sobota, 08. april 2017

OZNANILA OD 9. 4. DO 16. 4. 2017

OZNANILA OD 9. 4. DO 16. 4. 2017

Danes je Cvetna nedelja; Svete maše ob nedeljah; Ob 7h in 10h, med tednom ob 8h ali 18h.

Godovi v prihajajočem tednu:
P. Sv. Mihael - redovnik,
T. Sv. Gema - redovnica,
S. Sv. Sava - mučenec,
Č. VELIKI ČETRTEK,
P. VELIKI PETEK; Strogi post,
S. VELIKA SOBOTA
N. VELIKA NOČ
Mašni nameni od 9. 4. do 16. 4. 2017

Nedelja; Cvetna nedelja; Začetek devet-dnevnice za birmance.
Ob 7h Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Šprah Marijo obl. in Friderika ter hčerko Silvo

Ponedeljek: Ob 17h srečanje birmancev z nadškofom
Ob 18h maša + Senekovič Julijano im starše Franca in Julijano Ploj
Somaševanje; Alojza in Julijano Reizman in Justino Maček; Med mašo blagoslov spovednice; Po maši bo srečanje članov ŽPS in ključarjev z nadškofom.

Torek: 
Ob 18h + Johana Korošec in rodbino Korošec

Sreda: 
Ob 18h + Görgner Frančiško in Franca  ter sorodnike

Četrtek: 
Ob 18h + Nudl Katarino obl. in Ivana; Obredi Velikega četrtka

Petek: 
Ob 18h obredi Velikega Petka in križev pot za farane

Sobota: 
Ob 19h Obredi velike sobote in maša za + Vuzem Alojza

Nedelja; Velika noč. Darovanje za kurjavo
Ob 7h Vstajenjska procesija in maša; Za žive in pokojne farane
Ob 10h + Brigito obl. Škrlec

Za cvetje in čiščenje so v nedeljo darovali iz Malne 31€. Bog plačaj, danes darujejo iz Partinja 1, prihodnjo nedeljo darujejo iz Partinja 2.

Danes popoldne bomo obiskali bolnike in onemogle. Prosim, da prijavite obisk bolnikov na domu in jim omogočite zakramente pred veliko nočjo.

Prihodnjo nedeljo berejo Božjo besedo;
1.     Maša: Urška Štaner in Klemen Lorber
2.     Maša: Barbara Oder in Martina Berlič
Na razpolago imate oljčne vejice. Prostovoljni prispevki so namenjeni za našo novo spovednico. 
   Ta teden verouka ne bo, birmanci pa imajo devet-dnevnico, ki je zanje obvezna.

V ponedeljek 10. Aprila 2017, bo od 17h priložnost za sveto spoved. Vabljeni starši in birmancev in botri, ter vsi ostali. Na razpolago bo tuji spovednik
      
Naročniki naj odnesejo novo številko Družine.
OBVESTILA:
10. april
Skušnja za birmance ob 17h. Spoved za vse od 17h pred veliko nočjo. Vabljeni starši in botri birmancev in vsi ostali. Na razpolago bo tuji spovednik. Med mašo, ki bo ob 18h, bo nadškof blagoslovil novo spovednico.  Po maši srečanje nadškofa z ŽPS.
13. april
Veliki četrtek - maša in obredi velikega četrtka ob 18h. Vabljeni!
14. april
Veliki petek - strogi post, ob 18h obredi velikega petka in križev pot. Vabljeni!
15. april
Velika sobota – blagoslov velikonočnih jedi bo ob 10., 12., 14. in 16. uri.
Med blagoslovi bo češčenje pri božjem grobu po naslednjem redu:
  9:00–10:00 – Zg. Partinje
10:15–11:00 – Jurovski Dol
11:00–12:00 – Malna
12:15–13:00 – Žitence, Žice
13:00–14:00 – Varda
14:15–15:00 – Sp. Gasteraj
15:00–16:00 – Sr. Gasteraj
16:15–17:00 – Zg. Gasteraj
Ob 19h bo velikonočna vigilija, blagoslov ognja, pozdrav velikonočni sveči, obnovitev krstnih obljub in maša. Skozi ves dan ste povabljeni k češčenju božjega groba, ob katerem bodo predstavniki vasi molili rožni venec. Predstavnike za molitev poiščejo člani župnijskega sveta. Priključijo se tudi birmanci!
16. april
Velika noč – vstajenjska procesija bo zjutraj ob 7h, nato bo velikonočna sveta  maša. Druga sveta maša bo ob 10h

V župnišču imate na razpolago rožni venec, sveto pismo, molitvenik Kristjan moli in Yukart, to je splošni katekizem za mlade. Omogočite birmancem dar, ki bo spodbujal duhovno življenje!
       

Cerkev očistijo in okrasijo starši birmancev!