nedelja, 06. november 2016

OZNANILA OD 6. 11. DO 13. 11. 2016

Danes je 32. navadna nedelja - zahvalna; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Ernest,
T. Sv. Bogomir,
S. Obletnica posvetitve Lateranske bazilike,
Č. Sv. Leon Veliki,
P. Sv. Martin,
S. Sv. Jozafat,
N. 33. Navadna nedelja.

Mašni nameni od 6. 11. do 13. 11. 2016

Nedelja; 32. Navadna nedelja - zahvalna.
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Škrlec Martina in sina Martina

Ponedeljek, 
Ob 17h + Urbanič Olgo obl.

Torek, 
Ob 8h + Kristino Peserl

Sreda, 
Ob 17h + Martina Bračič in starše Bračič  

Četrtek, 
Ob 8h + Roškar Romana  obl. in Heleno ter dve hčerki, sina ter vnuka in Brunčič Slavka

Petek, 
Ob 17h + Tri Martine in Ljudmilo Škrlec

Sobota, 
Ob 8h + Ornik Elizabeto
Ob 17h + Senekovič Julijano obl.

Nedelja; 33. Navadna nedelja.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Križan Marijo 30 dan

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Zgornjega Gasteraja, 36 €. Bog plačaj, danes darujejo iz Žitenc in Žic, prihodnjo nedeljo darujejo iz Varde.


    Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.     Maša: Simona Bauman in Janja Kojc

Prihodnjo nedeljo bomo po 10. Maši počastili god Sv. Martina s blagoslovom mošta oziroma mladega vina. Vabljeni.

Člane župnijskega sveta vabim prihodnjo nedeljo na sejo ob 18h v Slomškov Dom. Vabljeni!

V zakristiji so na voljo slike za zakonce jubilante. Lahko jih vzamete.

Družine danes ni ker je bila prejšnja dvojna