sobota, 31. marec 2012

Obvestila

petek
30.3.2012
Sveta spoved pred Veliko nočjo in birmo. Vabljeni vsi starši birmancev, botri in vsi župljani.  Na voljo bo tuji spovednik od 18h – 20h .
sobota
31.3.2012
Od 9h  - Spoved za ostarele in vse, ki ne morejo priti v petek.
Ob 10h - Maša in priložnost prejema zakramenta bolniškega maziljenja za starejše in bolne. Po maši skromna pogostitev za ostarele.
nedelja 1.4.2012
Cvetna nedelja – Ob 7h bo po maši blagoslov presmecev v cerkvi.
Pri 10 maši bo slovesni blagoslov presmecev pred cerkvijo in nato sv. maša. Vabljeni !
5.4.2012
Veliki četrtek – Začetek devetdnevnice za birmance ob 19h!
Vabljeni tudi starši,  botri in vsi župljani!
6.4.2012
Veliki petek  - STROGI POST . Ob 19h obredi velikega petka in križev pot.
7.4.2012
Velika sobota – Blagoslov velikonočnih jedi bo ob 10., 12., 14. in 16. uri.
Med blagoslovi bo čaščenje pri božjem grobu po naslednjem redu:

  9:00 – 10:00 – Zg. Partinje
10:15 – 11:00 – Jurovski Dol
11:00 – 12:00 – Malna
12:15 – 13:00 – Žitence, Žice
13:00 – 14:00 – Varda
14:15 – 15:00 – Sp. Gasteraj
15:00 – 16:00 – Sr. Gasteraj
16:15 – 17:00 – Zg. Gasteraj
Ob 19h Velikonočna Vigilija in sv. maša 
8.4.2012
Velika noč – Vstajenjska procesija bo zjutraj ob 7h, nato bo velikonočna sv. maša. Druga sv. maša bo ob 10h. 
Po obeh mašah bo darovanje za potrebe naše župnije.
9.4.2012
Velikonočni ponedeljek – Sv. maši ob 7:00 in 10:00.
22.4.2012
Jurjevo žegnanje – Sv. maši ob 7:00 in 10:00. Voditelj slovesne maše ob 10h bo rojak Sebastijan Valentan. Po maši bo blagoslov konjev.
23.4.2012
Na praznik Sv. Jurija  bo ob 18h srečanje birmancev z nadškofom, ob 19h bo nadškofova maša, po maši srečanje nadškofa s župnijskim svetom.
4.5.2012
Birmanci pri maši in šmarnicah prejmejo birmanske listke.
5.5.2012
Sveta birma ob 10h.
20.5.2012
Prvo sveto obhajilo ob 10h.
27.5.2012
Ob 10h - Slovesna Sv. maša ob zaključku veroučnega leta.

V velikem tednu bo obisk bolnikov in onemoglih na domu.
Šmarnice v mesecu maju bodo po ustaljenem razporedu.