nedelja, 04. januar 2015

Statistika za leto 2014

STATISTIKA ZA LETO 2014

Povprečno število nedeljnikov je bilo okoli 200 na nedeljo
Obhajil smo razdelili okoli 9.000

Na 1. Petek obiskujemo bolnike, ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske.
Poroke v letu 2014
V letu 2014 smo imeli 4 poroke, to je enako število kot leta 2013
Krsti v letu 2014:      
V letu 2014 smo imeli 9 krstov, v letu 2013 pa 22. Zmanjšalo se jih je z 13.
Krstili smo: 5 deklic in 4 dečke
Krstili smo 2 zakonska in 7 nezakonskih otrok

Pogrebi v letu 2014 
V letu 2014 smo imeli 28 pogrebov. V letu 2013 smo imeli 21 pogrebov
Pokopali smo 12 moških in 16 žensk
Najstarejši moški je bil star 86 let, to je bil Kranar Roman
Najstarejša ženska je bila stara 99 let, to je + Zorjan Elizabeta
Najmlajša pokojna je imela 24 let, to je bila + Jankovič Nika

Verski tisk v letu 2014
Naročnikov družine smo v letu 2014, imeli 28, predlani 33
Naročnikov ognjišča smo v letu 2014, imeli 70, predlani 75
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 2, predlani 2

Delujoče skupine v župniji Sv. Jurija v Slov. Goricah:
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško mladinski zbor.
V naši župniji, poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije oziroma Slovenjegoriških skavtov.
Imamo skupino animatorjev, ki vsako leto pripravi oratorij. V letu 2014 se je oratorija udeležilo 40 otrok.
V Župniji deluje Župnijska Karitas pod vodstvom predsednice Tanje Škrlec in podpredsednika Branka Lorbek. Par krat na leto Karitas deli živila pomoči potrebnim, pomaga socialno šibkim otrokom v šoli.

Predstavitev župnije v medijih;
Župnija se predstavlja na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.
Pomembne dogodke smo objavljali v tedniku Družina in Ovtarju.

Sodelovanje župnije s javnim življenjem
Župnija sodeluje z občino, šolo in društvi.
Zahvala
Hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ključarjem, mežnarju, ministrantom, organistkama: Tadeji in Vesni, ga Ivanki za krašenje cerkve, Fanedl Marici in Ivanu za delo v kuhinji, Kurnik Pepci in Brunčič Mimiki za čiščenje župnišča, katehistinji Cirili Robič in v prejšnjem šolskem letu prof. Barbari Oder za poučevanje verouka, prof. Janji Kojc za pripravo miklavževanja in božičnice, ga. Vidi Ornik za pripravo 1. Obhajila in drugih prireditev, g. Črnčec Franciju za vsestransko pomoč pri pomoči raznih organizacij dogodkov.
Hvala Verbošt Branku in Satler Vladotu za kvalitetne storitve pogostitve ob srebrni maši prav tako društvu žena, animatorjem in skavtom.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam priskočili na pomoč pri delih.
Hvala Maksu Krautič za fotografiranje in urejanje spletne strani.
Hvala društvi kmečkih žena za postavljanje jaslic in pomoč pri prireditvah.
Hvala sodelavcem župnijske Karitas za pomoč in sodelovanje.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog Plačaj.

Statistika za prejšnja leta je dosegljiva na naslovu:
https://sites.google.com/site/zupnijasvetijurijvslg/statistika