nedelja, 01. januar 2017

OZNANILA OD 1. 1. DO 8. 1. 2017

OZNANILA OD 1. 1. DO 8. 1. 2017

Danes je Novo leto 2017; Marija božja mati; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Bazilij,
T. Sv. Genovefa,
S. Sv. Angela,
Č. Sv. Emilijana,
P. Gospodovo razglašenje: sveti trije kralji; blagoslov vode krede in kadila,
S. Sv. Rajmund,
N. Nedelja Jezusovega krsta.

Mašni nameni od 1. 1. do 8. 1. 2017

Nedelja; Novo leto 2017; Marija božja mati.
Ob 8h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Zelenko Ano obl. in Vinka ter rodbino Živko - Zelenko

Ponedeljek. 
Ob 8h + Dominika obl. Fluher in + starše

Torek. 
Ob 17h +  Genovefo Jarc in Milana ter Karolino Vuzem

Sreda. 
Ob 8h + Križan Marijo

Četrtek. 
Ob 8h + Rotman Ljudmilo

Petek. Sveti trije kralji: blagoslov vode krede in kadila
Ob 8h + Vincenca obl. in Frančiško Majcenič in sina Vinka
Ob 17h + Avgusta in Marijo obl. Bohl in sorodnike

Sobota. 
Ob 8h + Marijo obl. in Ano obl. Mihelič ter rodbino Mihelič - Šuman

Nedelja; Jezusovega krsta
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Ornik Janeza

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja:18€. Bog plačaj, danes darujejo iz Zg. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc
V četrtek, petek in soboto so prvi v mesecu.

Prihodnjo nedeljo bomo pobirali za stolnino. Prispevek za stolnino znaša 15€.

Prihodnjo nedeljo bo seja ŽPS v župnišču ob 18h. Člani ŽPS lepo povabljeni!

V župnijski pisarni je na razpolago:
Družinska pratika: 5,50€

Celoletna naročnina za verski tisk:
Ognjišče; 31€ 
Družina 101€
Mohorjeve knjige: 46€
Mohorjev koledar: 17,50€


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine in Ognjišča.