petek, 04. julij 2014

OZNANILA OD 6. 7. DO 13. 7. 2014


Danes je nedelja 14. nedelja med letom; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Vilibald,
T. Sv. Kilijan,
S. Sv. Pavlina,
Č. Sv. Amalija,
P. Sv. Benedikt,
S. Sv. Mohor in Fortunat,
N. 15. Nedelja med letom;

Mašni nameni od 6. 7. do 13. 7. 2014

Nedelja. 13. nedelja med letom;  
Ob 7h +Veroniko Škrlec 30 dan in za žive in pokojne farane
Ob 10h + Cegnar Marijo in Adolfa

Pon. ob 8h + Medved Vincenca

Od torka do petka maše ne bo, ker moram na zdravljenje. V primeru pogreba se obrnite na gospodinjo ga. Ivanko ali ga. Mimico Špindler, za zvonjenje, na sam pogreb pa bom skušal priti.

Sob. ob 19h  + Marijo Šuman in tri sestre

Ned. 14. Nedelja med letom.
Ob 7h + Marijo in Mihaela Šenekar in farane
Ob 10h + Toplak Jožeka obl. in očeta Venčeslava

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Partinja 2, 35€. Bog plačaj. Danes darujejo iz Sp. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Sr. Gasteraja.

      Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1.                         Maša: Danica Sinič in Andreja Ornik
2.                         Maša: Simona Bauman in Janja Kojc


Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.