nedelja, 20. marec 2016

OZNANILA OD 20. 3. DO 27. 3. 2016

Danes je 6. Postna - cvetna nedelja; Svete maše so ob nedeljah ob 7h in 10h. Med tednom ob 8h ali zvečer ob 18h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Serafin,
T. Sv. Lea,
S. Sv. Rebeka,
Č. Veliki četrtek – začetek obredov velikega tedna
P. Veliki Petek – strogi post
S. Velika sobota – blagoslov jedil in vigilija
N. Velika noč dan Jezusovega vstajenja od mrtvih

Mašni nameni od 20. 3. do 27. 3. 2016

Nedelja; 6. postna – cvetna nedelja.
Ob 7h  Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Jožefa Vajnhanda in Alojza Tajhman

Pon.
Ob 18h  + Lorber Viktorijo in starše Lorber

Tor.
Ob 17h + Roškar Marijo in Alojza ter rodbino Firbas

Sre.
Ob 18h + Lorber Roziko obl. in Maksa ter sina Davorina

Čet.
Ob 19h Obredi velikega četrtka in maša za + Črnčec Rudolfa obl. in Terezijo ter hčerko Mimiko. Po maši molitev za duhovniške poklice. 

Pet.
Ob 19h obredi velikega petka in križev pot za + Mlakar Alojza

Sob. Velika sobota;
Čez dan obisk božjega groba in blagoslov jedil.
Ob 19h velikonočna vigilija in maša + Antona in Ljudmilo Fras ter starše Fras - Ornik

Nedelja; VELIKA NOČ: nabirka za ogrevanje.
Ob 7h Velikonočna procesija in maša za žive in pokojne farane
Ob 10h + Šprah Marijo in Friderika ter hčerko Silvo

Za cvetje so v nedeljo darovali iz Malne, 23€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo pa iz Partinja 2.
Na veliko soboto bo blagoslov velikonočnih jedi bo ob 10., 12., 14. in 16. uri.

Med blagoslovi bo češčenje pri božjem grobu po naslednjem redu:
  9:00 – 10:00 – Zg. Partinje
10:15 – 11:00 – Jurovski Dol
11:00 – 12:00 – Malna
12:15 – 13:00 – Žitence, Žice
13:00 – 14:00 – Varda
14:15 – 15:00 – Sp. Gasteraj
15:00 – 16:00 – Sr. Gasteraj
16:15 – 17:00 – Zg. Gasteraj

Ob 19h bo velikonočna vigilija, blagoslov ognja, pozdrav velikonočni sveči, obnovitev krstnih obljub in maša. Skozi cel dan ste povabljeni k češčenju božjega groba, ob katerem bodo predstavniki vasi molili rožni venec. Predstavnike za molitev poiščejo člani župnijskega sveta.


Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Tina Brunčič in Patricija Kotar
2.     Maša: Agnes in Mirko Kojc

Danes v nedeljo 20. Marca 2016 bo ob 1830 h seja župnijskega sveta v Slomškovem domu. Vabljeni.

Prosim, da naročite obisk bolnikov in onemoglih na domu pred prazniki. Obiskali jih bomo danes na cvetno nedeljo popoldne. Prosim, da omogočite ostarelim prejem zakramentov pred veliko nočjo.

Naročniki naj odnesejo Družino.


ŽELIM VAM BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!