nedelja, 24. marec 2013

OZNANILA OD 24. 3. DO 31. 3. 2013Danes je Cvetna nedelja; 
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Gospodovo oznanjenje,
T. Sv. Evgenija - mučenka,
S. Sv. Peregrin - redovnik,
Č. VELIKI ČETRTEK, spomin postavitve Sv. evharistije in mašniškega posvečenja
P. VELIKI PETEK, spomin Jezusove smrti na križu – strogi post.
S. VELIKA SOBOTA, blagoslov velikonočnih jedil, zvečer vigilija.
N. VELIKA NOČ,  največji krščanski praznik; Vstajenjska procesija.

Mašni nameni od 24. 3. do 31. 3. 2013
Ned.  Cvetna nedelja;
Ob 7h + Lorber Viktorijo, starše Lorber in sorodnike
Ob 10h + Regino Firbas in Janeza ter Marico in Alojza Roškar

Pon.
Ob 8h + Julijano Ornik in + starše
Ob 17h + Roziko obl. in Maksa Lorber ter sina Davorina

Tor.
Ob 17h + Belna Franca obl. in Jožefo ter sina Franca

Sre.
Ob 17h + Senekovič Vincenca obl. in + starše

Čet.
Ob 19h + Cegnar Marijo obl.; obredi velikega četrtka

Pet.
Ob 19h obredi velikega petka in križev pot za + Kurnik Zofijo

Sob.  
Dopoldne češčenje pri božjem grobu po vaseh. 
Molivce organizirajo člani ŽPS. Blagoslov jedil bo ob 10h, 12h, 14h in 16h.

Češčenje najsvetešega pri božjem grobu:
Od 9h – 10h Zg. Partinje
Od 10h – 11h Jurovski dol
Od 11h – 12h Malna
Od 12h – 13h Žitence in Žice
Od 13h – 14h Varda
Od 14h – 15h Sp. Gasteraj
Od 15h – 16h Srednji Gasteraj
Od 16h - 17h Zg. Gasteraj

Ob 19h Velikonočna vigilija in maša + Justino Krautič obl.

Ned.  VELIKA NOČ;
Ob 7h + za farane; VSTAJENJSKA PROCESIJA
Ob 10h + Šprah Marijo obl. in Friderika ter hčerko Silvo

Za čiščenje cerkve so v nedeljo darovali iz Varde 32 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Jurovskega Dola, prihodnjo nedeljo darujejo iz Malne.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:
1. maša: Anita in Martina Sarjaš
2. maša: Andreja Vuzem in Martina Škrlec

Molivce rožnega venca po vaseh, pri božjem grobu priskrbijo člani ŽPS.

Svečarje in vse potrebno za vstajenjsko procesijo organizirajo ključarji.

Ta teden verouka ne bo, vsi šolarji od 4 razreda naprej imajo spoved na veliko soboto namesto verouka. Tako smo morali organizirati, saj bom ta teden še v bolnici.

Prosim, da prijavite obisk bolnikov, onemoglih in ostarelih. Obiskali jih bomo, danes na cvetno nedeljo popoldne.

Hvala društvu kmečkih gospodinj za lepo izdelan presmec.

Naročniki naj odnesejo Družino in Ognjišče.

Cvetna nedelja