nedelja, 05. februar 2017

OZNANILA OD 5. 2. DO 12. 2. 2017

OZNANILA OD 5. 2. DO 12. 2. 2017

Danes je 5. Nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Korejski mučenci,
T. Sv. Koleta,
S. Sv. Hieronim,
Č. Sv. Apolonija,
P. Sv. Sholastika,
S. Lurška mati božja,
N. 6. Nedelja med letom.

Mašni nameni od 5. 2. do 12. 2. 2017

Nedelja; 5. Med letom
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Knuplež Alojzijo obl. in Antona ter + Berlič

Ponedeljek: 
Ob 8h Za duhovniške poklice

Torek: 
Ob 8h + Božičnik Stanka in + starše

Sreda: 
Ob 8h + Zagomilšek Martina ter Jožefa in Zofijo Podaj

Četrtek: 
Ob 17h + Črnčec Alojza 30. dan

Petek: 
Ob 17h + Ljudmilo Gorjup, Sholastiko in Tanjo Sniders in + starše

Sobota: 
Ob 8h + Terezijo obl. in Jožefa Bauman

Nedelja; 6. Nedelja med letom.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Venčeslava obl. Toplak in sina Jožefa

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Malne: 26€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
Društvo kmečkih gospodinj hvala za pospravljanje jaslic.

Vabljeni na proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo v torek 7. 2. 2017 v kulturnem domu ob 18h. Vabljeni.

Člane župnijskega sveta vabim prihodnjo nedeljo 12. 2. 2017, ob 18h na sejo v župnišče. Vabljeni!

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine in Ognjišča.