petek, 16. september 2011

Spoštovani starši!


Počitnice so se končale. Z začetkom septembra so vaši otroci zasedli šolske klopi. V šoli si bodo pridobivali nova znanja in tako širili svoje znanje in sposobnosti.

V septembru začnemo tudi s veroukom. Verouk otroke spodbuja, da začutijo in negujejo duhovno dimenzijo svojega življenja. Spoznavajo Boga, učijo se verskih resnic in spoštovati Boga in bližnjega.

Da bo verouk uspešen, vas prosim dragi starši, da po svojih močeh sodelujete, da z otrokom skupaj obiščete nedeljsko mašo, ter se o vsebini verouka doma včasih tudi pogovorite. Pomembno je, da v družini praznujete pomembne cerkvene praznike, ter otrokom razlagate vsebino in pomen praznikov (npr. Božiča, Velike noči)  O vsem tem vam bo v nadaljevanju spregovoril nadškof, ki vam pošilja pismo na začetku šolskega leta.

Za prvo triado bodo veroukarji potrebovali delovni zvezek, od 4 do 7 razreda bodo veroukarji potrebovali delovni zvezek in katekizem ( učbenik ), vse lahko dobijo pri verouku, seveda si lahko učbenike priskrbijo od starejših sošolcev, delovni zvezek pa morajo imeti nov, saj bodo vanj pisali in risali. Za 8 in 9 razred, kateri se bodo pripravljali na birmo pa potrebujejo katekizem: Pridi Sv. Duh in zvezek s črtami ali karo.

Prvo obhajilo bo 3. nedeljo v maju, to je 20 maja 2012 ob 10h. Termin birme pa še ni določen.


PISMO MARIBORSKEGA NADŠOFA IN METROPOLITA

Spoštovani starši in vsi, ki skrbite za otroke!

Čas poletnih počitnic se je iztekel in pred nami je mesec september. Otroci bodo ponovno ali pa prvič prestopili šolski prag hrama učenosti in se tako v okviru različnih šolskih predmetov podali v enoletno dogodivščino spoznavanja sveta in njegovih zakonitosti. To vstopanje v svet učenosti velikokrat s seboj prinese lepe in radostne trenutke, mnogokrat pa je pred otroki in vami, starši, marsikatera bridka in težka preizkušnja, ko morate biti vztrajni in otroku v veliko oporo, da premaga ovire, ki so postavljene na njegovo pot. A s trudom in prizadevnostjo otrok polagoma pridobiva znanje, samozavest in se pripravlja na svoje življenjsko poslanstvo. Zato želim v tem letu vam in vašemu otroku veliko poguma, medsebojnega zaupanja, razumevanja ter uspehov na poti do cilja, ki je pred vami – uspešen zaključek šolskega leta.

A slednje ni edina skrb krščanskih staršev. Vem, da se v globini svojega srca zavedate odgovornosti, da otroka vzgajate v krščanski veri in ljubezni do Boga in bližnjega. Vsak se trudi po svojih močeh, zato vam, spoštovani starši in skrbniki, v tem pastoralnem letu, ko bomo skupaj razmišljali o družbenem nauku Cerkve, ko bomo skušali poživiti pravičnost v ljubezni na vseh področjih svojega življenja, še posebej želim, da bi poživili svoje krščansko življenje in pogumno zastavili svojo držo kristjana v svojih družinah, na delovnem mestu, v župnijski skupnosti.

Začenja se novo katehetsko/veroučno leto, ko bodo kateheti in katehistinje vašemu otroku in tudi vam dajali razne spodbude na poti rasti in zorenja v veri. Vabim vas k sodelovanju s katehetom oziroma s katehistinjo, saj boste le skupaj otroku lahko pomagali na poti odkrivanja Boga. Radi sprejemajte ponujene spodbude in se jih skupaj z otrokom oziroma z vso družino udeležujte. Čas, ki ga boste namenili za svojega otroka ter njegovo rast v veri, ni stran vržen čas. Seme dobrega, ki je bilo posejano, bo nekega dne vzklilo in obrodilo svoj sad. Z zaupanjem zato radi molite za svoje otroke, da bodo luč vere prinesli v večno življenje.

Pouk v veri, sodelovanje pri sveti maši in dobrodelnost (v župnijski skupnosti in družbi) so trije stebri, na katerih sloni naše krščansko življenje. V zgodovini se je vera prenašala predvsem s staršev na otroke, skozi vsakdanje življenje in delo, ki je bilo prepleteno z vsakodnevno molitvijo in zaupanjem v Božje varstvo. Sodobni človek se je od omenjene resničnosti precej oddaljil, zato potrebuje drugačno pomoč in spodbude. Tako vam župnijska skupnost po katehetih in katehistinjah ter drugih animatorjih ponuja sodelovanje pri pouku in rasti v veri.

Izvajanje pastoralno-katehetske dejavnosti prinaša s seboj tudi različne finančne obveznosti župnije, ki so v zadnjih časih zaradi novih potreb vse večje, redni dohodki župnij pa vse manjši. Marsikatera župnija v Sloveniji se je že pred desetletjem odločila, da se poveže s starši in skupaj vsaj delno finančno oskrbi izvajanje katehetsko-pastoralne dejavnosti, tako da vsaka družina prispeva določen znesek v katehetski sklad. Tudi v naši nadškofiji se je takšna oblika sodelovanja že marsikje ustalila. Zato je bil na ravni nadškofije sprejet predlog, da s tem pastoralnim letom vstopimo v triletno prehodno obdobje, ko vas želimo spodbuditi, spoštovani starši in skrbniki, da bi v vseh župnijah naše nadškofije počasi prešli na tovrstni sistem sodelovanja. Seveda pa so k prostovoljni pomoči povabljeni tudi drugi verniki.

