sobota, 28. december 2013

STATISTIKA ZA LETO 2013Povprečno število nedeljnikov je bilo okoli 250 na nedeljo
Obhajil smo razdelili okoli 10.000

Na 1. Petek obiskujemo bolnike, ostarele in onemogle, povprečno imamo 4 obiske.

V letu 2013 smo imeli 4 poroke, to je enako število kot leta 2012

Krstov smo imeli 22, v letu 2012 pa samo 8. Povečalo se jih je za 14.
Krstili smo: 9 deklic in 13 dečkov.
Krstili smo 10 zakonskih in 12 nezakonskih otrok.

Pogrebi v letu 2013
V letu 2013 smo imeli 21 pogrebov. V letu 2012 smo imeli 15 pogrebov.
Pokopali smo 10 moških in 11 žensk.
Najstarejši moški je bil star 92  let, to je bil + Babosek Franc.
Najstarejša ženska je bila stara 89 let, to je + Brunčič Marija.
Najmlajša pokojna je imela 53 let, to je bila + Črnčec Cvetka.

Naročnikov družine smo v letu 2013, imeli 33,  predlani 38.
Naročnikov ognjišča smo v letu 2013, imeli 75, predlani 78.
Naročnikov Mohorjevih knjig smo imeli 2, predlani 4.
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši mešani in otroško mladinski zbor ter vokalno instrumentalna skupina Iskrice.
V naši župniji, poleg rednega verouka deluje tudi skupina skavtov v okviru dekanije oziroma Slovenjegoriških skavtov.
Imamo skupino animatorjev, ki vsako leto pripravi oratorij. V letu 2013 se je oratorija udeležilo čez 50 otrok.
V Župniji deluje Župnijska Karitas pod vodstvom predsednice Marice Fanedl. Nekaj krat na leto Karitas deli živila pomoči potrebnim, pomaga socialno šibkim otrokom v šoli.
Župnija se predstavlja na spletni strani, ki jo ureja Maksimiljan Krautič.
Župnija sodeluje z občino, šolo in društvi, še posebej hvala društvu kmečkih gospodinj za pomoč pri pogostitvah.
Hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ključarjem, mežnarju, ministrantom, organistkama, ga Ivanki za krašenje cerkve, Fanedl Marici in Ivanu za delo v kuhinji, Kurnik Pepci in Brunčič Mimiki za čiščenje župnišča, katehistinji Barbari in v prejšnjem šolskem letu Cirili za poučevanje verouka, prof. Janji Kojc za pripravo miklavževanja in božičnice, ga. Vidi Ornik za pripravo 1. Obhajila in drugih prireditev, g. Črnčec Franciju za vsestransko pomoč pri pomoči raznih organizacij dogodkov. Hvala Verbošt Branku in Satler Vladotu za kvalitetni gril na pikniku pevcev. Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam priskočili na pomoč pri delih. Hvala Maksu Krautič za fotografiranje. Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog Plačaj.