petek, 03. februar 2012

OZNANILA OD 5. 2. DO 12. 2. 2012


Danes je 5. nedelja med letom.
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h v cerkvi, med tednom ob 8h ali 17h v kapeli Slomškovega doma.

Godovi v prihajajočem tednu:

P. Sv. Pavel in drugi japonski mučenci.
T. Sv. Koleta.
S. Sv. Hieronim Emiljani.
Č. Sv. Apolonija - mučenka.
P. Sv. Sholastika - redovnica.
S. Lurška mati božja.
N. 6. nedelja med letom

Mašni nameni od 5. 2. do 12. 2. 2012

Ned. ob 7h za farane
    Ob 10h + Zorec Jožefa in Marijo in Vrzel Marijo in Franca

Pon. Ob 8h + Draškovič Amalijo

Tor. Ob 17h + Bračič Martina obl.

Sre. Ob 8h + Štraus Jožefa obl. in Magdaleno

Čet. Ob 17h + Rafaela Fabjan in Mileno Volfand

Pet. Ob 17h + Verle Anico, 30. dan

Sob. Ob 8h + Dominika Fanedl obl. in Julijano

Ned. 6. nedelja med letom;
Ob 7h za farane
Ob 10h + Venčeslava Toplak obl. in sina Jožefa

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 2, 35 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo Sr. Gasteraj.Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2. maša: Simona Bauman in Janja Kojc

Na svečnico smo blagoslovili sveče. Na razpolago imate blagoslovljene sveče s Slomškovo sliko. Cena je prostovoljni prispevek.

Ker se je v šoli spremenil urnik oz začel urnik drugega polletja se je spremil urnik verouka za 9 razred, ki ima verouk v torek ob 7,10h in 4 razred, ki ima verouk v ponedeljek po pouku to je ob 12, 40h

Naročniki naj odnesejo Družino.

Starši birmancev imajo danes, v nedeljo 5. 2. 2012 sestanek v cerkvi ob 9,15h

Naročite lahko maše za rajne.