Predlog, ki se je izoblikoval, je, da bi letni prostovoljni prispevek na družino znašal 30 € na otroka in bi ga starši, če je mogoče, poravnali ob vpisu. Če to zaradi vseh drugih finančnih obveznosti ob začetku šolskega leta ni mogoče, se lahko prispevek poravna do jesenskih počitnic. V primeru, da družina zaradi finančne stiske zneska ne bi zmogla prispevati, naj o tem obvesti kateheta oziroma katehistinjo. Ob tem želim pojasniti, da vaš prispevek nikakor ni plačilo za verouk in da slednji še vedno ni plačljiv. Ta prispevek je dar, ki ga namenite za lažje izvajanje katehetske dejavnosti, v katero je vključen tudi vaš otrok.

Vem, da omenjenega predloga ne bo mogoče uresničiti istočasno na vseh župnijah, zato prosim za razumevanje in potrpljenje ter podporo tudi z vaše strani in se vam hkrati zahvaljujem za vaše prizadevanje pri skupnem delu.

Na vse vas in vaše družine ter na katehetsko leto, ki je pred nami, kličem Božji blagoslov!


Maribor, na god sv. apostola Jerneja               Vaš nadškof in metropolit
                                                                                    + Marijan Turnšek


OZNANILA OD 18. 9. DO 25. 9. 2011


Danes je 25. nedelja med letom.
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 19h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Emilija
T. Sv. Korejski mučenci
S. Sv. Matej - apostol
Č. Sv. Florencij
P. Sv. Lin - papež
S. Bl. Anton Martin Slomšek
N. 25. nedelja med letom – Slomškova nedelja


Mašni nameni od 18. 9. do 25. 9. 2011

Ned. Ob 7h za farane
        Ob 10h + Jelen Franca obl. in ženo ter dva sinova

Pon. Ob 19h + Župnika Zagorška obl.

Tor. Ob 19h + Lorber Viktorijo (30. dan )

Sre. Ob 8h + Pavalec Angelo

Čet. Ob 8h + Ivana Žugman

Pet. Ob 19h + Jožefa Farazin obl., starše Črnčec, dva brata in sorodnike

Sob. Ob 8h +  Julijano in Ignaca Ornik ter Julijano in Dominika Fanedl

Ned. Ob 7h za farane
        Ob 10h + Danijela Šeneker obl.
    

Za čiščenje in krašenje cerkve so v nedeljo darovali iz Malne 15 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo Partinje 2.
  

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Urška Štaner in Helena Reisman
2. maša: Anja Zorjan in Vesna Zemljič

Naročniki naj odnesejo novo št. Družine.

Danes po obeh mašah bo vpis v 1. razred veroukarjev. Verouk bomo začeli v ponedeljek 19. septembra.

VEROUK 2011/12

1.   POLLETJE
Ura
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
7.05 – 7.50
7. RAZRED
4. RAZRED

8. RAZRED

1.

2.

3.

4.

11.40. – 12.25
1. RAZRED


3. RAZRED

12. 40 – 13. 25
2. RAZRED
9. RAZRED13. 35 – 14.20
5. A in B RAZ
6. RAZRED


2.   POLLETJE
Ura
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
7.05 – 7.50
7. RAZRED
9.RAZRED,
4.RAZRED

8. RAZRED
6. RAZRED
1.

2.

3.

4.

11.40. – 12.25
1. RAZRED


3.RAZRED

12. 40 – 13. 25
2. RAZRED
13. 35 – 14.20
5.A in B RAZ
nedelja, 11. september 2011

OZNANILA OD 11. 9. DO 18. 9. 2011


Danes je 24. nedelja med letom.
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 19h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Macedonij in drugi mučenci
T. Sv. Janez Zlatousti – cerkveni učitelj
S. Povišanje križa
Č. Žalostna mati božja
P. Sv. Ljudmila
S. Sv. Robert Bellarmino
N. 25. nedelja med letom

Mašni nameni od 11. 9. do 18. 9. 2011

Ned. Ob 7h za farane
        Ob 10h + Berto Špingler (obl.) in brate Caf

Pon. Ob 19h + Terezijo Selinger

Tor. Ob 19h + Muhič Jožeta obl. in vnuka Dejana ter starše

Sre. Ob 8h + Čeh Matildo in Ivana iz Sp. Gasteraja

Čet. Ob 19h + Fras Oroslava in + Fras - Šešerko

Pet. Ob 8h + Divjak Alojza (osmina )
       Ob 19h + 2. Kurnik Martina in Karolino

Sob. Ob 8h +  Eder Vinkota obl. in starše

Ned. Ob 7h za farane
         Ob 10h + Jelen Franca obl. in ženo ter dva sinova
    

Za čiščenje in krašenje cerkve so v nedeljo darovali iz Jurovskega dela 45 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Malne, prihodnjo nedeljo darujejo Partinje 1.
  

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Martina in Cirila Robič
2. maša: Barbara in Martina Berlič

Naročniki naj odnesejo novo št. Družine.

V soboto 17. septembra bo srečanje mladih v Stični. V dekanijskem merilu bo organiziran avtobus, zainteresirani se prijavite.

Prihodnjo nedeljo bo po obeh mašah vpis v 1. razred veroukarjev. Verouk bomo začeli v ponedeljek 19. septembra. Urnik smo že uskladili z šolo in bo objavljen prihodnjo nedeljo.