroškov šole v naravi. Pomagali so tudi družini, ki je v požaru izgubila gospodarsko poslopje.

Župnija se predstavlja tudi na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.

Župnija dobro sodeluje z občino, šolo in različnimi društvi.

Vsem se zahvaljujem za trud,  ki ga vlagate v razvoj župnije in kraja. 

OZNANILA OD 30. 12. 2012 DO 6. 1. 2013Danes je nedelja svete družine.  
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Silvester – staro leto,
T. Novo leto 2013; goduje, Marija sveta božja mati,
S. Sv. Gregor Nacijanški,
Č. Sv. Genovefa,
P. Sv. Angela Fotinjska,
S. Sv. Janez Nepomuk,
N. SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – blagoslov vode krede in kadila;

Mašni nameni od 30. 12. 2012 do 6. 1. 2013

Ned. Nedelja svete družine – blagoslov otrok;
Ob 7h + za farane
Ob 10h + Alojza Mlakar obl. in Genovefo

Pon. 
Ob 8h + Dominika Fluher obl. in + starše

Tor. Marija sveta božja Mati – Novo Leto 2013.
Ob 8h + Genovefo Jarc in Milana Vuzem
Ob 10h + Draškovič Amalijo obl. in Alojza ter rodbino

Sre. Ob 17h + Vincenca obl. Majcenič in Frančiško

Čet. Ob 8h + Ano obl. in Vinka Zelenko ter starše Zelenko - Živko

Pet. Ob 8h + za vaše rajne

Sob. Ob 8h + Marijo in Ano Mihelič in + Mihelič - Šuman

Ned. Gospodovo razglašenje – Sv. Trije kralji – blagoslov vode, krede in kadila;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Marijo obl. in Avgusta Bohl in sestro Marijo – po maši kratek koncert mešanega zbora iz Cerkvenjaka

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sr.Gasteraja 17 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Zg.Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Na Božič smo pri darovanju za kurjavo nabrali za okoli 2000 litrov kurilnega olja, tako imamo dolg še za slabih 2000 litrov. Bog plačaj vsem ki ste darovali.

V četrtek je prvi četrtek, ko molimo za duhovniške poklice, v petek je 1. v mesecu, ko prejmemo blagoslov z najsvetejšim in molimo za domovino, v soboto je 1. v mesecu pa molimo za Slomškovo beatifikacijo.
Ker smo bolnike obiskali pred božičem, obiska bolnikov ta prvi petek ne bo.

Prihodnjo nedeljo na Sv. tri kralje bomo pobirali stolnino. Prispevek za sedežnino znaša toliko kot lani 17 eu.

Hvala Jager Jožetu in Branku za dela.

V župnijski pisarni imate na voljo, Marijanski koledar po 2 eu in družinsko pratiko po 5 eu.
Letna naročnina družine za 2013 znaša: 83 eu.
Letna naročnina Ognjišča za 2013 znaša: 27 eu.
Mohorjeve knjige za prihodnje leto 44 eu.
Mohorjev koledar: 15 eu
Družine danes ni, ker je bila prejšnja dvojna.