nedelja, 30. april 2017

OZNANILA OD 30. 4. DO 7. 5. 2017

OZNANILA OD 30. 4. DO 7. 5. 2017

Danes je 3. Velikonočna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Sv. Jožef delavec,
T. Sv. Atanazij Veliki,
S. Sv. Filip in Jakob,
Č. Sv. Florjan,
P. Sv. Gotard,
S. Sv. Dominik Savio
N. 4. Velikonočna nedelja, nedelja dobrega pastirja, goduje Gizela

Mašni nameni od 30. 4. do 7. 5. 2017

Nedelja; 3. Velikonočna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Amalijo Draškovič in Alojza ter rodbino Lorber
Somaševanje + Korošec Karolino osmina

Ponedeljek: 
Ob 8h + Ilšnik Franca in Anico ter sinove: Stanislava, Milana in Jožefa

Torek: 
Ob 8h  + Ivana in Angelo Majcenič in + starše ter brate

Sreda: 
Ob 18h + Firbas Regino in Janeza ter Roškar Marijo

Četrtek: 
Ob 18h + Ivano Knuplež in Ivano Lešnik ter Franca in Štefanijo Lešnik

Petek: 
Ob 18h + Črnčec Rudolfa in Terezijo in sestro Mimiko

Sobota: 
Ob 8h + Regino obl. Kos, Henrika Fanedl in rodbini Grager - Fanedl

Nedelja; 4. Velikonočna nedelja – nedelja dobrega pastirja
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Terezijo in Karla Muhič ter hčerki Angelo in Ljudmilo in sorodnike
Pri 10 maši bodo naši gasilci počastili god Sv. Florjana

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Sp. Gasteraja. 30 €. Bog plačaj, danes darujejo iz Sr. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Zg. Gasteraja.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Matjaž Štaner in Jasmin Vuzem
2.     Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec
Verouk bo po počitnicah po urniku!

V ponedeljek se začne šmarnična pobožnost, ki bo potekala v cerkvi in pri kapelah na Vardi in v Zgornjem Partinju pri Gorjupu in na Dugem. Vabljeni!

V ponedeljek 1. Maja bo po maši molitev za duhovniške poklice. Ker je ta dan začetek šmarnic bomo molili za duhovniške poklice in prejeli božji blagoslov z najsvetejšim. Vabljeni!
Ker je prihajajoči teden posvečen molitvi za duhovne poklice ste lepo povabljeni, da tudi doma molite za duhovne poklice.

V cerkvi smo obnovili in namestili prižnico. Hvala mojstru Vogrin Juriju za pritrditev prižnice hvala Ivanu Špindler in Jožku Belna za pomoč pri namestitvi.

Vabljeni na romanje v Marijazel, ki bo v soboto 27. Maja 2017. Cena romanja je 20€, brez hrane. Podrobne informacije vam bomo posredovali naknadno. Vabljeni!


Odnesite novo številko družine in Ognjišča.