sobota, 21. februar 2015

OZNANILA OD 22. 2. DO 1. 3. 2015

OZNANILA OD 22. 2. DO 1. 3. 2015

Danes je 1. Postna nedelja; Svete maše so ob nedeljah in zapovedanih praznikih ob 7h in 10h. Med tednom so maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Polikarp - mučenec,
T. Sv. Matija - apostol,
S. Sv. Valburga - opatinja,
Č. Sv. Aleksander - škof,
P. Sv. Baldomir - spokornik,
S. Sv. Roman - opat,
N. 2. postna nedelja;

Mašni nameni od 22. 2. do 1. 3. 2015

Nedelja; 1. postna
Ob 7h + Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Šauperl Milana obl.

Pon. 
Ob 17h + Knuplež Alojza in sina Ivana in Marjana  

Tor. 
Ob 17h + Križan Ivana in + starše

Sre. 
Ob 17h + Kranar Romana obl.

Čet. ob 8h + Rajšp Marijo osmina
Ob 17h + Planer Leona 30. dan

Pet. 
Ob 8h + Kocbek Pavla obl. in Marijo ter sina Jožefa in Zorenč Franca

Sob. 
Ob 8h + Ano obl. Zaletinger

Nedelja; 2. postna.
Ob 7h za žive in pokojne farane
Ob 10h + Korunič Marka obl. in sorodnike

Za čiščenje so v nedeljo darovali iz Varde 34€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo pa iz Malne.

  
Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.  Maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. Maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Na pepelnično sredo se je začel 40. dnevni post. Slovenska Karitas vsako leto v tem času organizira akcijo 40. Dni brez alkohola. Povabljeni ste, da se tudi vi pridružite akciji. Potek akcije je opisan v majhnih letakih, ki ji lahko vzamete iz mizice pri zadnjih vratih cerkve. 

V sredo 25. Februarja 2015, bo v kulturni dvorani Jurovski ob 18h nastop folklorne skupine naših rojakov iz Argentine. Poleg gostov bo nastopila tudi naša folklorna skupina in Jurovski oktet. Vabljeni!

Prihodnjo nedeljo bodo volitve novega župnijskega sveta. Sklep Slovenske škofovske konference je, da se po celi Sloveniji izvedejo volitve novih župnijskih svetov. Volitve bodo v nedeljo 1. Marca 2015 po obeh mašah. Prosim, da se volitev udeležite in izvolite predstavnike, ki bodo odgovorno sodelovali pri sooblikovanju pastoralnega dela v naši župniji. Kandidatne liste so oblikovane na predlog sedanjega župnijskega sveta in si jih lahko ogledate na obeh cerkvenih oglasnih deskah in na internetni strani naše župnije.
Za naselje Jurovski Dol in Zg. Partinje se volijo po 3. kandidati, za Sp. in Sr. Gasteraj se volita 2. kandidata v ostalih volilnih enotah oziroma vaseh pa po 1. kandidat.


Naročniki naj odnesejo družino.