sobota, 29. oktober 2011

OZNANILA OD 30. 10. DO 6. 11. 2011


Danes je 31. nedelja med letom - žegnanska.
Svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 17h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Bolfenk
T. VSI SVETNIKI – zapovedan praznik
S. Spomin vseh vernih rajnih
Č. Sv. Viktorin Ptujski
P. Sv. Karel Boromejski
S. Sv. Zaharija in Elizabeta – starša Janeza Krstnika
N. 32. nedelja med letom - zahvalna

Mašni nameni od 30. 10. do 6. 11. 2011

Ned. Ob 7h za farane
         Ob 10h + Družino Babusek in Julijano Diemat

Pon   Ob 8h + Petro Majcenovič in vse + Majcenovič

Tor.   Ob 7h + Krajnc Petra iz Zg. Partinja
         Ob 10h + Kramberger Marijo
         Ob 13, 30 molitev rožnega venca za rajne – priložnost za sveto spoved
         Ob 14h + maša za verne rajne. Po maši blagoslov grobov in molitve za rajne na obeh pokopališčih.

Sre.  Ob 8h + za duše v vicah;
        druga maša po namenu svetega očeta  bo na dekanijski konferenci

Čet.  Ob 8h + Fluher Marijo

Pet.  Ob 17h + za vaše rajne

Sob.  Ob 8h +  za duhovniške poklice

Ned.  Ob 7h za farane
          Ob 10h + Bračič Martina in starše Martina in Jožefo

Darovanje bomo pri vseh mašah namenili za kurjavo v cerkvi, Slomškovem domu in župnišču. Stroški kurilnega olja so zelo visoki, zato se priporočamo, da darujete po svojih zmožnostih.
Popolnega odpustka na praznik vseh svetih in dušni dan, bodo deležni vsi, ki bodo na ta dneva, molili po namenu svetega očeta in za rajne, ter prejeli zakrament spovedi in obhajilo. Zato lepo povabljeni na praznik vseh svetih ob 13, 30 k molitvi rožnega venca za rajne, priložnost bo za sveto spoved.
Tudi doma ste lepo povabljeni, da molite rožni venec za rajne.

V tem tednu je prvi četrtek, prvi petek in prva sobota. Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

V soboto 5. Novembra 2011, popoldne bo v naši župniji srečanje mladine. Začetek srečanja ob 15h. Vabljeni mladi od 8. razreda naprej in seveda srednješolci in starejši. Mladi vabljeni.

Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja, ko se bomo Bogu zahvalili za vse dobrote, ki smo jih bili deležni v tem letu, zapeli bomo zahvalno pesem in prejeli blagoslov z najsvetejšim. S poljskimi pridelki cerkev okrasi ŽPS.

Za čiščenje in krašenje cerkve so v nedeljo darovali iz Žitenc in Žic; 45 eu. Bog plačaj. Danes darujejo iz Varde, prihodnjo nedeljo darujejo iz Jurovskega Dola.
  
Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo:

1. maša: Matjaž Štaner in Tilen Vuzem
2. maša: Branko Lorbek in Viktor Škrlec

Naročniki naj odnesejo novo številko Družine in Ognjišča.

Člane ŽPS vabim danes, v nedeljo 30. 10. 2011 ob 19h na sestanek v Slomškov dom.

Naročite lahko maše za rajne med tednom imamo še nekaj prostora do novega leta.