sobota, 11. januar 2014

OZNANILA OD 12. 1. DO 19. 1. 2014


Danes je nedelja Jezusovega krsta; Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h. Med tednom bodo maše v Slomškovem domu.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Veronika Milanska
T. Sv. Oton,
S. Sv. Absalon,
Č. Sv. Honort,
P. Sv. Anton - puščavnik,
S. Sv. Marjeta Ogrska,
N. 2. Navadna nedelja.

Mašni nameni od 12. 1. do 19. 1. 2014

Ned. nedelja Jezusovega krsta;
Ob 7h  Divjak Marijo osmina in farane
Ob 10h + Janjo, dva Stanislava in Rozalijo Lavrenčič in Malekove

Pon. Ob 17h + Antona, Marijo, Metoda Šilc, starše Fišer in rodbino Kurnik, Breznik in Pelcl

Tor. Ob 8h + Koser Janeza

Sre. V odsotnosti za župljane

Čet. ob 8h + Rotvein Jožefa

Pet. Ob 17h + Ivana Gornik, starše Lorber, Gornik in sorodnike
Ob 1730 + Ivana Špindler obl. in ženo Berto   

Sob. ob 8h + Franca Ornik in Franca Jauk ter Jožefo Lorber

Ned. 2. Navadna nedelja
Ob 7h za + za žive in pokojne farane
Ob 10h + Roškar Heleno obl. in sorodnike

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Sr. Gasteraja 23 €. Bog plačaj. Danes darujejo iz Zg. Gasteraja, prihodnjo nedeljo darujejo iz Žitenc in Žic.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1.                         Maša: Urška Štaner in Helena Raizman
2.                         Maša: Barbara Oder in Martina Berlič

Verouk bo ta teden po urniku. Po novem letu se spremeni urnik za naslednje razrede:

1.     Razred: V torek ob 735  ,Slomškov dom
2.     Razred: v Sredo ob 735 ,veroučna učilnica
3.     Razred : v Ponedeljek ob 735 ,veroučna učilnica
5.  Razred: v petek ob 730 , veroučna učilnica
Ostali razredi imajo verouk po enakem urniku, kot je bil v jeseni 2013.

Naročnina za verski tisk:
Celoletna naročnina družine je 90€
Celoletna naročnina za Ognjišče je 27,50€
Mohorjeve knjige 45€
Mohorjev koledar 15.50€

Naročniki, tisti, ki ste podaljšali naročnino in tisti, ki še to nameravate, vzemite prvo številko družine. Prosim, da javite kdo bo imel naročen verski tisk. Plačate ga lahko tudi na obroke.


Obvestilo: Danes bo v kulturnem domu igra oz. komedija Tašča. Com. Ob 15h Vabljeni!