sobota, 18. marec 2017

OZNANILA OD 19. 3. DO 26. 3. 2017

OZNANILA OD 19. 3. DO 26. 3. 2017

Danes je 3. Postna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Klavdija - mučenka,
T. Sv. Nikolaj iz Füle,
S. Sv. Lea,
Č. Sv. Rebeka - redovnica,
P. Sv. Dionizij - mučenec,
S. Sv. Gospodovo oznanjenje – materinski dan,
N. 4. Postna nedelja; goduje Maksima.

Mašni nameni od 19. 3. do 26. 3. 2017

Nedelja; 3. Postna nedelja.
Ob 7h Za + Vuzem Alojza in farane
Ob 10h + Alojza Vantur in starše ter sorodnike

Ponedeljek: 
Ob 18h + Senekovič Stanka in Majdo

Torek: 
Ob 18h + Lorber Viktorijo, starše Antonijo in Ivana Kamenšak

Sreda: 
Ob 18h + Rotar Regino

Četrtek: 
Ob 8h + Justino obl. Krautič in Žugman Amalijo in Ivana

Petek: 
Ob 18h + Vincenca obl. in Elizabeto Senekovič

Sobota: 
Ob 8h + Planer Emilijo obl. in Leona ter vnukinjo Niko
Ob 10h + Jožefa in Ivano Kamenšak in rodbino Roškarič

Nedelja; 4. postna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Silva Korošca in starše Korošec Mernik ter sorodnike

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Žitenc in Žic: 25 €. Bog plačaj, danes darujejo iz Varde, prihodnjo nedeljo darujejo iz Jurovskega Dola.
   
Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.     Maša: Kojc Agnes in Mirko

Danes v nedeljo 19.3.2017 se začne teden molitve za družine. Molimo za naše družine, naj jih Bog varuje.

Člane župnijske Karitas vabim na sejo, ki bo v ponedeljek ob 18.30h v župnišču. Vabljeni!

Nadškofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice bo letos zaradi prvomajskih praznikov izjemoma potekalo že v postnem času, in sicer v nedeljo, 26. marca 2017 v Mariborski stolnici:
Program:
  • 15.00 križev pot.
  • 16.00 sveta maša – somaševanje vodi nadškof metropolit Alojzij Cvikl
  • po maši agape, in po skupinah izmenjava dobrih izkušenj; VABLJENI!


Prihodnjo nedeljo preidemo na poletni čas, to se pravi, da bomo ure pomaknili naprej.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.


nedelja, 12. marec 2017

OZNANILA OD 12. 3. DO 19. 3. 2017

OZNANILA OD 12. 3. DO 19. 3. 2017

Danes je 2. Postna nedelja. Svete maše ob nedeljah ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Kristina,
T. Sv. Matilda,
S. Sv. Klemen,
Č. Sv. Hilarij,
P. Sv. Jedert,
S. Sv. Ciril Jeruzalemski,
N. 2. Postna nedelja, goduje Sv. Jožef; Papeška nedelja.

Mašni nameni od 12. 3. do 19. 3. 2017

Nedelja; 2. Postna nedelja.
Ob 7h Za + župnika Alojza Antolin in farane
Ob 10h + Ano obl. in Franca Babosek in stare starše

Ponedeljek:
Ob 8h + Šuman Jožefa obl. in Marijo ter brata in dve sestri

Torek:
Ob 18h + Senekovič Friderika in + starše

Sreda:
Ob 18h + Grager Alojza obl. in Otilijo ter sina Alojza in Julijano ter družino Verbošt - Čuček  

Četrtek:
Ob 18h + Regino Rotar osmina

Petek:
Ob 18h + Vuzem Alojza 30 dan

Sobota:
Ob 8h + Krajnc Mirko iz Partinja in starše Krajnc - Lavrenčič

Nedelja; 3. postna nedelja.
Ob 7h Za + Vuzem Alojza in farane
Ob 10h +  Alojza Vantur in starše ter sorodnike

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Zg. Gasteraja: 38 €. Bog plačaj, danes darujejo iz Žitenc in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Starši birmancev imajo danes v nedeljo, 12. 3. 2017, ob 9h sestanek v cerkvi.

Člani župnijskega sveta imajo danes v nedeljo 12. 3. 2017, ob 18h redno sejo v župnišču. Člani ŽPS in ključarji lepo povabljeni!

Prihodnjo nedeljo se začne teden molitve za družine.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.