ponedeljek, 17. julij 2017

OZNANILA OD 16. 7. DO 23. 7. 2017

OZNANILA OD 16. 7. DO 23. 7. 2017

Danes je 15. nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 19h.

   Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Aleksij - spokornik,
T. Sv. Friderik,
S. Sv. Rufin,
Č. Sv. Marjeta Aniohijska,
P. Sv. Danijel,
S. Sv. Marija Magdalena,
N. 16. Nedelja med letom: Krištofova nedelja; blagoslov avtomobilov

Mašni nameni od 16. 7. do 23. 7. 2017

Nedelja; 15. Nedelja med letom.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Ireno obl. Haler, očeta Alojza in Marijo Režonja

Ponedeljek:
Ob 19h + Senekovič Friderika in Vincenca

Torek:
Ob 19h + Alojza Vuzem, starše, brate in sestro Anico

Petek:
Ob 19h + Ivana obl. in Alojzijo obl. Klemensberger ter tri brate

Sobota:
Ob 8h + Janeza obl. Ornik
Ob 15h poroka Bračko - Knuplež

Nedelja; 16. Nedelja med letom; Krištofova nedelja
Ob 7h Za žive in pokojne  farane
Ob 10h + Ivana in Justino Komperšak ter rodbino Komperšak - Zelenko

Za čiščenje in cvetje so v nedeljo darovali iz Zgornjega Gasteraja, 38€. Bog plačaj, danes darujejo iz Žitenc in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.    Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.    Maša: Kojc Agnes in Mirko
Vabljeni na dekanijsko romanje v Prago, ki bo od 15 do 17 septembra. Cena prevoza in prenočišča je 209€. Vse podrobnosti imate na prospektu.

Prihodnjo nedeljo bomo pri obeh mašah blagoslovili avtomobile in druga prevozna sredstva. Povabljeni ste, da darujete za srečno prevožene kilometre. Zbrana sredstva so namenjena za misijonska vozila.
Naročniki naj odnesejo novo številko družine.
ZAKRANMENT SV ZAKONA ŽELITA PREJETI:
Ženin: Bračko Jožef, samski, rkc, avtomehanik, rojen 29.1. 1971 v Mariboru.
Sin; Jožefa Bračko in Amalije roj. Ornik. Biva Varda 4, župnija Sv. Jurij.
Nevesta: Cvetka Knuplež, samska, rkc. Slaščičarka, rojena 23. 7. 1977 v Mariboru. Hči; + Stanislava Knuplež in Veronike roj. Hudin.
Nevesta biva Varda 4; Župnija Sv. Jurij.
Poroka bo v soboto 22. 7. 2017 pri Sv. Juriju v Slov. Goricah.