nedelja, 29. maj 2016

OZNANILA OD 29. 5. DO 5. 6. 2016

OZNANILA OD 29. 5. DO 5. 6. 2016

Danes je 9. navadna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Kancijan,
T. Obiskanje device Marije,
S. Sv. Justin,
Č. Sv. Marcelin,
P. Srce Jezusovo,
S. Srce Marijino,
N. 10. Navadna nedelja.

Mašni nameni od 29. 5. do 5. 6. 2016

Nedelja; 9. Navadna nedelja.
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Družino Perko in hčerko Marijo ter Štefanijo in Ivana Krajnc

Pon. 
Ob 8h + Žugman Amalijo osmina smrti
Ob 18h + Jožefo obl. Bauman ter Avguština in Pavlino Mlakar
Ob 19h zaključek šmarnic pri kapeli na »dugem« – Partinje, maša za vse Partinjčane

Tor. 
Ob 18h + Mlaker Jožefa 30 dan
Ob 19h zaključek šmarnic Gorjupova kapela – Partinje; maša za + Ornik Ignaca, Koser Janeza, Mlakar Alojza in vse vaščane Partinja

Sre. 
Ob 8h + Milana Ilšnik
Ob 18h + Ornik Franca

Čet. 
Ob 8h + Ivano obl. Šenveter in sorodnike

Pet. 
Ob 8h + Mlakar Alojza – blagoslov z najsvetejšim
Ob 18h + Berlič Anico

Sob. 
Ob 8h + Zorko Adolfa in rodbino Zorko - Zemljič

Nedelja; 10. Navadna nedelja.
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Šefer Šnajder

Za cvetje danes darujejo Partinje 1,Prihodnjo nedeljo pa darujejo iz Partinja 2.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2.     Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Danes imamo češčenje najsvetejšega Rešnjega telesa - molitve. Po prvi maši bomo imeli telovsko procesijo, nato pa bo najsvetejše izpostavljeno do 10. maše. Po 10. Maši bo telovska procesija in zahvalna pesem. Letos bodo molitve nekoliko krajše, ker smo včeraj počastili Marijo in Jezusa na romanju v lepem številu, saj nas je romalo 110 oseb.

Hvala vsem, ki ste postavili oltarčke za telovsko procesijo.

V prihajajočem tednu je prvi četrtek, petek in sobota. V četrtek molimo za duhovniške poklice, v petek bo obisk bolnikov in pri jutranji maši blagoslov z najsvetejšim v soboto pa se pripravljamo na prihod fatimske Marije romarice.

KO RK Sv. Jurij prireja srečanje starejših v nedeljo, 5.6. po drugi sveti maši, v kulturnem domu, v avli Fredija Neuvirta. Lepo vabljeni vsi, ki ste dopolnili 70 let in več.

Naročniki naj odnesejo družino in Ognjišče.