sobota, 29. december 2012

STATISTIKA V ŽUPNIJI SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2012Povprečno število nedeljnikov v naši župniji je okoli 300 na  posamezno nedeljo.

V letošnjem letu smo razdelili  okoli 10. 000 obhajil.

Na prvi petek obiskujemo ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske na  mesec.

V letu 2012 smo imeli  4  poroke, kar je dve več kot v letu 2011.

Krsti v letu 2012

V letu 2012 smo imeli le 8 krstov, v letu 2011 smo imeli 13 krstov. Glede na leto 2011 se je število krstov zmanjšalo za 5,  kar je veliko.
Krstili smo 5 dečkov in 3 deklice.
Sedem krščenih otrok je bilo rojenih izven zakona, eden pa v zakonu.

Pogrebi v letu 2012

V naši župniji smo pokopali 15 faranov, nekaj pogrebov je bilo drugod.
Umrlo je 6 moških in 9 žensk.
Najstarejši umrli moški je imel 78 let, to je bil Šabeder Jože.
Najstarejša umrla ženska je imela 96 let, to je bila Škrlec Helena.

Naročnikov Družine v letu 2012 je bilo  38, predlani 45.
Naročnikov Ognjišča je bilo 78,  predlani 85.
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 4, predlani 5.

V župniji smo opravili  nekaj vzdrževalnih del, v Slomškovem domu in župnišču smo uredili kanalizacijo oziroma izvedli priklop na javno kanalizacijo.

V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško-mladinski pevski zbor ter vokalno – instrumentalna skupina Iskrice.

V naši župniji poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije Lenart oz. Slovenjegoriških skavtov.

Imamo tudi mladinsko veroučno skupino, ki jo v večini sestavljajo  animatorji, ki so pripravili oratorij. Oratorija se je v letu 2012 udeležilo 55 otrok.

V župniji deluje župnijska Karitas, ki dvakrat na leto razdeli prehrambene pakete pomoči potrebnim občanom, pomaga otrokom v šoli s kosili ali pri plačilu stroškov šole v naravi. Pomagali so tudi družini, ki je v požaru izgubila gospodarsko poslopje.

Župnija se predstavlja tudi na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.

Župnija dobro sodeluje z občino, šolo in različnimi društvi.

Vsem se zahvaljujem za trud,  ki ga vlagate v razvoj župnije in kraja.