nedelja, 12. marec 2017

OZNANILA OD 12. 3. DO 19. 3. 2017

OZNANILA OD 12. 3. DO 19. 3. 2017

Danes je 2. Postna nedelja. Svete maše ob nedeljah ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Kristina,
T. Sv. Matilda,
S. Sv. Klemen,
Č. Sv. Hilarij,
P. Sv. Jedert,
S. Sv. Ciril Jeruzalemski,
N. 2. Postna nedelja, goduje Sv. Jožef; Papeška nedelja.

Mašni nameni od 12. 3. do 19. 3. 2017

Nedelja; 2. Postna nedelja.
Ob 7h Za + župnika Alojza Antolin in farane
Ob 10h + Ano obl. in Franca Babosek in stare starše

Ponedeljek:
Ob 8h + Šuman Jožefa obl. in Marijo ter brata in dve sestri

Torek:
Ob 18h + Senekovič Friderika in + starše

Sreda:
Ob 18h + Grager Alojza obl. in Otilijo ter sina Alojza in Julijano ter družino Verbošt - Čuček  

Četrtek:
Ob 18h + Regino Rotar osmina

Petek:
Ob 18h + Vuzem Alojza 30 dan

Sobota:
Ob 8h + Krajnc Mirko iz Partinja in starše Krajnc - Lavrenčič

Nedelja; 3. postna nedelja.
Ob 7h Za + Vuzem Alojza in farane
Ob 10h +  Alojza Vantur in starše ter sorodnike

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Zg. Gasteraja: 38 €. Bog plačaj, danes darujejo iz Žitenc in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Starši birmancev imajo danes v nedeljo, 12. 3. 2017, ob 9h sestanek v cerkvi.

Člani župnijskega sveta imajo danes v nedeljo 12. 3. 2017, ob 18h redno sejo v župnišču. Člani ŽPS in ključarji lepo povabljeni!

Prihodnjo nedeljo se začne teden molitve za družine.

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.