nedelja, 20. november 2016

OZNANILA OD 20. 11. DO 27. 11. 2016

OZNANILA OD 20. 11. DO 27. 11. 2016

Danes je nedelja Kristusa kralja vesoljstva – zaključek svetega leta božjega usmiljenja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Darovanje device Marije,
T. Sv. Cecilija – zavetnica cerkvene glasbe,
S. Sv. Klemen,
Č. Sv. Andrej Dung - mučenec,
P. Sv. Katarina Sienska,
S. Sv. Valerijan,
N. 1. Adventna nedelja - blagoslov adventnih venčkov.

Mašni nameni od 20. 11. do 27. 11. 2016

Nedelja; nedelja Kristusa kralja vesoljstva – zaključek svetega leta.
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Jožefa in Terezijo Gajsler iz Gasteraja

Ponedeljek, 
Ob 17h + Ornik Jožefa obl. sestro Veroniko in starše Ornik

Torek, 
Ob 17h + Katarino obl. in Friderika obl. Štraus ter Roškar Antona in Terezijo

Sreda, 
Ob 17h + Ivana obl. Roškarič in Marijo Rotar ter sorodnike    

Četrtek, 
Ob 17h + Jožefo obl. in Franca Belna in sina Franca

Petek, 
Ob 17h + Muršec Julijano pbl. in Ivana ter Šalamun Marijo

Sobota, 
Ob 8h + Jožefa obl. in Jožefo Šuman ter starše in rodbino Mihelič

Nedelja; 1. Adventna – blagoslov adventnih venčkov.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Veroniko Emeršič obl. in sina Janeza

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Varde, 32,50  €. Bog plačaj, danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo darujejo iz Malne.
  
    Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.     Maša: Agnes in Mirko Kojc

Župnijska Karitas Sv. Jurij se zahvaljuje vsem, ki ste nastopali, pripravljali in se udeležile prireditve – dobrodelnega koncerta. Hvala vsem.

Teden, ki je pred nami je teden Karitas. V sredo bo dobrodelni koncert, katerega lahko spremljate po televiziji. Prav je da v tem tednu molimo za vse pomoči potrebne in da z odprtim srcem spremljamo dogajanja ob tednu Karitas.

Prihodnjo nedeljo vam bodo Slovenjegoriški skavti ponudili adventne venčke. Prav je da podpremo njihovo delovanje z dobrodelnim prispevkom za venček. Adventne venčke bomo pri obeh mašah blagoslovili.

Pevce vabim v torek, da počastimo praznik Sv. Cecilije. Ob 20h bo večerja v gostilni Špindler. Poleg pevcev vabljeni tudi vsi, ki pobirate darove in čistite cerkev. Mlade pevce in ministrante pa vabim danes v nedeljo pa pizzo v župnišče. Nabirka današnje nedelje je namenjena za organistinji. V njunem imenu se zahvaljujem za dar.

V župnijski pisarni je na razpolago:
Družinska pratika
Marijanski koledar
Koledar na enem listu

Celoletna naročnina za verski tisk:
Ognjišče; 31€ 

Hvala Zorjan Robertu iz Sp. Gasteraja za darovane nove žarnice za lestence. Na vse lestence v cerkvi je donatorsko namestil vse nove žarnice. Iskrena hvala.

Hvala Jožefu Komperšak iz Sr. Gasteraja za obrezovanje cipres okoli cerkve. Hvala.

Hvala Krautič Maksimiljanu za fotografiranje prireditev in objavljanju slikovnega gradiva na internetu.


Naročniki naj odnesejo novo številko družine.